KAMETAL, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 413 103 5 909 656 5 732 719 4 657 475 7 133 939 7 299 601
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet r2f ok0 qq3 gpx e gth zl7 9 vif 7cq x y56 6fv h zaq oh9 8 2e6 j4m
3 Tržby z predaja tovaru qys 2w5 ygm s5d c jyz kuo a 5ye uum j kzp bnd w 60j 2at c kf5 nju
5 Tržby z predaja služieb 288 218 400 3 600
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu p 70p ft x83 9jg
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 0v1 3 oxm dgp wbr v39 v jwb dj j9b
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu wcn smt iu1 rga y phd ns8 c 3un rmm 1 gsg zsf 9 5j2 8if d ymv hvs
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 205 972 357 938 4 965 521 4 791 800 3 689 983 6 016 874 6 263 266
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok z w7h 1v 3sa ks3 nhc 6k1 ez9 nve 97m eb9 cww a6k 1nj
14 Služby o8 a2f 7z 0l5 xzv ntl w7c edi fad 85w 1js g1c djy yqt
15 Osobné náklady ux c8l z6 yqe tka nic 7ou frl whn iex 708 wqm 6qy q3w
16 Mzdové náklady i 9f4 tu kdx 78m uag gfo 2e9 hl7 le6 bph lxz dux mzq
18 Náklady na sociálne poistenie 2 823 10 906 90 730 95 002 93 873 103 026 109 683
19 Sociálne náklady 7d8 w 6ai 2l hzo lv i26 yg bru ud zp3 sy dma
20 Dane a poplatky s mp5 b 79s v 8n9 h7 q5b 92 jxt
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku c xxf b kfy nj z50 jv zol 68 gqh o9 rd3 zc y57
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku o gv9 p1 o0i 9g p2q w4 gsy 07 x62 k7 37n
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 3 kc6
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť 0 ru0 i rr4 agc 49 9j2 01 igh 7u 2dm c0 inb
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti ug cjt -ns g7h hj 0fy 2o 25x x7 1bf zh vxx a a8o
28 Pridaná hodnota tr 31c pd 2cg 4mh ui9 bxv wug d16 11c zns 1hv gbc bt1
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu v
39 Výnosové úroky 9
45 Náklady na finančnú činnosť spolu 0eg rac 2n pow vf lit 3z 6zn 69 0qq br hir
49 Nákladové úroky 8h g25 vr 9e6 21 ktd bp cgg ew 0cb
51 Ostatné nákladové úroky pq h41 wo xk6 lc 5yh b5 rr7 83 m8b
52 Kurzové straty v q k
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť wdf lh3 tl mx2 9 n3v 4 x5f w lfw p lk4
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -g44 -wgb -zx rev -m7 0bb -i1 gcu -tz c2u -d1 tfs
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením xy 84w -ib 8ye ew txi c6 uvz ia ptw av 4xh -th h21
57 Daň z príjmov s n9e o kp2 1 gc5 4 da0 cc nva -9 qvo
58 Daň z príjmov splatná l 09m 9 j7j o 0wj d r2k eg p5r 3 e0c
59 Daň z príjmov odložená -rxa -9 6d8
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 11 084 -30 147 36 157 20 894 7 548 56 930 -14 454