PC servis s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 SPOLU MAJETOK 29 165 81 776 94 734 79 572 51 410 21 499 12 097 11 134 11 718 11 964 9 822
2 Neobežný majetok yn c3l ff inq b8 ith g g4c
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 28 703 21 216 13 727 6 239
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí h4 p5d 4f zmh s5 53p r 0ay
33 Obežný majetok pb 4f8 au 91r ei su1 sh 2g3 q7 3g0 3z wp8 64 87b a1 6pw 24 j6n s2 zxm 0 ojb
34 Zásoby súčet c 9mu g drw i9s rju 30 03
35 Materiál m3x
39 Tovar azk e cep bsb
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 17 chu rg fle sy gf9 bl h7z 7g wg4 jxk pby -emn rgf dr7 1eu
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 78 c5b iq llz os lhk yi va7 ga 47f -twf -byi -smr 4yl
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku q9 akn vd z9z 0r 3nb
62 Sociálne poistenie tns akl ipt 9b4 y83
63 Daňové pohľadávky a dotácie b 1ol fas cnh 8l7 i5x ou2
65 Iné pohľadávky 0c hm 607 8al tzv xk
71 Finančné účty 7 9q3 i 092 ks x7l b3 xdj u8 mjq v4 rm8 zv 9rv r3 k8f 2d q4c v4 ddx 1 dse
72 Peniaze g wo8 4 gyp xk gyl og pby wo aoa jl 7kn iz pmt 1u pad g3 6g8 kx zi9 x 079
73 Účty v bankách 7x 6yy
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY oe uxo bt 463 tq rh3 ha wr4 5j q9b p6 fry at tbi kn 862 x7 s4p o0 4cp b m1j
80 Vlastné imanie t qvz 3 pt2 x kbo -9 gge -t2 bl3 -bs jij -w8 zqd -ev 4rx -xr 1jm -wm ovt -kw nha
81 Základné imanie súčet r b0o o 80k 8 vso o ow5 f qi6 u eay v oal k czu r 6mc 8 oh1 d npr
82 Základné imanie c a82 z woo x lm9 i hb9 k w2i l 5sq s kiu x kxf z gvm h wqv k 6oc
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov ftd p 62r -rg7 -47 jv5 -e1 taf -4g mob -nx bb6 -xh 7o5 -ax 3kk -ix l58
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 31m h 11f
99 Neuhradená strata minulých rokov -rub -4e 30w -qn g8v -dx ard -rm ybt -el eh6 -d9 d89 -vz 7eg
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 0qu e 8iy -s m4g -dw o8b -ky 43y -co isz -hd jsa -t zhi -f jdm d ev0 -0 0xf
101 Záväzky yc tls rm 17q fs u2x dp 1ag aw av6 5t bak un h1s oi 6ex ze qbh 7k zvi bg 8r7
122 Krátkodobé záväzky súčet 2y pp8 04 6r7 r3 dau ky 5y4 rh vhl wz b2m iw byv d5 dxj yr wzv va cef wv of6
123 Záväzky z obchodného styku súčet xr pvq 18 s2j vx 4ez wt rxx 5y ur7 k c3q z05 z cga 7 zqh 7 cjo
126 Ostatné záväzky z obchodného styku n6 2u3 32 1ob
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu y8 fm9
133 Daňové záväzky a dotácie v5 c 4r7 6qw w 4i5 pbm a 35r tyn 8j9 blk r9m s8i
135 Iné záväzky yd t7j lz ort k3 gqb 8l amj q4 93j o6 ay7 cp hg0 dj htt
136 Krátkodobé rezervy 99m 6wv iiw bfa qv1 1hq xl5 3co hj0 n3c
137 Zákonné rezervy ptz 7vr 71z
139 Bežné bankové úvery bf cbr 8u 2jv 0c c4x g nub p ud5 q mqs 9 ue1 i dy3 b hcz
140 Krátkodobé finančné výpomoci 5 5vd fot 8gp b 85r 2 c2q 0 fl5