PC servis s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 29 165 81 776 94 734 79 572 51 410 21 499 12 097 11 134 11 718 11 964
2 Neobežný majetok a1 epj 45 8lf 19 gx8 d 3o6
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 28 703 21 216 13 727 6 239
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 69 db1 c9 zuf 01 0y5 9 lsm
33 Obežný majetok ox dpz us o3w uo 3z4 oy 16i hw w3s oc wlk ah 8ly ht vgm ps 692 vu 3f2
34 Zásoby súčet i 092 x mn1 hwl 37r aa 62
35 Materiál igd
39 Tovar fym b xj9 tex
53 Krátkodobé pohľadávky súčet yk slc n3 6a8 cj 0w2 nq c8u e3 a71 i3s mpr -rl7 8wj fqq
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 2g fbh s7 fpn fm 0u1 xn d5p at fd2 -8ym -wmd -3pl ei8
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 45 i0h 8p pfc h5 b3f
62 Sociálne poistenie h9y noh wqa 61x
63 Daňové pohľadávky a dotácie c ze6 n4j cm7 qc2 l0t
65 Iné pohľadávky oc yx ott d70 7nk gk
71 Finančné účty x e13 n 7f5 90 86u cc wow ur cij nt o3s jm x1v an uet r7 ygf bw pw2
72 Peniaze 9 jr7 q 4e3 v9 esf sx mrn 80 7xv n2 r0n xv i0a gd byk q2 teq rq tgz
73 Účty v bankách 2a i3p
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 67 8f7 qj zoy m7 65p k2 gc6 bi 2j5 zn taw 3g noz 3o 2ky j2 gki 8c xt4
80 Vlastné imanie q a6v u 3qf 3 ph5 -1 70j -nz epg -ro t0e -9r eve -cu hum -2x zdq -83 6ia
81 Základné imanie súčet 3 sau t cvl b fae j 6lg d 0sn i x6n b y15 a c5b e 2dz 8 lmk
82 Základné imanie g osa s b3u b ck9 d 6t6 p wis 0 e4l i nsu c s4d i fvk k kpv
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov au7 p 34c -e9z -38 a3m -wg y5u -ns loa -25 0h1 -mv i8o -la 4w9
98 Nerozdelený zisk minulých rokov oqx 6 ri8
99 Neuhradená strata minulých rokov -7cb -av oaf -wt i85 -fe nx3 -3g 8op -ru 9ko -72 8su
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení y0l r 2sk -9 564 -vn j8t -21 tcl -v5 hdd -4y oss -r 8fr -a d4x 6 ccg
101 Záväzky c8 tw4 ta 3mq 6k wnt js apn kh jjn 5j lum su mly fz lna kz wr9 8a mck
122 Krátkodobé záväzky súčet 6m 4hg pj xwr 8t iu0 nb ofk kw g2o t9 mc5 1w 9oj x4 9aj nu 236 5f ve5
123 Záväzky z obchodného styku súčet hn 3ie 1i 0mx 6g oam qc q9s 2w xni j h95 4lh s 2yw 0 ax9 5 glz
126 Ostatné záväzky z obchodného styku fi y6r ru ucy
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu ps n96
133 Daňové záväzky a dotácie cd 7 aqh cnz f g2w qgw l hdc bdn m15 eb7 d2k
135 Iné záväzky 41 v68 mx 954 y3 wrq xr hs1 qv o2d ib bm9 sc q7p
136 Krátkodobé rezervy vdh 02g ehn y21 tdk fti 3gx qho ku2 l3b
137 Zákonné rezervy 6a4 iy2 lur
139 Bežné bankové úvery vp pjj g3 o2t 1e n1c 2 6jg j 62j g 8w8 c jec 6 oq7
140 Krátkodobé finančné výpomoci i ysa r0g 64l n w3t t 31h o 1zs