RB-PRO spol. s r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1 SPOLU MAJETOK 5 483 11 197 5 982 10 856 16 376 21 001 18 127 22 367
33 Obežný majetok x 9zb 6g 54x e qir 4q ttq 4s fgn lt zss 72 sd8 1n 5og
34 Zásoby súčet 3 qs6 h rlu o 136 1 m0t qa 50x o0 a6v 56 g4b p5 rv6
39 Tovar f q0t h s5g 5 uma 6 q2a e4 m2k nz 725 ue k8n pp k6i
53 Krátkodobé pohľadávky súčet hhu tbq o ysn q u6g 82g u69 h pjh
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 949 i 96h g aix e1f 9bc n c3y
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 3b5 2 753 v 59b pkn nna m caa
63 Daňové pohľadávky a dotácie v1w 9v3
71 Finančné účty s j2i 4 b6d v22 sbi v 7ao b 1ye 5 kdf m kpg
72 Peniaze b 7yj u 7p5 5gp znc n vvq g mv4 t jhz w idd
73 Účty v bankách 55 p iv1 50 w8k eul oht
74 Časové rozlíšenie súčet zon ze n0 86 sv6 2sk q98 y3g
76 Náklady budúcich období krátkodobé 5nq w8 ki oa pqa 89e 7te 68m
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY a dk2 2o 3kh i dxo 5a 3uw ud gdu cy m8h 9j 8ke gw bd2
80 Vlastné imanie -8 kjh -q t91 -5d 8od -ph ifp -om dpf -jn n7u -4o 5to -8k 2ae
81 Základné imanie súčet z y0j v ar2 q 3ek t dkp b tmq o 4tl 3 lew c riz
82 Základné imanie 0 jni b evu 6 w9j t xqh d oej f 7zj 6 10x a m1n
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -s hr3 -m1 oi9 -c4 fkn -n9 lju -4a y6k -4j dg8 -5a sfa
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 3 mmg
99 Neuhradená strata minulých rokov -n v6a -11 ly7 -7b 8u5 -fq xwy -ki asj -4h p3b -2o fuw
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -p b8n -9 15r -5 7dw -ms 1ej -k 6g8 s wfb w oeh tn 1bd
101 Záväzky g z3m wf n8j 6y l62 zf e0j 47 dog 0d rfi y7 nsp kl w6g
122 Krátkodobé záväzky súčet y wuk j8 fvz kv 422 9g ltc 4f fi2 ae gci o7 ltu ox 8oi
123 Záväzky z obchodného styku súčet c bf6 3 ax4 e zer k u66 s o2d d q89 k bpx 6 ke9
126 Ostatné záväzky z obchodného styku 3 76o f 7sl d 752 j 34i g zxi e l3b r gk7
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu v t2m m thn j i0b u8 omd 6q zkk on ime fi lmi im cdq
133 Daňové záväzky a dotácie d dh7 2h2 1 cxn a 4m5 v 733 6yu 364
135 Iné záväzky x tbp hl p3w tl 7k9 9m nb1 m8 ky5 q8 np9 pu a2t 4l aq2
139 Bežné bankové úvery j t