RB-PRO spol. s r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 5 483 11 197 5 982 10 856 16 376 21 001 18 127
33 Obežný majetok 7 rny j8 em2 4 50s qz 32f q9 pw3 np u4c c7 gup
34 Zásoby súčet 6 77s p 6zk u 2ny t o02 ck v3f 0d ww5 ym f4f
39 Tovar f n2f d a4d l ivp 5 dzu xj noe j7 x9g xr pr4
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 2v5 4gs s 3h4 j h9r 0ce tsq
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet axf 2 5si g mkf 5j9 c2h
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku nkf a qnb b b42 rsi 07s
63 Daňové pohľadávky a dotácie av0 3p1
71 Finančné účty w ylf v 3e1 71l d73 q rm0 1 1fj 8 vit
72 Peniaze e bjz 9 b9w f36 b1d v wwu c zs0 x tjl
73 Účty v bankách lw 9 dda mz ofk yfz f9x
74 Časové rozlíšenie súčet bez r2 8x jz 0wm v6u os6
76 Náklady budúcich období krátkodobé mfr m5 30 xs g75 va8 md6
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY h gtw pt ksw 8 kyh 6g 6c4 sh lf3 rf lqk 1a s9x
80 Vlastné imanie -2 jjp -e q3w -ia 9iy -ex 8ux -cl qqw -an z3r -7c 44p
81 Základné imanie súčet z ex7 0 nnk k c2v t xxc b i96 4 tqf 4 uet
82 Základné imanie j n3q y bnb 1 hzm 3 kgq a wcr 8 ot0 d zxt
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -5 7j4 -jf cqx -5w 0x2 -es dij -tp 947 -yt yau
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 5 vuq
99 Neuhradená strata minulých rokov -a xvn -7v hg5 -4k x12 -z9 bu5 -hp npm -4h u5i
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -t t5w -r qqn -d 371 -n3 i4q -z hcb w xgi 4 nea
101 Záväzky 9 obi 40 eof ub pci g0 dor wj cqt x1 qkg 6t vr4
122 Krátkodobé záväzky súčet s 53m or sc3 tt veb a7 87m k4 srt bc olx 1s 4zw
123 Záväzky z obchodného styku súčet e 5j2 2 0vq 7 9ug w a22 g sbp m cex 3 8ld
126 Ostatné záväzky z obchodného styku v 48o q ytc p 4wu 5 ids a xdl 7 m5y
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu c w4k 2 e8o l wlv et 9sa w8 tj5 mi ehp 0l d4g
133 Daňové záväzky a dotácie 0 iun s3v d z4y p bo0 3 zsu 9s6
135 Iné záväzky 6 d74 iv z1v jn 30u 7h 7sq bk x3a ho 8ni 5o vga
139 Bežné bankové úvery c