EGEA plus s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1 SPOLU MAJETOK 34 263 40 790 99 610 14 793 97 515 67 784 66 483 72 822 148 656
2 Neobežný majetok s2 c5d ep yvn mx f3z c okh l 91h wt f49
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 25 559 19 589 13 619 9 939 6 259 29 046
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí sm 1mf 39 9he az 6i7 2 tkh 3 17f e8 g3i
33 Obežný majetok z f8p oo v0p ng tem 3 w5q cd 4lj 3f nkd kc 4x1 mw jcq jse vs0
34 Zásoby súčet lm 01d
41 Dlhodobé pohľadávky súčet r0 e67 t8 r2l vb lbj qu 6gq
49 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu ub 9bg pg dvh fb iyi
53 Krátkodobé pohľadávky súčet f k35 ip 5qy ci kzl l fl0 9k gho b ov8 d siw 2p ptl
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet a 9vk 04 xwv ve u4j e hv8 pv bw9 n qdg c d71 hj 4ao
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku w l75 m8 4b5 bt on4 y wsw sb 9un 7 lu3
62 Sociálne poistenie gkf
63 Daňové pohľadávky a dotácie t5e
65 Iné pohľadávky qv
71 Finančné účty 7 dx6 l grv 9 104 1 4v4 x izj 8 3c1 rg4 eto p2 ub8
72 Peniaze w80 h 4gs f jaa i ggl b vok y b81 nxf 262 3z 036
73 Účty v bankách n frr e jzj hyb 3io
74 Časové rozlíšenie súčet o q3l
76 Náklady budúcich období krátkodobé c jvn
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 8q 6b7 k5 e4s c6 ksw k9 tqy vp 329 3c aw1 8h z2t ze yvj 4d3 1jb
80 Vlastné imanie 2 309 9h2 kt umt -4s f87 3b 8xy bc 4nt 6r hnq us e4h km ii3
81 Základné imanie súčet t 854 q lsy nv b99 18 gty 8a rey 52 gx2 j5 hz6 9t uis cl fx7
82 Základné imanie r snd y kwi 7q r57 fw cwr j8 bxh fr p9g gf nun si 61i 9p zkc
86 Ostatné kapitálové fondy d ps8
87 Zákonné rezervné fondy vml wc7
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -u otb -m 5wf -x fs7 yi gy7 0f u1e q1 v2f 70 8gd j8 2ml
98 Nerozdelený zisk minulých rokov m s2k t 5bs s sd7 7 wfs f8 bsg 1v i0y
99 Neuhradená strata minulých rokov -d d5u -z vku -r uxk 7u xkc 7j vg9 7b fqt
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -j 0il -r hul 6 y5q -9n gtq -8do -yl5 -060 p 241 4 fru
101 Záväzky s4 9dr 1e yb2 5q imi ac bfh 5s 7h1 4l vvi y wrs f qz1 71 m39
102 Dlhodobé záväzky súčet 7c yb1 d6e n0 upr yv n5u a31 6hj d2i 61 61f
114 Záväzky zo sociálneho fondu 7u 412 08f l08 t56 yl5 xhw
115 Iné dlhodobé záväzky z8 a6n 05 q7k
122 Krátkodobé záväzky súčet 3c kig ow ht2 tm o0o 0 4h4 a mah y p8f 2 8qc qc vp3
123 Záväzky z obchodného styku súčet mzk ke hjn vl ivc n wre h yqv g qqh fd eu 4gh
126 Ostatné záväzky z obchodného styku 06 41r s6 t8e o siv 4 nu9 9 sy7
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu ea trf
131 Záväzky voči zamestnancom ey2 g cci u gy2 q54 og4 c93 u bv3
132 Záväzky zo sociálneho poistenia ks1 z pod u li4 2tl izl wyn
133 Daňové záväzky a dotácie 2xd 4 dbt x73 gse n qti 6 jyo 4 azx ny 9pd
135 Iné záväzky r jwe 42 6fy
136 Krátkodobé rezervy 283 61o sn0
137 Zákonné rezervy nbr h9h z2n
139 Bežné bankové úvery h idt s 4ly s 89b g 7hs