Kern Services, s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 7 155 7 273 14 759 17 459 26 764 42 236 36 197
2 Neobežný majetok 7 dz6 s dxa i opq g 1ei
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 3 760 2 800 6 544 4 420
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 9 d35 7 bn1 e 3bl g 83b
33 Obežný majetok s 8b5 a dh5 07 aru ng 58e 2x xi7 ph ry2 dj gxe
53 Krátkodobé pohľadávky súčet d1f w owx c b3s c wae 2 qay c z4a 5 4qu
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet i3g d 521 e 7z3 r9v h b3f g oao 3 oyn
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku dh3 3 ulb
62 Sociálne poistenie 7s qas
63 Daňové pohľadávky a dotácie xn mnh
65 Iné pohľadávky -gt ko s m4t 3wl
71 Finančné účty b vr0 7 6nk ti yie qw oje ep x4q fe 3m1 c4 e7g
72 Peniaze 0mp 4 iuf g9 t2p sa rbo bi 63m 0o 8hc fi 4lu
73 Účty v bankách z dpf un
74 Časové rozlíšenie súčet 4o7 m78
76 Náklady budúcich období krátkodobé ru3 vzv
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 1 5r7 b 5xo wy efe of 624 29 3un r1 kg4 aw n65
80 Vlastné imanie a 559 d nur bf 3f4 te cqy rm p60 un f74 yj 51e
81 Základné imanie súčet l 6nf u wyq a kbz r zwt 5 bxq 3 4k9 x eff
82 Základné imanie v fxp a 0ko i n42 z 1nw 6 bb4 s 561 a wa6
87 Zákonné rezervné fondy paq v2g ozw 3ui vxf
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -a3 lsn w bgz 3i 5xt 22 0c1 g 0bk
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 6a5 8 81r zc qpw 8m s6y y qs8
99 Neuhradená strata minulých rokov -yi
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -g3 9mg 2 b2z o j6p 2 slz s qen b sr7
101 Záväzky d 2gm d jbk t 99q t bi0 y xe7 ck 0tj r0 63z
122 Krátkodobé záväzky súčet g ukm 4 w52 z c28 z 0rk 4 7jv in fv5 7 wkl
123 Záväzky z obchodného styku súčet hkj j7c o0z h84 ho sn0 84
133 Daňové záväzky a dotácie a 4gf 9xn 6 xk6 s csa r h8j a oil o j3y
135 Iné záväzky puw nw f 0mo 2 r5a
136 Krátkodobé rezervy wts oe5 mtf
137 Zákonné rezervy b77
139 Bežné bankové úvery 2 ls5