Kern Services, s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017
1 SPOLU MAJETOK 7 155 7 273 14 759 17 459 26 764 42 236
2 Neobežný majetok y gwh k vl8 0 l7q
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 3 760 2 800 6 544
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 1 ycu f cl1 u u8v
33 Obežný majetok v 8an b rcj o3 k7j ob ne9 4j f8j mv wfa
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 8aq 5 h07 y x24 b pbw 8 30i 6 1df
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet sen l iwk w 2nk qp0 c 6se l yf1
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 7hw j fcf
62 Sociálne poistenie xs oo9
63 Daňové pohľadávky a dotácie 9k x0s
65 Iné pohľadávky -qx 6g l jmk
71 Finančné účty 6 bf0 m 8r4 2u tu4 94 7og 8l ncz 9j wkp
72 Peniaze 2ts r k6y vy 9yl kp hdd 87 vbi q6 igi
73 Účty v bankách v ov7 2x
74 Časové rozlíšenie súčet 32l glc
76 Náklady budúcich období krátkodobé xj4 q8g
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY l te8 l fce tx ca7 97 4e8 ql hjf qe qfe
80 Vlastné imanie l ate f 5fh ir 8f8 8v 96g ei ncg 7f sco
81 Základné imanie súčet 9 o4d l bl0 o q4w j 9y1 6 ki8 e 11v
82 Základné imanie f i8w l o0d 6 f0u n tt2 t vd7 x mmk
87 Zákonné rezervné fondy o67 t3p w89 iz9
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -9m bwz 0 lxp 9c 10l i7 1vv
98 Nerozdelený zisk minulých rokov p9j c 5bt eu e04 bz ksk
99 Neuhradená strata minulých rokov -ds
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -5n rm7 h 22k x f1e 1 nby f 2lp
101 Záväzky 2 ul6 y c30 0 i94 i vnd 9 5el vd 8gi
122 Krátkodobé záväzky súčet w kos 0 037 7 qac p lmb j dno lt dn5
123 Záväzky z obchodného styku súčet wvc 541 4l8 969 6z miv
133 Daňové záväzky a dotácie 2 086 vae u g41 6 89d u 41p f huq
135 Iné záväzky xs2 67 3 qyw
136 Krátkodobé rezervy jut i3y dak
137 Zákonné rezervy c3y