AAA Bazar s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 2 929 5 323 4 807 5 284 2 188 6 323 10 680
33 Obežný majetok y k6l 9 55t i hhn 3 9wf p dje j qco nv fm9
34 Zásoby súčet k ssk 5 4no 2 vpi 2 f2u 654 p ocz 5 w5v
39 Tovar r aks
53 Krátkodobé pohľadávky súčet riu z9l
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 6lz oij
71 Finančné účty w 01c cgb r lk4 h dbs o or1 82d un0
72 Peniaze 0 1fh 16x 8 8nk d euz n jh7 uyj md8
73 Účty v bankách t
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 6 vt2 f p1d 3 820 m vfq 2 dj2 i 8be ic leo
80 Vlastné imanie z exv 9 vqb -n xq7 -l cnt -t 2ye -1u j0t -il 529
81 Základné imanie súčet i 7p9 e b81 y 6ed 3 dur j doc 4 oga d tl8
82 Základné imanie l kcy z yg7 a 7sz f 79e r g0n r vqw 9 4os
87 Zákonné rezervné fondy 6b 3k r1
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -f e4e -t cka -e drs -o k9z -lc n8c -ok 27e
99 Neuhradená strata minulých rokov -w lep -r zby -a uea -o 45r -j4 811 -bq lts
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -6 lvv -4 7lj -9 d4e w 59n -3 n1l -m nmq -w 83w
101 Záväzky t i6m 0 yn7 w y76 ec nsp jn xyd zn apj
122 Krátkodobé záväzky súčet 8 tqp 9 pwr w cpt u3 kgy nr wec 3b q0k
123 Záväzky z obchodného styku súčet 1s e vkp tf6 mph n7p
131 Záväzky voči zamestnancom eh bxv 5v 7np 19i
133 Daňové záväzky a dotácie pb4 abk epl 2fk ac
135 Iné záväzky h 45y f edu g io8 g h0p r5 k4u iz jve
136 Krátkodobé rezervy qw9