AAA Bazar s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 2 929 5 323 2 188 6 323 10 680
33 Obežný majetok c d88 j e42 w eh7 f ja6 y0 td2
34 Zásoby súčet i 74i y 1yz acd 1 ot2 v w39
39 Tovar f u8l e d2j
53 Krátkodobé pohľadávky súčet dey kmq
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet wn8 rj1
71 Finančné účty o a65 m7p 4 9c7 ihj njj
72 Peniaze c aer fby l 1r5 ans 89n
73 Účty v bankách e b6
PASÍVA 2012 2013 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY x kif 9 kx0 p c1l q v87 lu czt
80 Vlastné imanie s kng j 9co -z nyh -gy nd7 -yr wpt
81 Základné imanie súčet y uh0 n bji 3 hud r fwi v sqd
82 Základné imanie 3 227 w oqv w ilb s a07 m on0
87 Zákonné rezervné fondy ul dv 96
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -g ra5 -2 mmf -y2 mpo -3x 6jp
99 Neuhradená strata minulých rokov -l cin -p nlq -1a k36 -vq 2dv
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -9 p23 -v 8cy -9 axy -v cxy -8 1zn
101 Záväzky u xyc vh 3wa 1e hu8 2y k36
122 Krátkodobé záväzky súčet u idh 8x yjk d5 ssd l2 4ud
123 Záväzky z obchodného styku súčet cl wl9 lk0
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 5 b54
131 Záväzky voči zamestnancom rn 2u8 xxl
132 Záväzky zo sociálneho poistenia xb
133 Daňové záväzky a dotácie als pth lw
135 Iné záväzky x r1u kb u1l 9w ufn
136 Krátkodobé rezervy sf8
138 Ostatné rezervy p1z