AAA Bazar s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet b pg0 xw 7n2 zw 6ir oj qos e 03z ul ev1 py mnh
3 Tržby z predaja tovaru x ptb fi ezb gi un2 ep jjg w mli ao po1 o4 ysl
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti w
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu db 4bm mj 0ox 5g k97 cg lli g 9g5 ax tpb 7k 6kb
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 1 340 6 891 8 207 5 581 2 009 10 866 8 792
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok cwp i5k l id3 xp3 m7f y d94 -lql
14 Služby j sp6 2w 798 3r 3wx wb a34 v 4z9 un qc2 3u w8r
15 Osobné náklady m9g 0 p6p w 1uw n5t 0 xxg z 7np
20 Dane a poplatky 9b
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť jxi ct
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -g n17 -8 7px -z 5de s 09d -q ht8 -y wfx -m c7a
28 Pridaná hodnota -f ntm -6 7i4 -b ziv s p1d -b p38 kn6 7 7db
45 Náklady na finančnú činnosť spolu r 48 0a fy u5 jx hk
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť g 15 ii 5t a8 iw xy
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -0 -dk -3j -e8 -dw -md -vv
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -a oqb -o aay -8 um7 a ryt -6 67v -2 u5z -h tw5
57 Daň z príjmov jsr t4o 7r2 31h
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -2 071 -1 600 -5 773 1 914 -5 659 -4 168 -4 704