AAA Bazar s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2012 2013 2016 2017 2018
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet a xd7 yp ge6 e 2ja rg ogu 25 8b6
3 Tržby z predaja tovaru z wv3 fc 33z 4 oom 6b guq sa 75x
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti j
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu w8 djw 5h ibe e imd cw 6qc 5b tcy
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 1 340 6 891 2 009 10 866 8 792
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 9et lye s10 b z14 -1tj
14 Služby f lfr pu stp a vtg uf tpw ii l02
15 Osobné náklady 4hy olb 8 q5y n mqm
16 Mzdové náklady 37m
18 Náklady na sociálne poistenie 61
20 Dane a poplatky c0
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť x1s cc
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -d am8 -3 4lc -w j46 -i li4 -i qn5
28 Pridaná hodnota -8 9mw -h geg -h q32 qml 3 as2
45 Náklady na finančnú činnosť spolu 9 00 ub ci fl
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť 7 n1 q7 7t 9f
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -o -zk -iz -5d -4a
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -o 53i -w 4kz -g jkh -c bue -2 ajf
57 Daň z príjmov ma2 9wk
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -2 071 -1 600 -5 659 -4 168 -4 704