EMAJ s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 30 481 37 372 74 699 123 042 231 556 175 404 243 069
2 Neobežný majetok u dbc 3b s2k 61 zyb rt 57k dwo 47t mh jbl ux v96
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 6 260 11 144 33 833 69 618 101 604 72 105 42 606
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 6 c1v n qf4 7p l1s 7a thu new jx8 gn sek qd 0hv
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 7 426
33 Obežný majetok a1 gma 4l gv8 88 8ff r4 4q6 tjt 7rk sh9 8y5 9mp k5t
34 Zásoby súčet n5 73f f69
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 3re 9 t48 1 oym af 42j el lp7 c4 a63 sk qvr
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet m6e 5 mpq n thi 36 66q tz xib c 0y0 c8 3az
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku qli 1 e5x
62 Sociálne poistenie uj 3 rrb 3q
63 Daňové pohľadávky a dotácie h8 q 1k9 t1
65 Iné pohľadávky 7 tzb x 0bz f sso 2 lxy 44z
71 Finančné účty y5 6ql cp ztd c1 w5c oq dyv i24 r06 vc ap7 9b2 aqf
72 Peniaze w8 d7 nl 65y yt gwh l54 g88 cs pcs kbu 1nc
73 Účty v bankách tx x1w 1y si7
74 Časové rozlíšenie súčet 9 wi7 1 hq7
76 Náklady budúcich období krátkodobé h s8j v gzo
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY o9 79i dl 1t5 6o zsa ueg ggs gmm kfb 4se nl0 zi3 56i
80 Vlastné imanie q vnx 0 51p rv g10 2f 02s nxm ojy iu 60r sl4 nic
81 Základné imanie súčet 8 rq1 8 xaf 0 m40 d 8qr f aco a 6or i lks
82 Základné imanie 4 trt b h2b y 1ly s ibs s w65 h 9hj 7 0om
87 Zákonné rezervné fondy 76 is bpe f0c 2xe nb8
89 Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely va
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov 43r y pel x g18 r3 iro gi 3vb
98 Nerozdelený zisk minulých rokov pjz e pg4 o e8a aj hwc gt s19
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 2ai q lci 6 xoi 0q tvm r2 pwq cb igm 7x nl7
101 Záväzky o1 f5x sh akt ws z9e w1 k5r 4t dkf vir bua 3dp w1h
102 Dlhodobé záväzky súčet 63 t9 qgx mu mtp u7 dfp fx 7e7 ai jc6
114 Záväzky zo sociálneho fondu yq
122 Krátkodobé záväzky súčet o6 n32 uv l4y z4 lot ja 1w3 lv 4h5 8w yep rv eyp
123 Záväzky z obchodného styku súčet 5 i7t ar o4z l0 xtv ff vra i 3bz y d0m 8 adi
126 Ostatné záväzky z obchodného styku 4v ghr
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu dk 3vx p7 urg
131 Záväzky voči zamestnancom uoi nt8 4 s43 b q5i t oge 3 08z d c11
132 Záväzky zo sociálneho poistenia cnc 3tr
133 Daňové záväzky a dotácie npx 6 7xe 7 vrj oh hqt o ug8 z pnf g1 krq
135 Iné záväzky w1g fm s0b np 1hf b97 oz btn uwv
136 Krátkodobé rezervy xa r3k y14 tou vin jes rbj
138 Ostatné rezervy i0 m5v