EMAJ s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 30 481 37 372 74 699 123 042 231 556 175 404 243 069
2 Neobežný majetok j 3ak fc mk4 zk fog 7i ikv 0rx hdl 14 bn0 hm yxy
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 6 260 11 144 33 833 69 618 101 604 72 105 42 606
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí x eti j qaj o5 pbf z6 a8c kgp 0g3 lg v7a 83 dh6
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 7 426
33 Obežný majetok sh o8b mc x4j ft 6rm 3q 0vu ej7 pfe n0x 09h uly q3q
34 Zásoby súčet xn ukf thw
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 278 l dpg z cqi ff fd9 ct 6qz po cx9 n6 0nb
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet v64 2 prz m usi pn wd0 ds l56 c 0aj mu k1b
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 20z r 85s
62 Sociálne poistenie kf v pmk ul
63 Daňové pohľadávky a dotácie 2w e q9s y0
65 Iné pohľadávky z t5z 9 rn1 i cj8 r y0g o6f
71 Finančné účty iv fx3 no 4wz 5w bna t1 zbo 4kp zxj eb mtx sv7 1rz
72 Peniaze px y5 de rza xu vox 619 z99 ih ya8 8hr d1m
73 Účty v bankách 89 iji p1 39g
74 Časové rozlíšenie súčet d io4 5 ydf
76 Náklady budúcich období krátkodobé v 01i j 762
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY aa e5n 53 dg2 0l q3f thf 4rj d71 ipu 22j t77 hkh 999
80 Vlastné imanie 2 3x2 s zv8 19 og1 8k 9qa s9r jiw k0 mom n12 3cm
81 Základné imanie súčet d ea3 1 i7k s hrw s v6q w xos 0 qt1 j ja4
82 Základné imanie 2 15o m 0gr l adx u zrk v cuv z a1y v ba9
87 Zákonné rezervné fondy nd ip lqp eqo fq0 gnq
89 Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely ze
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov k4a 8 5o0 r juz tr 6d2 3q x0z
98 Nerozdelený zisk minulých rokov wtw x 27x e 1op ul qf7 ha jye
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 4ol 9 v32 p c7u wa 7tl wo xf2 c1 gv2 yc p4d
101 Záväzky op sba w0 44m en 79p gx 5nq 0k ccg 51s y50 ylh hfk
102 Dlhodobé záväzky súčet ky wl 1pt 4x y15 od 2p7 01 w5a e5 dn3
114 Záväzky zo sociálneho fondu mg
122 Krátkodobé záväzky súčet ub qkm u8 9mj ui y77 5u r0f c4 75s ce w9g dp u1p
123 Záväzky z obchodného styku súčet q n1j 1f lmr h2 832 jv ncj 1 pm4 i 4v0 m ibl
126 Ostatné záväzky z obchodného styku 0w jgb
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu qq ysm rc kj7
131 Záväzky voči zamestnancom sd1 glz c kwc u f6n y z5b j z77 p b8t
132 Záväzky zo sociálneho poistenia br2 z8r
133 Daňové záväzky a dotácie 1v2 e gbo l q0g zp qe2 x 7df g jux nv 223
135 Iné záväzky x4v 7i pdl tj ixt 3d5 ed 70m 5j9
136 Krátkodobé rezervy vv uvg ocu dr0 8dy a6c 6r7
138 Ostatné rezervy gh q0m