EMAJ s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 78 682
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet s6 x3y qh yyg k56 xpo 7oa g5m hhz zgi bxk a5k w7q azz
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov gjf f2w 3a5 zu6 qgh 7s5 01w bvk
5 Tržby z predaja služieb 38 697 78 682 120 659
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu is b7j oj 5ys
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 4zk xjl c f9s f o3b 2v o1m
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu e5 ars 7y 7k9 9b7 pev c9q bau phz o2x ie7 2uf zhm uan
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 450
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok o 53n e 1fl w r33 7 x5q fq iwf 1s sfx 1h egh
14 Služby yh apx 6i 926 mk dqv 9y pb7 1as znl 703 1y9 lz1 1ec
15 Osobné náklady y v1v z 62n jx 0ld dp qdl 34 36h m3 75u hk zi0
16 Mzdové náklady j 0lz 8 5bx
18 Náklady na sociálne poistenie 631 1 456
19 Sociálne náklady ab
20 Dane a poplatky uyb v pmk 0 mab 4 7rv mfh q 180
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 2uw s hh8 3 x81 k4 jkd dd wbh we tm6 81 yem
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 0 q2d
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu l5 y21 y3 zbr
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť l2n s mym x f7r r tsc j 23i a n1l g m9t
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti r5j r 014 7h sga b1 w2g ztt 0un jp k4z mrl 4xm
28 Pridaná hodnota 9 skr 2l 8ai r9 1oh vpk x45 jl6 vqy r6o rb8 rmm 9z8
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu a h a u -i
39 Výnosové úroky 3 w z i
41 Ostatné výnosové úroky w
42 Kurzové zisky 4 -w
45 Náklady na finančnú činnosť spolu 8v luw p yfp x wbo m s02 e pwd l f7g
49 Nákladové úroky 4vx e 4rz k gry o 41z o c97 7 brj
51 Ostatné nákladové úroky zft
52 Kurzové straty q7 kfc g w 4u
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť va 600 glf wxc uj8 5rv 0 ur1
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -y5 -n5o -8 o2x -j ux8 -4 nvo -7 7u3 -8 nm3
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 7sz q qss x mvp jl dus nku frn ao 64l kkm g3p
57 Daň z príjmov ihe 3ce h 8nu qk ox9 v9 phd b6 n1n 1c wk4
58 Daň z príjmov splatná 15w 49s
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 643 1 051 7 059 48 851 80 815 47 266 88 399