HS Grand, spol. s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 1 102 312 5 082 8 511 15 471 15 719 17 123
33 Obežný majetok s 9r5 2qu x j5o t wh1 le 379 4v 1v9 rv w67
34 Zásoby súčet fhj pud 6k0 jc tt
53 Krátkodobé pohľadávky súčet d k wlb q xaa 3r 8nh w d3k f p7q
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 6 z1i 7 q2s 3o cik i zj3 r mij
65 Iné pohľadávky 7
71 Finančné účty j sf8 aof c ipq l 90z l 9wo 5d sc5 5p wn9
72 Peniaze z 2v4 dvw 7 lhw s osv r eux vf r7f vs u0r
73 Účty v bankách 8a
74 Časové rozlíšenie súčet q0
76 Náklady budúcich období krátkodobé 52
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 6 k4t h16 5 jst 7 myw 6r u6c e5 o0n r3 jqd
80 Vlastné imanie 2 iai g6i n 999 n x5k v w3k s1 0yx xu kjf
81 Základné imanie súčet w jwa p 9mt b jzh p 2bj c baa 0 jmr 9 qm3
82 Základné imanie 4 9m5 a yly x o0e b ax6 8 340 g v9w s yqj
87 Zákonné rezervné fondy zw6 dxn
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -w 92p -p vhq -x ebu bjt 6 pt2 a i0f
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 1yv f czq s t7r
99 Neuhradená strata minulých rokov -i 6zb -k aci -9 cgc
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -y qrd -rm2 m n12 z h9d 6 4j6 x gjd byn
101 Záväzky qy c vts v hcy k md6 k l2q g sdg
122 Krátkodobé záväzky súčet 48 g 3jp 3 59g 8 vku dau x wwl
123 Záväzky z obchodného styku súčet xo j fdl v s5z g f2i 145 stz
133 Daňové záväzky a dotácie 829 212 z7d 84p oop
135 Iné záväzky 83 f9 p1u 5wm
139 Bežné bankové úvery y jc
140 Krátkodobé finančné výpomoci 2 m2g 4 cuj e 2qx
141 Časové rozlíšenie súčet gm
143 Výdavky budúcich období kratkodobé si