HS Grand, spol. s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 1 102 312 5 082 8 511 15 471 15 719 17 123
33 Obežný majetok y wpd d95 l nzi o n26 ou lgn gv x2v ra xfc
34 Zásoby súčet 0gf 06l qds f0 uk
53 Krátkodobé pohľadávky súčet c y zo6 2 2xx fa 72i 7 md9 u gr9
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 0 9l1 x rlg id 45m h 3u0 q 4we
65 Iné pohľadávky 3
71 Finančné účty h e75 hmc a nlo m c8z h lao iq 65c ce xcy
72 Peniaze 8 7oo xai x zqq e 2pk k 6x0 e2 s71 oo e5o
73 Účty v bankách tw
74 Časové rozlíšenie súčet rl
76 Náklady budúcich období krátkodobé im
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY t zx3 xew a icx r yok zt gwd e9 2xh e4 tvx
80 Vlastné imanie n fzh z2f n vso u jed d 12s ly hfa 51 das
81 Základné imanie súčet 2 csb w md7 o but 6 2mk d 0w2 4 0df 2 t70
82 Základné imanie u kjf a 3nr a oa2 9 9h9 v glz w kod y jaj
87 Zákonné rezervné fondy kt2 gr8
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -1 1g9 -o r7u -7 emv muf 5 qb5 k hql
98 Nerozdelený zisk minulých rokov jof p ytd j lbm
99 Neuhradená strata minulých rokov -g nlv -u mx2 -q 2x7
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -t qn7 -scq 0 i00 v q76 3 sjd y 6qu wim
101 Záväzky co l ohw s msi y pqo 7 su7 p 0f4
122 Krátkodobé záväzky súčet xf c i6b b 089 3 a50 y62 i 5hr
123 Záväzky z obchodného styku súčet 33 r fo6 1 cpl c r93 xiz 759
133 Daňové záväzky a dotácie okd nr6 685 1g5 bl9
135 Iné záväzky j5 6s abo cbo
139 Bežné bankové úvery e ka
140 Krátkodobé finančné výpomoci d t0x e 94v h 016
141 Časové rozlíšenie súčet 2e
143 Výdavky budúcich období kratkodobé k6