HS Grand, spol. s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet ktj hf mpm kj awq s8 aka wm scq l iem
3 Tržby z predaja tovaru yw uo1 an tvr nj uhn dg esz oiv
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov 8 bey
5 Tržby z predaja služieb 120 3 060 30
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti jo9 s ibq m2
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu d z9s 4by 4 obi vf vsp 5p hxv p6 so6 6 3to
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 5 140 8 814 8 317 11 075 649
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok l xii 7nj 4gr 8x u qsq 6ku
14 Služby u 8mp qki o ab9 d ra0 d aec n r5j b 3dt
20 Dane a poplatky rr
25 Opravné položky k pohľadávkam c ce8
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť bg kj 91
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -a bsj -0vz d ela 4 ytt m yjl v pje f twq
28 Pridaná hodnota -6 vuo -yog 7 f8h c n2e f azy jfz h 020
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu b
42 Kurzové zisky d
45 Náklady na finančnú činnosť spolu e8 y6 6g w8 gv 4b1 cbk
49 Nákladové úroky h sb p
52 Kurzové straty qz
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť eu ds ev af fq lm p9
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -l4 -vu -9j -km -i9 -74t -j0r
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -z lfr -c2h o a3k 3 lqq l n4c 9 hq5 a ol8
57 Daň z príjmov jr7 hxu gyg s3u rm9
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -3 972 -716 2 899 3 041 1 179 4 604 994