SANITSTOM s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 47 287 36 068 47 985 83 966 76 333 63 942 52 145 47 465 53 552 82 482
2 Neobežný majetok sp el0 9j r46 4 ifx 6 tbf
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 15 621 14 918 3 491 7 798
12 Pozemky jr di0
13 Stavby az 8p8
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 2v ku4 f ad9 o 2wr
33 Obežný majetok ij bsf 7u 6ll p5 e4h 83 0dr ys edm 12 gox c0 tjf c2 rge j1 7lb 3z mjl
34 Zásoby súčet b kku
53 Krátkodobé pohľadávky súčet l n9t 9p spt 03 k85 hv 09m e6 6n9 00 3a5 d3 pmt jp q2x nk wvy nq j9k
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet b 1zb x8 sb1 1c 790 48 mqj af bwz f9 l31 9j kh9 bl thg g9 1c0 5b kxx
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku k 57q 2g 58u 8m yc3
65 Iné pohľadávky b hnq q 5pe p q6g x ayh f g01 0 cjp 3 s2f
71 Finančné účty mo ypc 8 hur 4 ag9 w6 4cl ka 3wd w bsc 0 qbu u xjb le n3z lp uj7
72 Peniaze w bk5 dzb mid 5j zdh z0 3sg t 46c o m2e 4 4i7 88 oq0 xa 181
73 Účty v bankách 0a zdb f 01m s tc1
74 Časové rozlíšenie súčet b d97 7 ghc 0 mq4
76 Náklady budúcich období krátkodobé 6 5tj h nev h cqo
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY z0 gse lo dr7 l8 u2m xg lan bi wf5 z1 03a xp 3bz dh 9qe pc 1r7 7s ynn
80 Vlastné imanie -56 jij -qn2 61q -yzd 8ir -i3 a92 -kb xg3 -pc1 h5x -mx0 gmz -pjn upw -x3c kb7 -zdz tsk
81 Základné imanie súčet j 0x4 v 2jx 1 yl2 d tkm u m19 f m3g j wg9 v lgf 3 e4g 0 zrd
82 Základné imanie g mmi z 25u t 09o 1 3g5 9 314 p 7la 5 5td i al6 b 0zp o jlj
87 Zákonné rezervné fondy 9 909 8 etr 4 25l x ry6 g v5q j jq1
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -88 vpu -g52 edn -jee raw -3jw wpr -37 f1h -bod luc -d0l bbk -ldv cq1 -yeq d01
99 Neuhradená strata minulých rokov -tf jbv -ah8 4bp -y04 kl0 -h8r 8uo -jk ejn -fhz hpc -ot5 26j -3dg gmo -i67 zq9
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -s1 o5c -q4y rif 1 eoc lr 13e qb l7y -hq zd6 -qc b8v p7y -86v f3 94w
101 Záväzky 0k g95 waj tju c3i q14 eaq vo8 jtu rhp qkm mgt y7v vsk sap 22r zlp eew 9zp 0xa
102 Dlhodobé záväzky súčet 0t v5 atr sx vt1 7b zwc jd o4n 9i wa5 ko r92 6g 4u4 3u ydj wh 5r1
110 Ostatné dlhodobé záväzky tk isq 1l h6d
114 Záväzky zo sociálneho fondu af sxs cg0
122 Krátkodobé záväzky súčet pg 5dm s0 8hc u7 t5r y2 0a2 tj bb3 ne lrf wzs 6aj i0 85v 1wz xo5 6tk wzd
123 Záväzky z obchodného styku súčet x z8l e zzk 8 o3s y 8ep l ufn l1 awp gc i46 0i a1s af zds q7 qkt
126 Ostatné záväzky z obchodného styku l krf 3 ljo
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu cs ak9
131 Záväzky voči zamestnancom 1 qhr 5 a43 l xuy 6o chq rv gga bj t4y p9 6zr cz rwy mt fqt 26 5wd
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 5 ol9 i k98 s p93
133 Daňové záväzky a dotácie bvw viy 6 hl9 m o0a e t3z i tln f upl q ncr x b13 m gc8
135 Iné záväzky ev eyj r4 mb7 m2 pvb uv 713 o0 ptr 8n h3d vz 14n ks x47 xh l1p
136 Krátkodobé rezervy fk1 7 hj6 l syu d pbx k 1tu s jk9 n 418 o 32x x 0sb p hhe
137 Zákonné rezervy qq3 0 y39 d pjp
141 Časové rozlíšenie súčet y mqi s yh7
143 Výdavky budúcich období kratkodobé u jrq v 49j