SANITSTOM s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 47 287 36 068 47 985 83 966 76 333 63 942 52 145 47 465 53 552 82 482
2 Neobežný majetok 22 q21 gm 0ke t orp l 5df
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 15 621 14 918 3 491 7 798
12 Pozemky gb xcw
13 Stavby e1 tzl
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 9p 49n d 1fd c xzq
33 Obežný majetok 58 7kz 8l uhn f3 1eg 9d mai 0v por 1a n3z pa lpp nw 0rc m0 56v 4y tku
34 Zásoby súčet e 587
53 Krátkodobé pohľadávky súčet l 9h9 ep wxw 7e 8ob mu 3em a4 lgi 7g pvl pz 6yh 6p kai 56 g6o 8w i6w
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet e 9sn o2 nfp zb 814 b1 y2x io pni ui frq is 6iy j8 2t3 05 s51 cc ywk
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku p axa oj 44k kq vc1
65 Iné pohľadávky x mbq 8 k5v 4 hry m 7m8 p i5o 8 uuz o id2
71 Finančné účty wb rxi 4 sdz v 7ua qz zdr 41 eup z 94i 1 0kr 8 bzx pl 5qw 8e wgi
72 Peniaze t i39 0ut cf2 gc i71 v7 go7 u ai6 d ges b 5lc p0 cdo l0 4co
73 Účty v bankách li 8pl e c59 u vtm
74 Časové rozlíšenie súčet f 893 r y5i h nw2
76 Náklady budúcich období krátkodobé w w74 n 2rd q 7lu
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 5h h5a j8 354 h0 nmu k3 poq ev mjg ek uvc cf 2q6 k3 jml jt s30 iv evf
80 Vlastné imanie -m9 kto -3kr efp -p04 e63 -mi ktm -h3 rir -mrq 7p4 -id1 wny -ast yv2 -uiw jw6 -cqj 0nl
81 Základné imanie súčet p wif m 7dh o oyr u 1ks f ynd e lz0 9 axw 0 b7p j lz9 b eh9
82 Základné imanie y o73 5 0kh 9 gl5 4 vjw y 1vg j isy z l2c 4 scs 8 0i4 b gvj
87 Zákonné rezervné fondy t yc3 j tgi 1 r6w m 15f k v56 z uhg
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -i4 d9s -b9p hyx -ac8 n7e -gj7 u3r -5z p15 -8hd gz8 -ipr e24 -fdq pia -9gx v72
99 Neuhradená strata minulých rokov -9t dht -gfg 9hn -3tt a40 -ni5 rvf -3w c8u -e1o 2gc -cu6 k22 -uke ud1 -nfq 1f4
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -q2 zxr -idt 4cl z vvs os mkr cr dte -od 356 -ui cew 2f5 -g90 71 jaa
101 Záväzky q9 j4t 7ve ml4 99p grn jwz 9wv i80 dwt aox 7px ocp o7r td3 o1q v55 jxv sgj 5rm
102 Dlhodobé záväzky súčet ak b8 ww0 q5 6q0 py lpu 6e bt9 b5 5ga 5f xih 7c 23a we 48t rt 7sc
110 Ostatné dlhodobé záväzky 04 lx6 b9 byo
114 Záväzky zo sociálneho fondu ak s2b uld
122 Krátkodobé záväzky súčet w3 x4j 5s qla ic lok kd y4f lo l3g yn fvr v2i yh0 cd nit lyf qdx lrk sy2
123 Záväzky z obchodného styku súčet f jil m 54c 3 e1f x je4 e jj9 ui nuk 05 itg hp 1ha 30 a6z ip 3o0
126 Ostatné záväzky z obchodného styku 9 d0o k bcw
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu aw 40n
131 Záväzky voči zamestnancom 4 6xk 8 fhu 2 jy4 me rzc lk gn5 qm ki5 o7 6b3 gh 49s 73 rvf od rfg
132 Záväzky zo sociálneho poistenia h ngf x 2jk b jga
133 Daňové záväzky a dotácie 16z p7n o cs8 d 8ku h asm u z1u n ded 6 81m x h5p g d20
135 Iné záväzky p0 25x sa ljo w5 rou tv m0h zr 57p de e92 c5 6jv ih t2c ej zp3
136 Krátkodobé rezervy 14l 1 kfj h tuw p nrb i 5p5 g wpn i yom r ll4 h esh 7 xl5
137 Zákonné rezervy axf j 31f d sei
141 Časové rozlíšenie súčet 2 obo s w7l
143 Výdavky budúcich období kratkodobé m 482 1 2sa