SANITSTOM s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 Čistý obrat 257 821
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet w bbm t6i 8oi 68n 560 gt2 042 vsl n8m rmo lm7 5ka 9j4 08a 5r1 7zc anq 4jo nsq
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov nez fqf 10g gcp zth hq6 624 bxu nri 3ya 3w9 m1w ooq yt2
5 Tržby z predaja služieb 5 542 122 502 257 821
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu s2 heh
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti h r39 i1 qrp 35y k95 x6 9oo 6 92a
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu dy tkt ued 8cw o8v d6h 777 nu0 ppo w39 k28 k56 asn xgq ik5 9pm 2r7 ko7 gym nw0
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 3 315 324 10 362 8 020
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok h8 llx 1v o3q k9 6tx e6 qae c9 y47 4e 28d zz lh9 dw dkp jw n9j hk wva
14 Služby 8p zeo q2 btw 9c q39 utz 6e6 q3r izv ths xi1 xq3 nn9 fhr 4r2 z18 nxe 4h8 o56
15 Osobné náklady zv 5zm hvk 0s4 e2n 4mj 3rz jqx j9c hvg x0q dy0 t7f efr zzu fdl sho njw 9bz kms
16 Mzdové náklady a9 gxm ud o0c zps u68
18 Náklady na sociálne poistenie 3 115 33 134 36 687
19 Sociálne náklady tha c 4fb h b5b
20 Dane a poplatky 09x e6l b58 0pd yc l3 ekr 3np irh x2z
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku w cnw zig y c3q
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu rd va9
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť 0 uiq b 607 d won 3 plg j 8by y s1e 3 0b3 y 3im
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -fp 4c4 -jrx c5y o 8yz qo uat i3 q8k -l1 t2z -jg 2pi 7 tki dhf d5 xnq
28 Pridaná hodnota -93 2my s0 3bl itf gv0 nsu 2fh g7t kau xw1 mzv eu7 teb 1j1 54h ou5 ejb adm h6z
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu d s k q w
39 Výnosové úroky 9 7 l p 6
41 Ostatné výnosové úroky v f
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti 7
45 Náklady na finančnú činnosť spolu rh8 l e9a 8 by6 1 fq9 3 cj8 q crw 6 2sj 7 s6f 522 m hkb
49 Nákladové úroky f 6l5 7 p87 w xqv 4 p9d 5 2ro m xib i b71 h ywr
51 Ostatné nákladové úroky x ddd h qp6
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť fhk g 0dp dgd h83 bq3 11d aqk 8sh 4ti xjn
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -rik -8 3nx -t k89 -y awv -q hls -8 9oa -i wvz -p ni1 -r1w -2 zv8
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -hj wkq -of1 diz 1 lwh ic qc5 gf wby -i5 g0j -ob 7sv lmn r77 cs s4n
57 Daň z príjmov 1cg wtl 5hj dic ow6 fmb 7 6oj
58 Daň z príjmov splatná t97
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -33 223 -110 756 3 567 35 508 11 417 -17 462 -21 593 196 -201 19 052