ŠKODY s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1 SPOLU MAJETOK 59 969 267 676 346 649 393 213 328 666 316 097 430 632 442 656
2 Neobežný majetok 2p r3h n8v lyp pj7 kjc nxb s91 jbp r7n 4m7 4ti 6lq gsv mem wov
3 Dlhodobý nehmotný majetok súčet 0 ota f i8k n tb2 v q68
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 57 171 191 328 278 274 304 873 286 236 244 774 376 108 395 564
12 Pozemky 4 9xx zad 1v8 x6m 3ds eq5 53x 036 vye 8cg l1f 1dr fdz dw1 sbo
13 Stavby 8r h16 i6h l14 wv9 7ed is2 vck 8d6 v2d 4j8 fs1 6l7 xrh cnp sbz
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí qa 2c6 0u kks 0w 6b2 he xy7 20 hij oi inz 2k ave 52 m82
33 Obežný majetok 4 u5h es 8sn b5 vw1 2l 5fe 6z bce ys l1o fd hr3 9f jnw
34 Zásoby súčet z2c 0c 6q8 ro rrf px d7h ht tvq jx kxw
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 7i hb4 kl 2dw 6j 2xu bj 5ud 6i o3d x2 g6m jy kqa
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet rm 5c8 ln ni4 1n sbn y 7f0 br ccw 5q obb gz vr8
62 Sociálne poistenie 8 15l 5 5oo buk j lar 4s
63 Daňové pohľadávky a dotácie r k71 e mqr umz z u66 q6
65 Iné pohľadávky m d12 dfu pc4 ukq 34u n49 8 1mt
71 Finančné účty 6 qa5 51 b5e t pws s 2il w fhd x 3n2 3 uay u wqa
72 Peniaze 5 wtv 1b 7h5 9 kpc s a8i p cij b ist p r0h t r3y
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 7j yse dmx 46y 2rn kzd 5nv 5g3 9if 666 hot anv bi7 62j reb uc0
80 Vlastné imanie 1 r4z sn wcb 4m l44 xf bil h9 ca7 ki b6i kc t6t h4 9jj
81 Základné imanie súčet x qh2 i 7m3 2 rx1 u ghg j x3b s 1y9 w t50 v 5nj
82 Základné imanie i qd0 4 dzg 8 7d0 m rwp 0 71d 2 jkw w upt y y26
86 Ostatné kapitálové fondy cu 3ib 1z 9zk b4 f59 jt uc9
87 Zákonné rezervné fondy ab j ieu 9 m9g l n1a v gbf e t2r g l6d
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov 0ab 2v er5 8p kk0 bw 6ek -zp wly -p3 k2v -14 xg8
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 78s ps rfr c5 ybu ac cef
99 Neuhradená strata minulých rokov -rs 2m9 -q3 cli -no m51
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení l whg qa mg5 ju q5x -12 eqi -46 j8f -6jw 8 py6 3 kvg
101 Záväzky do p44 7yt ncv ooh wd3 aac yxm jg0 lds u48 x7s 306 fx8 dn3 cbl
102 Dlhodobé záväzky súčet iw d1n jy2 d5g ooz 0lb yav bbr xhf y6g 8a6 21c 6pi c4r 7hs 5fd
103 Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet 29 yhz
122 Krátkodobé záväzky súčet ig2 je 0c1 9f a8m bd 9ru 9s e31 ko vtu vu 1s2 l9 nt0
123 Záväzky z obchodného styku súčet 5s 4aw io ks0 yy 0pz jc j0r ob kbk 5q n4j 1z tmn
131 Záväzky voči zamestnancom 2vo d7i l xxy p pq5 2 m1h y 23c 2 6c9
133 Daňové záväzky a dotácie i71 j vuq p51 q w1a k p4w 6 hjp 3 xx4 t vo3
135 Iné záväzky az fxm ee 98l el tt9 ea ufk ly 3yg wf o98
136 Krátkodobé rezervy a sjl 3 srr