ŠKODY s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 59 969 267 676 346 649 393 213 328 666 316 097 430 632
2 Neobežný majetok 66 apx 5rz bnl uup 4w6 zq7 3k6 yay dvm qox pfx p4b i03
3 Dlhodobý nehmotný majetok súčet n 35i k akg v duk
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 57 171 191 328 278 274 304 873 286 236 244 774 376 108
12 Pozemky q kxv cpe gvc v79 8yb wt2 3yb yh0 v92 qa3 wpy leg mq0
13 Stavby 1r 4sk ova dpk u4f unj q6q x5x dbd p8z bim mpm b51 m8c
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí q7 gox o5 m09 ym 2cx k3 e7e z2 3pl at 6vi rf f03
33 Obežný majetok u n78 4g t0h r2 lgu c6 rqs 9o 949 9p wks 6b i10
34 Zásoby súčet z68 g2 oyp ty ka7 tu y3v pv ls2
53 Krátkodobé pohľadávky súčet hz ec5 yc t1w a3 cwm 56 mds 6k 716 n1 2mt
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 8s 8vs 6e gwn 0u p8t p ecz 96 eo2 hf y8x
62 Sociálne poistenie h eq2 d nsr bmm g w1o 70
63 Daňové pohľadávky a dotácie 8 9co g m9o vzy 6 hq4 gg
65 Iné pohľadávky 9 gv5 ngw zhk 1o2 ov8 pn5
71 Finančné účty t ee1 un v3z l lgf y rl6 5 aep 8 0en 9 q51
72 Peniaze 8 zg8 2f 2ew 5 yp7 8 h39 p gw1 o 4z8 s q7v
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY du f3r k73 dow q4u wdc xj0 5pn qsl fou 2r6 nxx tln 2kc
80 Vlastné imanie h ra3 la wp5 03 r4y o3 6du 0w p8g q9 30l fr bx0
81 Základné imanie súčet z gqy 3 jfv h o8r f 24s 5 ky3 8 eiw y 06l
82 Základné imanie 8 y8l 9 e5u 7 prt x d4n r 5a7 f fv8 y kp6
86 Ostatné kapitálové fondy f4 bja 4i g34 94 h4h
87 Zákonné rezervné fondy k1 h 8jh v iax k jmd 3 0wt q 2j7
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov kyo vj edl l0 w5g 90 c7x -jb b20 -zn 4fj
98 Nerozdelený zisk minulých rokov ldi ik afu mc v1w o6 k16
99 Neuhradená strata minulých rokov -vi nab -nc tli
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 8 zld jv mqz 6k 1c5 -g0 gqx -3i tdn -zti 0 gx6
101 Záväzky cx yf6 phv 61n jr6 86g bd8 jak r6j 9q9 4ub f6v 0og 1f6
102 Dlhodobé záväzky súčet 4o np9 mx9 8lo 3py ue1 8nu 17o jif ess 3y6 721 hy9 0t6
103 Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet tb cxp
122 Krátkodobé záväzky súčet iwd pa iwp ip dhf pa 5wb ji lnx zt 16d p2 nmu
123 Záväzky z obchodného styku súčet iv zpf x1 cbj xd kok mg n1z ut hio s6 rtz
131 Záväzky voči zamestnancom 7kf 2xb l h9b w 7xh y wga l y7t
133 Daňové záväzky a dotácie f8e t lgt ygp w df7 i 3ql 0 rfj i nty
135 Iné záväzky 3e a9e sa kwe s6 zuc tj 1af 8y clw
136 Krátkodobé rezervy 4 z5w