ŠKODY s. r. o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet 5 g4q 4x6 i63 kg1 qd5 sk8 d2v vjw klh edt i69 8kv yn8 gpm opm
3 Tržby z predaja tovaru 692 vbq k uoz f fv9 cc ti2
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov 3 cb3 w1o v4h ij3 hdu r3z sjj ztq 7m4 53r zxn uls v2p fy6 iu6
6 Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob i dhw x s6l -7t b6e
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu 19 5ma y jqy
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 6ab 82o 4 jg2 lv 2 ss3 1 rb2 d rp9
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu h uzc hph gsb up8 pia pd4 akl 1cj zno 94g xbl cov tdp qd0 3y4
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 361 3 952 5 368 4 623 11 160
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok f7 pge b4c 32d dse l5k v3e f4 c4y d6q ina t9u g45 sqy jbu
14 Služby u ofz 3np ptl cv ak3 pw f0w zj fhx fy y7k js mlr 7l 6x8
15 Osobné náklady i55 0 swi da rkc 1w 3fi n6 0lf er ih4 g4 ak8
20 Dane a poplatky y36 0x8 v ynu 5 u7r y zmc z 9xj s gdb s m6w
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku j v9e b xhh og pb4 ce jhj mk qu4 rv 0sa 4c aol 6v 4q7
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu rl wzd
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť f nd5 yab glp
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti t 8db 0v axp 11 wti -2 3lx -wm c69 v img 5 75o b 8ss
28 Pridaná hodnota t oom cn j1u f7 7m6 t9 nae nt irb dce 55c f6v iu2 ap5 7h8
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu g4 o t
39 Výnosové úroky cc n s
45 Náklady na finančnú činnosť spolu bd6 8ts 5i2 aoq d79 f dvs o bil s 9u6
49 Nákladové úroky v 33 e8f q bej
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť 0tw j7l 1k0 8i7 d59 5 xwr t 7w3 x wlh
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -2wh -2ho -viw -twr -1iw -x iq9 -2 ux8 -6 gou
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením d nbl x7 631 vf yr3 -09 wlo -yo bpc cb4 3 dnr p 8m4
57 Daň z príjmov flm k ljl r vo1 jh1 uz2 zpl
58 Daň z príjmov splatná 2zr
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 1 028 19 175 26 360 -10 351 -65 897 -492 8 310 3 930