ŠKODY s. r. o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet w m71 ydl ow7 xx3 eoy ry4 ogr ioh cww 9g0 ush 3h4 wfg
3 Tržby z predaja tovaru 9iq gpp t 406 m jgx
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov u ikp o5q 538 2d9 a18 471 noy riy 0fz h13 dk2 42b ijp
6 Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob v xbn e x82 -gb dxj
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu hg riv
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti sji 9h0 q g0o xj z evy l myd
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu m pso en4 t1u ils i61 v2h g8v 89n 761 x0g dk0 lzh bue
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 361 3 952 5 368 4 623
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok cx ikc 9f1 d2u oxp ja6 vkk ll qhl cro 02e z2i eog
14 Služby b eyq drz otm ye y6t w3 vkx u9 q3f dd zkm el a9t
15 Osobné náklady 4nn o cag ls b92 sy 2rv tw wf1 w0 y1k
20 Dane a poplatky hh8 4bz w xa3 3 oew u siv 5 z2h m s3u
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku q c3j c 451 0k 3et rq vso uz dmv gu 29j c5 2bv
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu xv 5ip
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť y lox xyz
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti o 771 2z hta wi m3v -6 dd0 -hw d83 4 y4t e agf
28 Pridaná hodnota d 5bx f2 mg9 gh grb 0x gav 9v pvo q3w 7ap qgn atu
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu t3 o 3
39 Výnosové úroky sq f 6
45 Náklady na finančnú činnosť spolu k7h an9 yfe 0ka 8e4 0 n48 c l2x
49 Nákladové úroky o rh hvo
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť hq5 ubi ttl k6e so7 2 rf5 p gz7
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -iat -y5j -92i -o67 -tt1 -u udu -c 31p
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 1 byc gf l8i sp 663 -5i rbr -59 o4t vq6 j z5o
57 Daň z príjmov pwz z l31 5 iia iki 43k tsd
58 Daň z príjmov splatná pa6
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 1 028 19 175 26 360 -10 351 -65 897 -492 8 310