AL-TEMA s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 2 538 17 547 34 477 30 580 43 732 25 633 12 947
2 Neobežný majetok 1c wf0 y6 ybo bj ene c xsz
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 22 760 16 822 10 884 4 946
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí dg z6x av gof ia 3as d 377
33 Obežný majetok o mki x3 wqi 0o abw 7b 5e9 9r ji4 8c 69v 77 brj
53 Krátkodobé pohľadávky súčet mg8 fbm l kjw 9 t46 o 73d x dt3 p 0re
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet veh v w8l 618 e9u qkm m8t
62 Sociálne poistenie o i10 7 zxe c dkj 4 qy8 t vb4
63 Daňové pohľadávky a dotácie vnu w sjw z q4y r 6pr m 1q0 7 aix
71 Finančné účty 5 mwx so 6g9 4 hq6 tt 27l so 6gk 87 fu3 u q6p
72 Peniaze nu ia wmg i ptn 6d uqn i9 v3r ii 0n6 b jh6
73 Účty v bankách 3 ziz
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY d 2jw vg lr1 01 ifv 3r mqd 78 reb hv cd0 pi tbj
80 Vlastné imanie dwd j1 6d9 o fs4 f t02 t8 ol6 qt bui 5 m27
81 Základné imanie súčet j nk2 l 46y v jbq 5 47m g pud o 4ac 0 uvi
82 Základné imanie l djv e diu q hal g on9 n 5en g 0wj t jkv
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -q i98 6 nyh -4 tg0 -0 xnl 3 yt4 r u14
98 Nerozdelený zisk minulých rokov n azu o y1x l vn2
99 Neuhradená strata minulých rokov -e 25u -1 nbh -r u9w
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -h sb8 k8 3f4 -v z77 -i4 1 xox i0 -s 8ks
101 Záväzky k s1j 6 61l pt yna l1 c0a vc 4sx 8u fci y 29k
118 Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 b4 1ob yv rt3 h zk6 v mrq
122 Krátkodobé záväzky súčet l svv w 9kc rp 0r3 mw wmd 1a 00b 1 90x q v4f
123 Záväzky z obchodného styku súčet iwh kp f 5ra a lvv l etj x 1b7
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu a ho5
131 Záväzky voči zamestnancom 5pu 3ya
132 Záväzky zo sociálneho poistenia uk
133 Daňové záväzky a dotácie o ke3 7 v35 d kvu r rd4 d
135 Iné záväzky uf jos 4 fme u9 g3o t 48e p csa