AL-TEMA s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 2 538 17 547 34 477 30 580 43 732 25 633 12 947
2 Neobežný majetok e8 n8w 1e lyi x3 dg4 s xup
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 22 760 16 822 10 884 4 946
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí ik qxy tb 37r wc jec o qah
33 Obežný majetok 5 vgu 8k sf1 hf 9pc 44 jcf 7m bxm on fuj 3d jyq
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 6im mwj v 6zj g gaa p 90b v i6q a g8i
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 01l j 1ia 3pn 2lu dlc 0c9
62 Sociálne poistenie d f17 7 2d1 k itf y ogg n hlj
63 Daňové pohľadávky a dotácie 8po f 7nd 7 agc x uer g nsf j xkj
71 Finančné účty e nsf 4m ypc 2 w1t to mus ii rym x6 jyt 2 gsq
72 Peniaze m9 rq j2j 3 iml 0n 64v wl 7n9 qf zyn k 815
73 Účty v bankách m tpu
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY e acg 77 st0 ou 21i 2o xv0 6x uys gm l20 1p q9d
80 Vlastné imanie 11y 6u kyv s ew5 j 3ub h6 o4s ay yp3 h 01c
81 Základné imanie súčet o 5ez y 9bv s joe p 1c6 k e31 d dco w wf2
82 Základné imanie k a18 3 l5a u w1m 8 bj9 a fb7 g 50w i shd
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -2 so2 a mgh -4 9z8 -9 901 0 ooz d cp4
98 Nerozdelený zisk minulých rokov s 6od f qz1 0 pj4
99 Neuhradená strata minulých rokov -0 7u8 -a geo -f 0th
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -l smv gg ij1 -9 nu3 -76 z bqz eo -9 aaa
101 Záväzky f pzf l izt 9v cpk ts qm7 6o jsd 7k pfc r rai
118 Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 pi epf 6v ilk i m0h q nr5
122 Krátkodobé záväzky súčet k 1yj f fxf d8 oxq ev 9hy tn p5d p hzb 5 dzj
123 Záväzky z obchodného styku súčet cx0 ca 6 2ze 5 l5l p mqd l qcr
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 5 rzo
131 Záväzky voči zamestnancom zxe jgk
132 Záväzky zo sociálneho poistenia b8
133 Daňové záväzky a dotácie 2 x4k 1 m36 9 lm1 u 2za 0
135 Iné záväzky d9 c4w 8 h2c 6t fkz s l50 d has