AL-TEMA s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 2 538 17 547 34 477 30 580 43 732 25 633 12 947
2 Neobežný majetok 80 gze pm 93p qx p2a n shy
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 22 760 16 822 10 884 4 946
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí qe gg0 3l s3d q8 q2f 5 xwx
33 Obežný majetok 1 42f y4 8cv 8j 9o4 p4 p4h su 6x4 8q x69 if kqd
53 Krátkodobé pohľadávky súčet nos c03 5 v9a g ed7 j rg5 1 gwe l xck
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 7s7 o so6 95s 1o7 7bk c2p
62 Sociálne poistenie d tqa y 65x e ppi 9 a6m 7 7bv
63 Daňové pohľadávky a dotácie ubx f 8bd s 2lx 1 v04 p r37 n 53q
71 Finančné účty y hvt dd 9ni l idc kb 6zi h3 ijh vy k1y d 13o
72 Peniaze qn pj 8k1 e b2z 2j 2hz 8c fh9 4p sf4 u m7a
73 Účty v bankách 3 0l5
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 1 foi 36 z8s 2g mzm 06 jks 5u d1k tz 2ey rb asp
80 Vlastné imanie 932 zm d4p l jgc e zp9 0s hf1 8u 1vd f 197
81 Základné imanie súčet s nz4 l fv5 5 zjy n ual g 0bw l wv6 n xqo
82 Základné imanie m 4fy h dh9 h b6y b gy9 x 4gh m hig o 7e8
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -x dni i xb5 -c ta5 -p btp z 7c6 y mhd
98 Nerozdelený zisk minulých rokov w xsq p d6a a 3n4
99 Neuhradená strata minulých rokov -l b9q -8 4jn -q rvv
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -t tmr c1 yyu -n 0m9 -oz t hkn xw -p zkt
101 Záväzky 8 toy 9 3h9 zf brh eg 0ic 3p yrr gg f8z 1 0t4
118 Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 si wcu wl krc n hw9 8 or5
122 Krátkodobé záväzky súčet t qm6 5 f3v gg u0e 8o g9l 7x k5o y n3u a x4m
123 Záväzky z obchodného styku súčet b48 tu w t39 c wwd f fd8 n 07w
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 0 fof
131 Záväzky voči zamestnancom qp2 r9v
132 Záväzky zo sociálneho poistenia z8
133 Daňové záväzky a dotácie g 1jd 3 7lj t kxh o 8j5 4
135 Iné záväzky v2 ht3 f k3b i9 vbr f 4ds 9 cjo