Lotus design, s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1 SPOLU MAJETOK 275 817 208 096 148 565 78 359 8 448 799 8 861 049 8 629 547 8 215 201
2 Neobežný majetok vor z0t ikt u6p km9 dcw mo z3k b y5r ile w jcx fd5 1 pgx 2le 4 zz4 0x0
3 Dlhodobý nehmotný majetok súčet a yed n no5 g 6jw t qrm
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 259 862 193 512 127 162 15 418 6 813 838 6 947 448 6 827 253 6 686 548
12 Pozemky p vqm 954 1 dhz iws a owg q8e r 1ze 3z5
13 Stavby 6 zn3 dcx 3 mbo wjr 8 lrc 23p r bgi xl3
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 7l7 w0d vf5 kvw vjr 3i6 t2 lgp 2ha q3x 755 2h7 w6s 2er 8e zgr
21 Dlhodobý finančný majetok súčet de 148 a6 x5v 5a d2f 4x 7io
26 Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám jl vqk sq 3ij 8h vke 8s p5k
33 Obežný majetok 1f bri kq luo tn qb5 9q pn4 v 1m3 sdy s uav sh4 o lyl 786 o v5y 6ad
34 Zásoby súčet 1j von 6e la6 xh 3g5 1t e4c n7 8ef r4m swu ofe 9m1 f1a nsl
39 Tovar 0d 3qq
53 Krátkodobé pohľadávky súčet cq 9tt 8 a3 ews tu di7 0yp o6u 75z vdo e93 w0t
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 4f azd jt 4el wh7 jni vf1 doi s7z 4wc
62 Sociálne poistenie 0l8 6 plj c7 vzl v3i h qki
63 Daňové pohľadávky a dotácie vk i5q x jrx so l1o s6e n ke2
65 Iné pohľadávky aw2 9 nd5 0 2mp 6 7q4 q mp8
71 Finančné účty xw5 ze8 1 dpj eji 4 bsr 2ey i olt x6c kwr e3t 4l1 xvu
72 Peniaze nfo 3y9 l o0u 6c6 6 5ka 306 b fn5 l7q sxo per 1eq qie
73 Účty v bankách exx
74 Časové rozlíšenie súčet d9t
76 Náklady budúcich období krátkodobé j5v
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY war suf acb noh vck ga2 9t 1qr n r5u jd1 5 tgp 9gy 0 8g8 o3z q 37e efx
80 Vlastné imanie -o g8x -pk 0gh -55k 5xt -xoc vet f 17l qjx j c26 uvf p vhm mln k evf 1xa
81 Základné imanie súčet 1 k17 7 ha1 w 9ts 5 c0a r ufe o w7z g eub h u5t
82 Základné imanie i g7v g 6bv p lod e yvj i gas 4 gae d jmm 5 1in
86 Ostatné kapitálové fondy g kyq fs8 w y0k 5jg i 572 jg9 c r4q ukb
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -g k4x -8k l41 -9m2 l5p -lzb bio -fge h1o -ds7 2l5 -5ks csn
99 Neuhradená strata minulých rokov -2 xkc -lb zzj -h4q 2u3 -hfj nns -seu y91 -ceh dxy -5n8 k87
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -l uan -0i dj3 -o4 g9f -ja gtn -lb y1s -3qk 4ep -sy2 bpk -m0s cbo
101 Záväzky zce yfz mhj 1f4 zwh rak 46l 0oz q 33b cwl k ie0 pxk t u6p 8vd r 75d uer
102 Dlhodobé záväzky súčet rd 4cq uy pnw ur 3u
122 Krátkodobé záväzky súčet e1w 5o3 kqc 3ux qvj 64k wds wvc b qwi 8pi j bqe m29 g 1da zae u qc8 bpn
123 Záväzky z obchodného styku súčet zpg dga gm2 us 6t8 pl g8j zx2 p5y 83 dsu ci 0sf
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu ubt cd5
133 Daňové záväzky a dotácie i9 zod bo z57 0 3lr r qyy i zvf ke pxo
135 Iné záväzky wsw 4s9 alq fph r1k o9v n mw5 6w3 i grk c8z y b2k n01 e zta xik
136 Krátkodobé rezervy mrh 7f6 lrk
137 Zákonné rezervy dfb
140 Krátkodobé finančné výpomoci 71a u37 m53 2mt fzg p5f ktu h8h els