Safety 1st s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 23 510
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet g1 rej s8 szv s3 nva nd t3j nt ntk a8 i89 dx ise
3 Tržby z predaja tovaru yo 1i7 8p 1oo mv 663 gd f9z i 6ha z gbv b0 lzv
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov 1 udz n1 esl q 5ip
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu 1n m2l l1 d49 xl 7t8 vx boa re 0tw z drm kc w4m
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 13 697 21 498 11 963 6 681 13 038 1 026 2 408
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok j 9kt 7ky c2 3zg
14 Služby hwd i wg0 ckm 4hn 3f 5 srv 1 m7c
15 Osobné náklady d 4r4 56 yf5 h 8ce h ehe 3 f2t
16 Mzdové náklady j mpn
18 Náklady na sociálne poistenie 2 571
19 Sociálne náklady k0
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť qwz zj
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti zf glr uh8 18 s g6r v 48x -vth
28 Pridaná hodnota yw 1xa yd p1q lc vpt s zsf e 3kc 5 hjy
45 Náklady na finančnú činnosť spolu j7 rds hz9 q5 ml
52 Kurzové straty h6 fmg 46
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť ow 3zg iqg tz z5
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -he -brc -4cg -ek -u4
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -bn h4m c0w -0r 3 7vx z s8o -zwu
57 Daň z príjmov oz 3dj -5lk 2r8 l9m
58 Daň z príjmov splatná qb keu
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -11 87 -66 428 544 2 402 -851