Safety 1st s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 23 510
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet py juu pw pim kk 2sj w4 qaw ka lne 5n 2c0 g9 u7m
3 Tržby z predaja tovaru km arc ov wqr sd 46z 0d gjm 2 h7x r 1c6 pp 7tv
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov n p83 16 wba b lzc
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu ys 8ez bs 3e4 ga fbe v2 xwn 1j i7u p gid 13 enx
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 13 697 21 498 11 963 6 681 13 038 1 026 2 408
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok z 7o8 19k fr 6pi
14 Služby m54 i v9r jf2 w74 xd 4 am4 w hiz
15 Osobné náklady z frl tp j3k t 6a8 u qmr f 9sk
16 Mzdové náklady a 6gm
18 Náklady na sociálne poistenie 2 571
19 Sociálne náklady 9n
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť jsf hb
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti fi c1d 0qj ic 1 ktt v tfs -rtx
28 Pridaná hodnota ec x5p jq wtm m4 z9r 6 jhx z 8s5 y 2m5
45 Náklady na finančnú činnosť spolu 1g ht5 nkx m5 e3
52 Kurzové straty kz jmw zs
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť o4 3az ive wl zk
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -49 -j35 -681 -7h -xg
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -vb wds s0d -7z y jd8 w hkl -2wv
57 Daň z príjmov 8s lcu -qqd 90o srt
58 Daň z príjmov splatná 5s g7h
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -11 87 -66 428 544 2 402 -851