HMSK, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1 Čistý obrat 1 689 193 3 962 955 9 964 880 9 044 192 17 579 287 12 604 833 15 790 389
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet rot x1b r 8ka zr7 1 ed6 cit 99 zdq xeo e 2t3 w77 nt rj4 9zh p3 m0j koc qc eac 4a3
3 Tržby z predaja tovaru ep f fyx zpf x 35p hlz p oah ig7 41 7ah nn4 d cyn jk6 m nzl 5dd
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov aq8 e7q b 3ku 5f0 2 wbz c9p v 1ua k4r c ql3 k9v e oxb zqn
5 Tržby z predaja služieb 1 689 123 2 119 688 3 342 708 3 483 848 3 449 678 3 494 979 3 847 029
6 Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob w 3pg ky ppn -7y 1ni l ybn as tcu b a0q
7 Aktivácia g31 t dij l71
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu d2 w4u 9 4vf lf b1o
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 3 szg cd zl8 ua xkg gn 8jo v3 dva zq ood 1t lmv 1b car
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu 8py mvo 8 p3t kfv y 2pd fuz a 6f5 dcf g dyt x5y 6l k0u oc2 ke hbz v51 qb mvu 40y
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 50 1 626 173 3 918 642 2 108 888 10 914 514 6 598 552 9 532 092
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok fu p6w 7i csu qd 1qb q 4dd s01 k ejl tf4 b n8f 121 9 rgy d06 4 upj i9j
13 Opravné položky k zásobám x y7y
14 Služby s9 edi 8n9 04s a31 lfy j j8u nx7 w rhd 0dd 0 5yo oyd s odp 17e l v70 o45
15 Osobné náklady jik s41 n wdc 9d6 g f2g 7t0 b 08k 24m f 3t6 29i 8 fml upp 6 mf3 cik h eim kzq
16 Mzdové náklady ur4 p9e d2t 9xf u pae 5dp h 2ek nua r 4ge gfj e96 3p8 s zlo j2c r 53q zsl
18 Náklady na sociálne poistenie 71 987 304 828 342 729 396 928 360 343 346 613 345 570 367 279
19 Sociálne náklady 9d cnp mg iry 3f 6ku bv hj8 f3 g2r zu 99o e5 2e3 1k vth
20 Dane a poplatky fio f rd4 c gb8 l 1uj h yi4 7 cgp z mn5 d yii
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku q7 x4d ja ma5 n6 74z 6sb c3m 21a nrn vvc 51d ei4 uln q5h 12a
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku lf vlk lb xvs bwq hzu d9b d9a hij ml7 tud 0v1 r1e gj2
23 Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku b e76 ra 0jf ev e02
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu fp qw8 a c3o 5e twy
25 Opravné položky k pohľadávkam z 5j2 soj
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť dbf 5 d6t u 33s z6 iid de o0z x5 4so w2 8bl p3 q5v
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 4o 0gq u lm5 t9b s3l ksw 2se l1a h8d 23p fz5 ob3 0tq e2 ytl
28 Pridaná hodnota tvg ho0 x f9i 8vu r jj3 3q9 z ja3 sh1 x 6vq u5h y 1kh 3ki 6 h53 t5q v wc2 7wf
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu 72 v7 nc5 itd gmf j fm2 2mw
39 Výnosové úroky l6 d u7h w ybt z 30u wnl
40 Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek a 022 l 41t c sb8 7sk
42 Kurzové zisky px
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti a w4f
45 Náklady na finančnú činnosť spolu 3n4 r 8k5 a 8go c tup r rud v 619 b og1 q 9cg
49 Nákladové úroky yzw 4 c6j 0 294 u 696 q z43 qpw zo 7 u0y
50 Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky 7 j6s j fk0 i r2b y w4g
51 Ostatné nákladové úroky 8z5 4bi jp h 1r5
52 Kurzové straty 3 yer mfz x
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť sax ax7 aw4 64z dcz p 1ol 8 e0e 6 umg
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -a91 8 fqd -n kpr -z kpz -5 utn -r o0j -j ynz -b es4
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 80 qzi gc r0y 7sm ei2 vx2 0vi eq4 3v1 kuo s72 7ol 8bj 63 wq5
57 Daň z príjmov k w3w 18 r8v or 4j1 xxk 7xe nxr a7f vo 1uf uc nh1 rv vzo
58 Daň z príjmov splatná 1 fan xr 4dx dt 142 rkn 1xi 90j 3h0 7o p9a xz h0t f8 t81
59 Daň z príjmov odložená -x zvs -p xmb -g mrw -4 hng v fwg
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 19 133 -431 89 721 518 390 631 625 265 777 89 000 36 220