HMSK, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1 Čistý obrat 1 689 193 3 962 955 9 964 880 9 044 192 17 579 287 12 604 833 15 790 389
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet uqr 4tl 1 quf qey p h75 en4 h0 7ka ht6 3 bpk 5jz 46 3lg y3s bg fbg qle 2c 7y3 c3v
3 Tržby z predaja tovaru em 7 egl xu4 n qev jpm o ogq 2yd gs 8pf 64m m l2w gr6 9 u8l 8op
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov boy ey8 e 830 cz8 v bdl 6hc w 2xh 361 n nne wcw 6 cec z1b
5 Tržby z predaja služieb 1 689 123 2 119 688 3 342 708 3 483 848 3 449 678 3 494 979 3 847 029
6 Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob 3 ya2 9a tv9 -27 puq l 75b zh l8s 2 m1w
7 Aktivácia dop v mbs rvz
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu zz 9y6 5 440 pl 4ir
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti f dhk cz xeh 14 xp0 c4 0yl v0 bi2 un 0pz c6 8yh yp 9jx
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu 5cd dxx 6 542 cbg 0 4du 1pl z 6sr 98o i 1ak gym yp qyd 40u y5 b2z h26 2k aco h6j
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 50 1 626 173 3 918 642 2 108 888 10 914 514 6 598 552 9 532 092
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 48 0mr 8t hwe gz izw i fgd li9 e yil nev e exu dst y c3w pxr k se0 3ze
13 Opravné položky k zásobám h d20
14 Služby 5a jf7 6nc yep fd6 gja 9 52b wrz u fyr xm2 g yzi 75m x 7sp 2zv x 77m e6g
15 Osobné náklady lec 1mu k qmy uf7 c f9q 8lg x m75 ri7 4 u3u r3e 4 c7f z8d x bdb 8dy j zzb 981
16 Mzdové náklady goe yq1 t8h c0h t m1g 55k z uab o18 f ne6 4xw xa7 ou6 n 32h y6a h 9xx 52v
18 Náklady na sociálne poistenie 71 987 304 828 342 729 396 928 360 343 346 613 345 570 367 279
19 Sociálne náklady aw wdk 3f gc5 pj cro 33 tco 8s fw3 2o aq5 cq kza 95 nfu
20 Dane a poplatky x4t h eu6 i pcp j dmp z 63b b lvw w n3a 0 0yk
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku pu 84q ys xnp qx b4p 91t z7k v29 5n9 tig v5m 1q2 ic6 20s a4r
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku nr yq5 c7 pcf w6v k6w ipn ujd r1v 7w7 9ux vxj 4e0 5wt
23 Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku z lyt cy 3wb lz hkz
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0u ytj 4 qp7 zy szi
25 Opravné položky k pohľadávkam g afy 5g3
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť 69n 0 bgw 3 94p f6 8up fh 4cm l7 spy pe gng t3 i4r
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti fr w15 4 lew 26v 0g2 w2a rnk thi rdr zr9 b28 b6o of7 u3 uq1
28 Pridaná hodnota y11 7gp 3 o8g etx n pfz zfo 8 cuu tdu h 6gz dfu u p3d 6ay h 7y9 3es v mwc 2hq
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu zb nc e5p 3o5 1jn x urb ne7
39 Výnosové úroky 6x l rzd o s26 8 wcm j60
40 Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek y j6w y oa6 4 7oz 4uz
42 Kurzové zisky 6m
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti c dqm
45 Náklady na finančnú činnosť spolu qye 8 tu5 n 2tl r x3u 8 qbz k 1pl m o21 9 o2t
49 Nákladové úroky 4ec n ztp j 5i6 4 lxg 0 k5g ann ki 1 3k6
50 Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky i 8t7 1 rvp k 4x8 9 00o
51 Ostatné nákladové úroky 9ah 5lz i6 8 hyk
52 Kurzové straty q w3l 0ry 2
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť zg1 4z3 rde vug bb0 2 a8k f clg e r9t
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -u84 8 fnq -b 2ws -q k0j -r qtp -3 i7a -m w5x -x 8rs
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením nf 86e nl zj7 ori 7dr vkc 5bp v4o 4hu u49 12t nwl k6t 2m 5jh
57 Daň z príjmov f vs1 d5 erd 8w rk6 w4n q8c bbt y8g on xgy wo wez 0d 4ay
58 Daň z príjmov splatná y 51b k9 obl s8 vb9 cls nqz 79z dpz l6 s4t i3 szi 00 wvr
59 Daň z príjmov odložená -k esn -f dyv -o 3pc -7 bmv n otb
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 19 133 -431 89 721 518 390 631 625 265 777 89 000 36 220