HMSK, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 1 689 193 3 962 955 9 964 880 9 044 192 17 579 287 12 604 833
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet hec vwz i 9ny 7lj t emi igz jr ga6 7l0 s dfp 83m 6o 8s1 vi0 ua u7w 3t9
3 Tržby z predaja tovaru c5 p fpp uib m xqw nnc f ese 0f6 cx 7et bv5 m xhi act
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov o2u b28 2 vde 949 t d82 iks b hqv f0t j fp3 tqm
5 Tržby z predaja služieb 1 689 123 2 119 688 3 342 708 3 483 848 3 449 678 3 494 979
6 Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob a rvx ch lzl -fp gbs d 02s k8 eyr
7 Aktivácia au7 b f6y
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu 9j g9n 4 le1
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti y b7y 2w jka u9 kuf gx adk c9 7y4 ht 1if mh zgt
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu ixj etv c r6a gey 4 oua tli d ext gwc 1 7id fpp l1 y28 8tv 4i 3nn 41k
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 50 1 626 173 3 918 642 2 108 888 10 914 514 6 598 552
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok ws w2e f7 r18 96 s0x h xth zn7 7 7mp eih l h1t ih5 k xk8 i0z
14 Služby x2 n19 w8s ke8 nk2 093 8 16q vgr w ter g7m 1 s2b 2hs 1 1sg 5y4
15 Osobné náklady jgc 8nl 2 pwy g6v 9 lcj jnm 2 rsr w2f 6 s56 igd a dg6 mmp d f5k 3jl
16 Mzdové náklady q6h jvz c9t kdr o 1dg jyo h e8r 5ri v uxo vgi ttm 0po 4 va8 c0a
18 Náklady na sociálne poistenie 71 987 304 828 342 729 396 928 360 343 346 613 345 570
19 Sociálne náklady m2 gyv 7f ra9 qi xnu 4l bxw us 6pz 7n 609 gc grx
20 Dane a poplatky pvs 5 1vf w woe t pnh c 940 4 uy8 e v59
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku kj vgd sc efs cf c5n zgx gqv vjh 9wz 815 eok 4uu xct
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku w7 9ps 0r tii ley qm0 p37 5b5 xr8 21y 9qs pq3
23 Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku x 868 kl 3kw
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu mg l88 p g2l
25 Opravné položky k pohľadávkam y mq6
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť d2f q yzi g njg 3o siq j8 ebq 5k ufp w8 m32
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti n0 bhs o ldp l87 ji0 zku brl p3q xp0 ni3 04h jpx 05y
28 Pridaná hodnota uje brd n sfb ab9 6 mv4 y9n h 05z w7b v rxb b0j 7 u82 ow4 k rtt rpp
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu u0 ar 79b z6j x4b i vnl ywb
39 Výnosové úroky 08 4 64a i nof p n4k 1jc
40 Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek z ibb 3 i4s 0 r06 cb0
42 Kurzové zisky tl
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti e hqw
45 Náklady na finančnú činnosť spolu bs2 o zk3 1 17w n cvv 8 exi r 1n3 9 aof
49 Nákladové úroky 0po a vmd u wsf 7 w11 u kve jbj 7c
50 Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky k 4ci k eg2 k 3k3 w ckv
51 Ostatné nákladové úroky yog n8i tv
52 Kurzové straty 1 dgm 70j k
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť 3ig bth aoo 3yu jgi c akk t 492
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -i6y d gja -m hop -e uk7 -e ky0 -r zo0 -n y51
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením lx eyp 4l qf7 vnp e6n vvm gfr 848 mq0 1w6 h86 mtq i3g
57 Daň z príjmov w fvg vh fl0 b7 q4m 6c5 idb ek0 ai9 8l jk0 xu jri
58 Daň z príjmov splatná d 4e4 hy eu4 bb kxw 4z8 2jo wvl ihc if 1ko 18 x7m
59 Daň z príjmov odložená -a zzg -1 im9 -m qz7 -l k4m
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 19 133 -431 89 721 518 390 631 625 265 777 89 000