EKO-TVAR s.r.o. - Podrobnosti

Vložka číslo
57537/L
Dátum vzniku
12.10.2012
Konanie menom spoločnosti
Konateľ koná za spoločnosť samostatne tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.
Základné imanie
5 000,00 €
Predmety činnosti
 • zobraziť ukončené
 • výroba výrobkov z betónu, sadry a cementu (od 7.10.2013 do 24.5.2016)
 • uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien (od 7.10.2013 do 24.5.2016)
 • kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (od 12.10.2012 do 24.5.2016)
 • sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu (od 12.10.2012 do 24.5.2016)
 • sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb (od 12.10.2012 do 24.5.2016)
 • sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby (od 12.10.2012 do 24.5.2016)
 • počítačové služby (od 12.10.2012 do 24.5.2016)
 • služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov (od 12.10.2012 do 24.5.2016)
 • vydavateľská činnosť (od 12.10.2012 do 24.5.2016)
 • finančný leasing (od 12.10.2012 do 24.5.2016)
 • prenájom hnuteľných vecí (od 12.10.2012 do 24.5.2016)
 • administratívne služby (od 12.10.2012 do 24.5.2016)
 • činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov (od 12.10.2012 do 24.5.2016)
 • vedenie účtovníctva (od 12.10.2012 do 24.5.2016)
Spoločníci
Výška vkladov
Štatutárny orgán
Zlúčenie, splynutie, rozdelenie spoločnosti:
Spoločnosť zanikla v dôsledku zlúčenia
Ďalsie právne skutočnosti
 • Na základe rozhodnutia jediného spoločníka obchodnej spoločnosti EKO-TVAR s.r.o. konaného dňa 06.04.2016, na ktorom bolo schválené zrušenie spoločnosti bez likvidácie jej zlúčením so spoločnosťou KIVOX s.r.o., so sídlom 125, 922 31 Ratnovce, IČO: 47 229 063, ktorá sa stáva jej právnym nástupcom a na základe predloženej Zmluvy o zlúčení, sa obchodná spoločnosť EKO-TVAR s.r.o., so sídlom Robotnícka 1, Martin 036 01, IČO: 46 850 163 dňom 25.05.2016 z obchodného registra Okresného súdu Žilina V Y M A Z Á V A.
Uložené listiny
 • Zakladateľská listina zo dňa 13.9.2012
 • Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
 • Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona, 2)
 • Pod vzor p consulting
 • účtovná závierka za rok 2012+poznámky
 • Živnostenské oprávnenie z 17/9/13
 • Zápisnica z MVZ z 12/11/12
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.tiff
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.tiff
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.tiff
 • Rozhodnutie jediného spoločníka.zep
 • Podpisový vzor konateľa.zep
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 3
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • NZ.zep
 • Rozhodnutie.zep
 • Rozhodnutie spoločníka z 3/2/14
 • Vyhlásenie spoločníka z 3/2/14
 • Podpisový vzor: JUDr.M.Zuberec
 • Rozhodnutie spoločníka z 28/7/14
 • Podpisový vzor: Mgr.Š.Kucharčík
Dátum aktualizácie
10.08.2020