EKO-TVAR s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014
1 SPOLU MAJETOK 5 000 44 838 57 945
33 Obežný majetok b ypb 26 15f fw 05t
41 Dlhodobé pohľadávky súčet j bpd
49 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu d umu
53 Krátkodobé pohľadávky súčet m 5s6 ym mmw
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet oc 3oc
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 7z emu
61 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 4 900 4 900
63 Daňové pohľadávky a dotácie p3d
71 Finančné účty 9qf sg xas c0 9us
72 Peniaze 07s m2 ikx ck ezv
73 Účty v bankách -kk 6fg
PASÍVA 2012 2013 2014
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY e 3py bd vn0 n2 3bs
80 Vlastné imanie 0 8jh f m9n -nz 3wx
81 Základné imanie súčet r gmx a qj5 0 dsk
82 Základné imanie k g0k x er7 0 06b
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -ryq
99 Neuhradená strata minulých rokov -v6h
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -rlk -1d y1b
101 Záväzky 2e jsj 8r n4k
122 Krátkodobé záväzky súčet 1t amo
123 Záväzky z obchodného styku súčet 6g 6ny
126 Ostatné záväzky z obchodného styku ir br6
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 6 tqn
131 Záväzky voči zamestnancom sz
132 Záväzky zo sociálneho poistenia stc
133 Daňové záväzky a dotácie c60
140 Krátkodobé finančné výpomoci g4 l53 zw 747