Dobrá vlna, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1 SPOLU MAJETOK 4 459 12 160 13 013 13 688 15 654 25 751 28 048 34 245 36 755
33 Obežný majetok 8 w0x w1 sx9 vc 5rj g8 nk5 au 4da rn 4p5 fz j1h vx fxr jv 022
34 Zásoby súčet c xdg v5 sim hu ch5 ov v01 m2 ve7 7i wvo 93 4fg a8 1o3
39 Tovar v 1lh sc 3y1 97 cqq o4 ylp ps vpf pk mcy ma i36 7s zuf
53 Krátkodobé pohľadávky súčet p9 qm fb
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 8p g6 xu
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 5o 8z sy
71 Finančné účty u 1dr y xeu 3 q9v v zwu 6 2aq z y1c 3 i4h p kte z jn8
72 Peniaze z n02 9 jp0 0ra 74 nx9 qie su h9b rts
73 Účty v bankách 8mo b3j n 75w 0 mxi sqp 5 hti d 3v4 vh4 k3o
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY g 1lc 08 jq5 xx wm4 ui toc x8 mi8 og gle xz ork 6f pq0 8b ors
80 Vlastné imanie i s8z k vzh -o bgy -j x4d -q tj9 j jw5 5 wx8 w wki ro mto
81 Základné imanie súčet n cys w f0a h bmw 6 aum 3 ry3 o 5pk q 5hv l f5q o kt9
82 Základné imanie 7 hpr 7 fg5 l uq8 n cn6 1 0ns r z9q y 5ek s a09 5 a89
87 Zákonné rezervné fondy 33u 2hh eg5
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond xp8 0ch x8u
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -ood -9 ckh -4 lw4 -v dn5 -9 ro3 -q 8m2 -pno k 6qx
98 Nerozdelený zisk minulých rokov l tb8 b iyb w 27m
99 Neuhradená strata minulých rokov -plb -q 6dm -a no2 -g 42s -e ygt -o pah -8 v2g -w mnh
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -j4d -0 kpm -o mh9 -jed l7 y txg b j4p i n68 g daz
101 Záväzky 9b3 n7 7vz 7n xgy 3k nb3 wh e3c g3 m8x rv v73 6a 0f4 p6 b4k
122 Krátkodobé záväzky súčet pkt gr zzb wz 0fz vs c5i bt 0ri u5 k2z n4 ple xx nrl 2f kdg
123 Záväzky z obchodného styku súčet -6g
126 Ostatné záväzky z obchodného styku -ah
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 36 jbc p1 8x4 tc 9gf o8 hgc to ud0 xo giw 9c 8lj 19 o5h
131 Záväzky voči zamestnancom hi od y4 8i sw kq x6 r1 9q
132 Záväzky zo sociálneho poistenia yd y1 ll lo zi rt br gf ez
133 Daňové záväzky a dotácie snx h6s 0rt 6p9 amp 5wn 32u