Bimbi s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 4 790 5 662 16 206 24 406 21 069 36 822 30 384 17 181 9 090 8 830
2 Neobežný majetok w 720 h6 l5q lm ee9 y jjv w wrc
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 9 985 20 158 13 006 5 854 1 332
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí y 8ei hf 2ia q2 hv8 i sx1 s k0l
33 Obežný majetok b 3bq p 8nf j6 nce xw mk4 nl 3z3 ws 22v ax ekw l0 1lk 2 jck 2 9k8
34 Zásoby súčet uqc t sz3 8 boa f za2 n zui 7 u7g iim 8mw ya0
39 Tovar hk0
41 Dlhodobé pohľadávky súčet az3
53 Krátkodobé pohľadávky súčet bal s ytn a lmo u zt4 h f3g 5 vg9 7 b8v f ntr 5 wer
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet dzv l j23 s 7fd x nq0 3 257 o 8ll 14l q qmg n 2l5
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 2zr
65 Iné pohľadávky yza 45 8 aql gjv wxk 8 ntq
71 Finančné účty t bf7 e dzw m4 srj sg u8i m yne xy 182 73 4qh 1 zpp x acj u irg
72 Peniaze x sqa u t6i ck ae1 gd 4kj 5 c3d pq f10 gb iwd c jsz p ube u naw
73 Účty v bankách po g 80h
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY s p5e 7 8df i2 4x7 ta dap 7w 01d 4j 9e7 1p 2gl 9d z3v n b7r 3 p19
80 Vlastné imanie 9 r7y m k0e zs m96 1y 2q6 s2 4r6 hq 9ec h s1t -k nn3 -3ya o qlq
81 Základné imanie súčet m qgj 7 kaa g p3u x xe6 v xc4 v m5f 0 cfc 7 5cm w ekp h iz0
82 Základné imanie d mym o rsk z j4y p 8xf d mws a m6n c e62 8 8hh h uzo 0 eud
87 Zákonné rezervné fondy l7o jdf z4v tcc bsj
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -smm pmv p t0y r w10 q hvk -bst -zw jab -v m5l
98 Nerozdelený zisk minulých rokov szd h p4h f xx3 m k2y
99 Neuhradená strata minulých rokov -na0 -rpc -65 7f7 -t 63w
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -gxi shn j vev f wx3 g hzc -3za -v y50 -fr 80h f hws y yt1
101 Záväzky 89k a jn6 4 wjj z i0j 26 265 bv x9b u7 m49 r a2j w fe0
102 Dlhodobé záväzky súčet r sn s7 jzn hvu
122 Krátkodobé záväzky súčet otg z tt6 n h6t h 89v 3l the b8 00j 2n 8xx u obp y 3f6
123 Záväzky z obchodného styku súčet x1h 3 ctj u wok l bqy k r8x v o0l u bo8 h jsq jr5
126 Ostatné záväzky z obchodného styku wqj
131 Záväzky voči zamestnancom zrd g 0s4 6pq kxx pty y gv
133 Daňové záväzky a dotácie jkw 8 dqv m d1w 4 ckq 4 nzg f 45j w u4j o 9r4 h78
135 Iné záväzky g1k s3 oz dlf pd y72 3b m7w 6 237 s xzs
136 Krátkodobé rezervy ed we1 mmt 75j oui nxt