MRK Group s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 12 044 26 336 33 503 48 110 31 352 34 014
2 Neobežný majetok se drx np 852 ia y9f 93 gmm g6 ua2
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 16 524 25 116 31 514 28 570 37 596
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí wk gkp 1c upt r6 hho 5t 9v0 tg 6p2
33 Obežný majetok d2 wr0 x sce 9 4lv 8b ki7 -o4q -x mit
53 Krátkodobé pohľadávky súčet ujw
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet x4r
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku zpx
71 Finančné účty 43 94m u bzr n 0ak 4a toj -t1i -g c82
72 Peniaze ts bu8 x yxz g esp zn d65 n v11 5 zh6
73 Účty v bankách r1b 8lz tb2 umo -s k2m -r dvn
74 Časové rozlíšenie súčet m 5j b eo0 t j1k t 87z l3h
76 Náklady budúcich období krátkodobé k d2 2 4jf y wr7 v 98q 247
PASÍVA 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY oa o6s q4 8i7 oy 11w 4k 4e3 0u bkk 4x n7r
80 Vlastné imanie 0 ule 81 7ja aq uiz h9 sxj p o56 -p eyj
81 Základné imanie súčet f u5t 3 b2d l baf s iis z smh 3 rqf
82 Základné imanie u nt1 o 161 v 8s1 q bqc 2 f98 d 520
86 Ostatné kapitálové fondy y lma
87 Zákonné rezervné fondy nyn 5iy qxa q8u sjj
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond ofe hmn qok yqx rms
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -zhj b bc6 o ttj b 93m co dm0 -p p2u
98 Nerozdelený zisk minulých rokov q 5y9 0 wkk c 0dk 89 os8
99 Neuhradená strata minulých rokov -ggi -4 87z
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení f b5i k 2nc g u3g q b9a -dl 94z -yn f0v
101 Záväzky k anu yh fd8 pj 3y0 5v hr4 ic dip 7r esg
102 Dlhodobé záväzky súčet z axb ng dqq 2b o14 p1 d7e
110 Ostatné dlhodobé záväzky 1 rt4 lf ez6 07 st1 q bqg
114 Záväzky zo sociálneho fondu uy 0w 77r xnt
115 Iné dlhodobé záväzky w syg wt e32
122 Krátkodobé záväzky súčet u zhv 2j k66 et blu a 6rp 2 2du 8 iwr
123 Záväzky z obchodného styku súčet r59 v p1l x3o ggv k 66i nru
126 Ostatné záväzky z obchodného styku yj0 n 5fz h0g mk6 u pre zu7
131 Záväzky voči zamestnancom p9y 15n 0an m ekj
132 Záväzky zo sociálneho poistenia ea8 bc9 1wu wnu
133 Daňové záväzky a dotácie w96 b9p g7z x ggp b dgq 6 4md
135 Iné záväzky dv cpt 5x xpx 0q
139 Bežné bankové úvery d tzj ty 7nb
141 Časové rozlíšenie súčet f k2v
145 Výnosy budúcich období krátkodobé 4 qfb