MRK Group s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 12 044 26 336 33 503 48 110 31 352 34 014
2 Neobežný majetok kk tlr 22 qvy dv mls 86 5j5 sb 2mf
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 16 524 25 116 31 514 28 570 37 596
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 07 p6c 7k 8w2 zf dqv ii tu9 t2 16m
33 Obežný majetok 93 1ns e ba4 d s0u z0 trv -pkc -9 8fj
53 Krátkodobé pohľadávky súčet s3l
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 4q0
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 0le
71 Finančné účty cb ook 7 vkb a 495 wr ewi -qxo -2 gaa
72 Peniaze jc 8e0 s c8l 6 qml w1 e6p y l8a j re3
73 Účty v bankách 35j xi7 010 f4k -6 6kj -u kuc
74 Časové rozlíšenie súčet 4 fk v ibs q q0s f a59 il1
76 Náklady budúcich období krátkodobé x oh n 32k a fkh 0 23t t35
PASÍVA 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY mr 6o1 r9 ewm 3u wjr 4g 8zp kj 2ka 1d n9m
80 Vlastné imanie b rau 48 7pe zd 6l4 09 jpj 0 4aq -b lat
81 Základné imanie súčet r szd q 6ys y 7og 4 p3o 3 dqn 1 1wk
82 Základné imanie 5 dbl f p8p 6 djo e 1v6 u vhb c zl6
86 Ostatné kapitálové fondy a 1k4
87 Zákonné rezervné fondy bau y7c afg dho gdv
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond wvm 748 h8k pf0 hek
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -bg6 j yp5 x l9n n 65p ut eze -j rmb
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 5 i04 w 7tp c 12g tv ii9
99 Neuhradená strata minulých rokov -4x0 -7 xy4
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení j l1o c hqp 9 vpv z 92j -g9 0t7 -07 3hn
101 Záväzky y evg 8n ncb j5 7io ra ycy px 9sn il 1l5
102 Dlhodobé záväzky súčet h g0j yi mus c4 obe x8 ka9
110 Ostatné dlhodobé záväzky s l7c el fda o3 fmp u con
114 Záväzky zo sociálneho fondu nn 0f xl2 yrn
115 Iné dlhodobé záväzky c 1c7 hj i0m
122 Krátkodobé záväzky súčet d fbt 8m n8c 6b 06n c 6jy g qdf i v45
123 Záväzky z obchodného styku súčet 7d4 g st6 r8i z4r 2 n4s 4hp
126 Ostatné záväzky z obchodného styku lls y 7si mhm 8e0 l nss o5f
131 Záväzky voči zamestnancom sz2 9ol 8o8 h e0e
132 Záväzky zo sociálneho poistenia jgf xma x2g x9u
133 Daňové záväzky a dotácie 1c2 f8p jef w jim 6 het 6 pjv
135 Iné záväzky 9s 9hs t6 q0c yp
139 Bežné bankové úvery h h7m 5s iue
141 Časové rozlíšenie súčet 0 ebw
145 Výnosy budúcich období krátkodobé 2 t3s