MRK Group s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 37 814 45 660 68 527 55 816 69 714
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet vp u3r vc tdl 3h qof r7 7gz vx eht 8k g5r
5 Tržby z predaja služieb 25 061 37 814 45 660 68 527 55 816 69 715
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu 2np fn9
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti h2 pz md
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu z3 7ch y1 k3p v4 fkr yv 35q a8 f11 1r rut
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok fc r3g 9h x2x iv sa0 j6 h8d gf tjv 4r mm8
14 Služby 4 iq1 g3 sok 7 pq4 r o1n 4 wal 8 v2g
15 Osobné náklady v wfq bg xqt sc dkn ii 2ww
16 Mzdové náklady y brf 8 or2 8 j7r g4 1vc
18 Náklady na sociálne poistenie 430 2 176 2 696 4 055
19 Sociálne náklady l d0h 9r8 k7r
20 Dane a poplatky 3t9 fi0 bib g1i
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku l yrn 5 2t1 s mx5 r4 bu6 op vba
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku z rgr 6 0z3 1 bnb 6l 3ye 9p q8d
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť p 33 6cl wbr 3 d5b 5f8
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 3 sgu d vew 4 k11 lb igl -s 41k -8l bb0
28 Pridaná hodnota 4 v6f 8 zh1 3w jhe zc axv 02 lul ux 7ft
45 Náklady na finančnú činnosť spolu sb n93 4 v7n 4 qlk w l1v l 4kh
49 Nákladové úroky xu5 z cfu 7 qik 6 duh x v5i
51 Ostatné nákladové úroky yzj 1 e5e 8 cnz 4 hv9 m zfc
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť qr 3q edm 4z9 52p ge6
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -of -hz5 -v dk4 -c aev -0 wu5 -9 vx0
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením t b3z 0 szv 9 qeg n y3t -le cnk -ti dsl
57 Daň z príjmov qt9 7vm jmf e jwb j5a
58 Daň z príjmov splatná l4e ftu fey c n95 vyq
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 2 099 2 411 1 672 5 835 -12 290 -17 157