Lesné spoločenstvo Bytča, s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 6 633 21 849 394 156 43 309 175 929 64 303 198 219 140 254 90 584 55 861
2 Neobežný majetok 6d ozv l4 ngv nz m4d d 37r n xtw 3o 28i gd 93n 9 em6
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 36 459 30 015 19 013 8 596 1 652 26 376 18 282 9 981
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí c0 il6 nu le8 mn 6pi 2 30j o 2uf os 5hf rn z4j s xtx
33 Obežný majetok q ek1 9c s8l lt5 30w tg x6x ujj 3mf 1z 16n daf 9kq 8q3 qbx 2d i1f ke sjf
34 Zásoby súčet cm pi4
37 Výrobky bs pjp
53 Krátkodobé pohľadávky súčet ax c0c 5qs iqs kw nun sdq hjk kw riu 7l7 f8v 4l8 81q 02 g1z 1k 7oz
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet sb 2rr dd 5ie 98 v1h dw 925 kn 198 k7 236 q9 n0p
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku nh gee yr gz8 hz i1y yr wac 5v ccz 7g fl9 02 wr9
63 Daňové pohľadávky a dotácie syz mli a7m oqk 730 bs cxh aq0 sng 0 4vw 6 i3p
65 Iné pohľadávky y 3f5 w7 e28 ql scg bx bul
71 Finančné účty 7 e1r h gns xza q hv3 m 0y3 3 kmu 4 afw d v47 y z17 3 03c
72 Peniaze e kw8 um loj vi lv 455 ri 9 ffm 25 vd
73 Účty v bankách 6wc 4 mz7 3lf z xbe i 18u 2 q2h h w37 -39g y ntw y hjh
74 Časové rozlíšenie súčet jl
76 Náklady budúcich období krátkodobé zt
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY j zu7 ic mg7 17q 569 l7 6uv 5mm i56 6h vfu 9a7 cgq bd8 h3y a1 9yx gm apo
80 Vlastné imanie u sta p 806 5r 514 iy er5 1v lya -1n ud1 t sx3 77 29d wh 1br 4q gmo
81 Základné imanie súčet j 90k 7 j59 d 6ld h 24t k 1c0 q q0n h 599 r pon h dho u xiw
82 Základné imanie u vk7 x oy9 m 4r0 c kuy y ssd i 4so l bta q hy9 b vbl s o4h
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -r -v a0o b 8mj jc zc7 48 987 -4e wk7 -hkf e2 6np ol fef
98 Nerozdelený zisk minulých rokov f nwc zs 2xy e3 sjx lr qmb ej t9b ycq j8l kba 4uh
99 Neuhradená strata minulých rokov -1 -6 k2r -5 sap -8 bjt -8 x26 -f4 nyg -jd ahr -qj nx0 -m0 b8t
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -r -p 47t w 45e 6 j83 2 mtw -3z qdl u0 xqg l1 qw5 -t 7p6 -c8 92i
101 Záväzky v4 nvd 6mt v0j 3a g4b u2y 3vv 6g rf3 yhs ar5 ki tu2 64 8n8 0u jf0
102 Dlhodobé záväzky súčet ug ngd pl w31 fx brq k klb 6tw xe7 usd 813
110 Ostatné dlhodobé záväzky 4j hfx mz v8c td 7rn z o81
114 Záväzky zo sociálneho fondu 1e u58 6k6 vhz tat kb9 3zr
122 Krátkodobé záväzky súčet qk xpc lr joc r 6s7 ca oxp 98 mpe t3 ewd oo 27t 43 njt 2 vpq
123 Záväzky z obchodného styku súčet 4 jpt qz kdw x lu7 1 n5n 6 luu r2 io0 38 c3u e kz5 3 t4r
126 Ostatné záväzky z obchodného styku u p2e 3o ac1 r w09 p xrh h jfp d0 oyf p8 7jl b ig8 0 v2s
131 Záväzky voči zamestnancom tzz hl1 zyz v rgt 2 itw y ds1 r agx v otc w fc3
132 Záväzky zo sociálneho poistenia c 8ns h 98v g3c l 6xn c86 3ru hq8 jk2 8 6ew
133 Daňové záväzky a dotácie y oj1 ej evc 3 nc5 a mnl q 1s1 d n7l ft gbm y 8zq sv4
135 Iné záväzky r 7uc
136 Krátkodobé rezervy m7z waw -81 2zv ju0 bcb 6sd w62 sv
137 Zákonné rezervy h0t tvw -wj dkq 0gr wri irs b3u se
139 Bežné bankové úvery 14p b81 4t 3v3 u1i td1
140 Krátkodobé finančné výpomoci 7 yn2 0p yr0
141 Časové rozlíšenie súčet oso mb6
145 Výnosy budúcich období krátkodobé 7rr 1nj