Lesné spoločenstvo Bytča, s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 6 633 21 849 394 156 43 309 175 929 64 303 198 219
2 Neobežný majetok no 3v3 8u t19 dz 7ty i 0j4 o uzg
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 36 459 30 015 19 013 8 596 1 652
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí lp ysl uu 77z pa f4o e sno 8 nyt
33 Obežný majetok l gg7 xj h82 suw thc kr o4w byx r3f xw vgu 51z bl1
53 Krátkodobé pohľadávky súčet rf 5ia fnn tti 7f hw4 fnm anb 5x hr9 mwa 4n4
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet ln 5yn 1c skf 7g plh cy jb0 fd 6xi ck nb4
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku ic 7qi 0c h4z gn 2j2 66 yb2 jo egt sg 9hq
63 Daňové pohľadávky a dotácie gns fbz se8 8t7 ss3 oa g3u 2cz zbg
65 Iné pohľadávky s s3k
71 Finančné účty 9 lxl u qyu bqz 0 635 s nkp 5 rvd w ffe
72 Peniaze w i7p oj wsp cw 2e 3tc hm
73 Účty v bankách u18 g l7e ob8 s qrv 1 zmp g txm 0 2ki
74 Časové rozlíšenie súčet zv
76 Náklady budúcich období krátkodobé 60
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 4 l8h 8m tfa yz9 4jb 5o cm7 ij4 mot hx lbd jdf 84j
80 Vlastné imanie y oo6 u zfa im kjw b7 l28 n0 fa3 -pp dgm 5 m5l
81 Základné imanie súčet c xas v vqb l mm9 r vhq x jry 3 w54 f f3v
82 Základné imanie u fxj j cmv 2 zbb w tnj v k2l 4 ue3 4 nz9
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -7 -r ogm b whg gj g16 9r swa -44 mup
98 Nerozdelený zisk minulých rokov x 5g4 6v 8gg 0s 1rq y5 5mx
99 Neuhradená strata minulých rokov -d -r qna -c iwa -g h1s -q 2ar -1x t5a
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -h -u bx8 b mxs 5 as7 b yrt -af oaw zb qer
101 Záväzky f0 on2 d0e qjg tc xzp nud crz lh lyd oc8 1gi
102 Dlhodobé záväzky súčet cv so4 1i 4sn 2a mhl z lqf 67f
110 Ostatné dlhodobé záväzky t9 vc5 px w5w 0j 3ru 6 73s
114 Záväzky zo sociálneho fondu rf d29 ia5 i88
122 Krátkodobé záväzky súčet od v5a ud o52 c 78f o2 7bl zw 3ie up 863
123 Záväzky z obchodného styku súčet 5 poo my l53 l n83 t f5y y nue kr 888
126 Ostatné záväzky z obchodného styku v yju bl 9oy g 80v c cq9 b fp3 9m cho
131 Záväzky voči zamestnancom ynv w2u 5sn o jzp n 409 c d0m
132 Záväzky zo sociálneho poistenia x ibb 1 5ea j9y 5 iyx n6g 3zs
133 Daňové záväzky a dotácie e jdu ke gcy k 1j5 3 034 w ea4 2 q2u
135 Iné záväzky n 062
136 Krátkodobé rezervy aqm del -pl tig rkj nql
137 Zákonné rezervy 25x mz3 -qi 0gc znv g51
139 Bežné bankové úvery byb xm8 zq q0k ns7 qri
140 Krátkodobé finančné výpomoci m cyd 3v o46
141 Časové rozlíšenie súčet y0w s5g
145 Výnosy budúcich období krátkodobé mw5 rqy