Lesné spoločenstvo Bytča, s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 6 633 21 849 394 156 43 309 175 929 64 303 198 219
2 Neobežný majetok 85 pci k7 ni9 w1 i0m 8 g62 0 2uw
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 36 459 30 015 19 013 8 596 1 652
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí wt st5 8v 0db 4u kk4 z dls 8 ox3
33 Obežný majetok l 2rp ad 752 ljr bd1 r2 pqp twv b8p ds hy5 4oc 42h
53 Krátkodobé pohľadávky súčet m2 4g9 jzt 2sq 6h exl l3r y49 pu j68 sp6 d9w
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet ql 1zb 5n xlh qj bcr 4d oi5 72 3od j0 l33
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku qm v2g pc 4w8 j5 6pn ze axa 0s avk 3g pgc
63 Daňové pohľadávky a dotácie 5ks mho 7cw ywx b5y 5d 1uc 0qc fro
65 Iné pohľadávky b e0m
71 Finančné účty i kvr f 2k7 51q 4 zom 7 0of y eez e 79o
72 Peniaze c t6w og 4m1 yc ox ah3 p7
73 Účty v bankách zxt t ujh n4y i mcu e yft i gpf 6 b7s
74 Časové rozlíšenie súčet 79
76 Náklady budúcich období krátkodobé tv
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY c 4i8 1i b0s goe xsz ho tlo xow 4ug a4 9xp bno dkf
80 Vlastné imanie c 6yd z x4q fi avn un 4o9 3o 1to -x8 w3q f q05
81 Základné imanie súčet q mq9 l uo3 t 57c t 3tg 8 zvm u kft 4 ev8
82 Základné imanie n 3yu s cqi k fj8 e 7ku w o6c j hh3 1 1cj
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -5 -0 rd4 0 tcr tt 5do dk pvw -nb 8is
98 Nerozdelený zisk minulých rokov n m6m v6 q5y mk w05 rm pvj
99 Neuhradená strata minulých rokov -j -2 j2c -z mk5 -7 yov -v 4pl -km 6im
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -k -t 01n 2 ywl d pqw 9 fo2 -ug j5e i3 fhx
101 Záväzky oo skj c78 nqo 4n j9v ftp jc4 5c h4t 3en 269
102 Dlhodobé záväzky súčet zc jgz qq 71c um vnn c 19c p6p
110 Ostatné dlhodobé záväzky 0t sgw 1d uyi up 48p q kws
114 Záväzky zo sociálneho fondu 34 42c q1u m7g
122 Krátkodobé záväzky súčet po vlr dr 095 1 1e1 dq he2 go n9z z4 3ai
123 Záväzky z obchodného styku súčet t qi4 3m 5fw d ur5 g maf 5 rzr 7s 3d6
126 Ostatné záväzky z obchodného styku 9 hp1 uf 4kj f 2xe 7 bpp s 0ky uj sa0
131 Záväzky voči zamestnancom l2f ohy wuz z t3r m qke o wf8
132 Záväzky zo sociálneho poistenia i 54g d z52 mt5 2 kg0 fm3 r1j
133 Daňové záväzky a dotácie y jmf nd 35j 8 zhi d fli x i8v 5 w4n
135 Iné záväzky 8 xw7
136 Krátkodobé rezervy e8u w6y -2e juv gxs mgp
137 Zákonné rezervy gtf 070 -bc l6y t32 lqo
139 Bežné bankové úvery imu 969 8y 84q 8dg gcj
140 Krátkodobé finančné výpomoci 8 rlk ej 2l0
141 Časové rozlíšenie súčet gy2 vn1
145 Výnosy budúcich období krátkodobé rrc v4n