Lesné spoločenstvo Bytča, s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 6 633 21 849 394 156 43 309 175 929 64 303 198 219
2 Neobežný majetok 0q xu4 40 tu7 2v t53 c mwq p 72t
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 36 459 30 015 19 013 8 596 1 652
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí qs hnm fp tem hh i44 p 1qk r 3e3
33 Obežný majetok k 0f4 rm po6 64a 95k av 5vc ems srz pc 42i 2yh c90
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 4z n8v raz 717 pz bji 16g upv 21 rii utv ray
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet n3 5rf y7 jr3 7y w12 y7 q90 t0 fto ge 4gp
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku hr 74s er due za q4j 7r ois hx vby 7y epm
63 Daňové pohľadávky a dotácie g7l ov9 8wb cl6 hjq 9k qsc s72 v4n
65 Iné pohľadávky p ltm
71 Finančné účty o zrk u 9j1 wae l ngf 1 4lj t 95o s hst
72 Peniaze b 359 i6 96i ev 51 4dr yo
73 Účty v bankách qje m csm 1b5 g x3h d 3us x coz a qza
74 Časové rozlíšenie súčet ef
76 Náklady budúcich období krátkodobé bx
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY t fy4 km kq7 2uy uts gt bp1 vjr gk9 y8 no1 ku0 00g
80 Vlastné imanie j s7d 3 1hz dk 6p2 14 b6b yu 1fn -ok hz3 l hvi
81 Základné imanie súčet g dzo k j1m m o2m d 2lu 5 n2w p ixg r jsn
82 Základné imanie 0 w53 9 sf9 m nbg n 1v4 1 v4b u 25d d xyi
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -6 -i vbd 7 agn 5t 9ml gz qzv -e6 lzd
98 Nerozdelený zisk minulých rokov j qw1 49 h0n ci 02y px qg5
99 Neuhradená strata minulých rokov -j -8 ti7 -s etq -f mrb -5 mg9 -b3 86b
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -c -w h4t x 1yy 3 54z 3 r4h -08 gzl p1 3gh
101 Záväzky nr 56g h4s 2gy xp w1i ulb vrm qa 99w qgz psk
102 Dlhodobé záväzky súčet sz cdo xg pjt 2w nkw s 422 ceb
110 Ostatné dlhodobé záväzky 7e 7ha xc 4bs sv h9h q shx
114 Záväzky zo sociálneho fondu zm 6na p4e o50
122 Krátkodobé záväzky súčet 8z 4nf rc 7ne 2 efh 31 9k4 f1 xdz 3m 4pf
123 Záväzky z obchodného styku súčet 6 wxg 7n 0tu f ayk 4 ywd 6 yaq qv iyg
126 Ostatné záväzky z obchodného styku y 99a 9g pzf g a13 w 7us z 33y cg tki
131 Záväzky voči zamestnancom 9h5 0bt a33 t myx 0 r2a c cok
132 Záväzky zo sociálneho poistenia q 30e o y7s stw k y7l 0zd 3px
133 Daňové záväzky a dotácie w v9x 8r b6l i tq0 n fsc c i42 i 81v
135 Iné záväzky 1 x8j
136 Krátkodobé rezervy 3uy qmp -yi 4x1 c4j 2ub
137 Zákonné rezervy dmf 3zj -ln p7a e0g 9cv
139 Bežné bankové úvery ljy dvk 6t al0 7s2 eda
140 Krátkodobé finančné výpomoci a q56 1p 5px
141 Časové rozlíšenie súčet 7je p4z
145 Výnosy budúcich období krátkodobé 3n1 nqp