Lesné spoločenstvo Bytča, s. r. o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 240 856 195 449 248 931
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet xm5 lqw 9ru l3l ckl 8aa pn2 668 1by iin oyk ned
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov ojo spz g0u 3sk t56 ogt b66 urs 1ez 7xa n2s p4r
5 Tržby z predaja služieb 9 453 9 322 9 297 8 002 7 179 6 897
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu 4 s48
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti ze ma7 0sm x84 ae 61k cd 7xi 61 ppb
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu c8y udk 446 i1h hcw 704 mz2 tpf n0b p5m gtd jee
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok to p4u 6u j8z ax jzi 4c ngu ri 2ev uj 3yz
14 Služby gxm bvu nsa 5vn 622 qls 9bx nrg kth p06 osz t4m
15 Osobné náklady sx 64r kr mot l7 zkr aq naw ft d8x 6q pzn
16 Mzdové náklady fm qrd wv hxh oj tz7 9m ucf su 21x e3 8q8
18 Náklady na sociálne poistenie 4 637 5 160 7 398 17 086 13 464 10 430
19 Sociálne náklady 496 t it1 a2o o68 dyi 3lf
20 Dane a poplatky 7 cdr y 5d9 y i96 vs7 dx3 k 24j
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku k wcm q 999 3 4sm 51 wqt f mwa
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku c kov z eqt b mve sx jo3 w gpf
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť u p2j xrt ymp 3bx 5lv l8x
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -7 d9a ko 4oi fv qfu f ql6 -mx smc f9 7bt
28 Pridaná hodnota o5 xk7 -en kgx -4lm k31 z coy -q7 d16 4a pmx
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu a o q n u
39 Výnosové úroky f w 6 w 4
41 Ostatné výnosové úroky n k v v j
45 Náklady na finančnú činnosť spolu 8 3hs g 0c6 a k8i f v84 y ttn 6 69k
49 Nákladové úroky na0 9 c8d r f2b 3 gg8 6 f0w
51 Ostatné nákladové úroky bam w 7bl q jcr n 9tu v quz
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť 2 dzd 9m2 r3f rar v knz dnh
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -9 -z1y -5 nql -f ytl -8 038 -g hdv -u c8f
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -k -v baq 1w h50 h nq8 h p7k -9r sbt gh bwo
57 Daň z príjmov q 1h4 w fas 7 m1j 0 rgo 2b6 x 3hq
58 Daň z príjmov splatná c nxy x t06 t hgh e h21 c82 e rfc
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -7 -3 096 8 193 7 025 1 443 -32 871 18 639