Lesné spoločenstvo Bytča, s. r. o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 240 856 195 449 248 931
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet z6k c7k 84v sqc 4ki a4p t4n 2p6 kda uic fy4 4gc
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov tpx vee f8b r72 etr iyc 716 y3s 61i kuz 1p4 0b1
5 Tržby z predaja služieb 9 453 9 322 9 297 8 002 7 179 6 897
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu t 94p
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti ua hxx vt9 ej6 uf km1 w1 7re cl jg3
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu rwi 0ks 3gv hp4 0zo znm vza qnh 9wj aqg vqz z3j
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok tn 0us jq 7xj up ygu 1w 4jc na 2dm ed 1nk
14 Služby o7h ysa oed q1j xib z9c 5zp 01b 3kp zji srv tij
15 Osobné náklady xt uhm vi lkd j7 pyz nc 3ym 9g lgo hb 7ul
16 Mzdové náklady 5s p42 p7 o18 8u foc dx ghl zv ks7 31 w5e
18 Náklady na sociálne poistenie 4 637 5 160 7 398 17 086 13 464 10 430
19 Sociálne náklady ymi c cqn y7v 78v 8b2 c34
20 Dane a poplatky i oj0 a hf8 u wri o5q y9l 6 ko2
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku e 1sk l 7zi 3 yri 6j fjv i ahw
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku p dyz x upu s mzj cv hn3 r 5ng
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť t 0u0 85p 6w6 afj 1vh 353
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -y wqo gt 0fb rz jwn x 0md -29 bjn 8j bxi
28 Pridaná hodnota 6d bm8 -ns 8jf -oo3 lcy v fiq -gj ska 0i ka9
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu l q o 7 5
39 Výnosové úroky 7 0 a l b
41 Ostatné výnosové úroky k s o l f
45 Náklady na finančnú činnosť spolu 6 h47 w nui 4 h5f 0 59p 8 8j0 j cj6
49 Nákladové úroky 873 p hzh 0 b3f o 2tq r vp0
51 Ostatné nákladové úroky o47 y ssr c oh3 o hw1 t 8sa
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť 9 71y lqx i5g zpp 3 f40 cqh
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -8 -1re -r jja -s cka -f mhd -n 6hp -c mrx
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -o -l hyc 6z gn7 c mlq z v87 -pn kc5 fe 72s
57 Daň z príjmov g y9y s aw0 2 j6u x wx0 dzl 2 een
58 Daň z príjmov splatná n pug c wio 2 uzi c zfz ljf 9 95l
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -7 -3 096 8 193 7 025 1 443 -32 871 18 639