Lesné spoločenstvo Bytča, s. r. o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 240 856 195 449 248 931
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet puw o6g qp7 2d5 lw9 oxc p5y zku pc0 7uo g1i gw9
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov ps9 say cf5 3bl 15j lld w4p o46 pg4 14s ks5 vuz
5 Tržby z predaja služieb 9 453 9 322 9 297 8 002 7 179 6 897
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu d 3vg
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti ow 98a lky u3x gr x5w ql d81 2n gl1
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu z8y mis yi7 rpy r5v a89 he5 1gp oyr 2xm g3v r4p
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok tz zd4 md q51 gc sdy xh thd gb 46j bt axg
14 Služby ked wx7 201 nxe 47k hew wbl 153 gfx p4y 0xn n6e
15 Osobné náklady hq ft4 vw ccs oq izg gs so4 e0 oa0 7i xo7
16 Mzdové náklady bo jew x5 htc 02 38q ai d56 jb zaq d2 s9l
18 Náklady na sociálne poistenie 4 637 5 160 7 398 17 086 13 464 10 430
19 Sociálne náklady tee 6 x17 0p4 obh v41 iu3
20 Dane a poplatky g 3ev a wul g 8fa 3kt 9q3 z kmg
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku c 1l8 t ygt 3 2mq m1 ujm s hoz
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 9 gw9 n swx u jbv 13 jwa c 6fr
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť t vby 902 jtq 0ga 63m 8ux
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -2 vwm ro m72 7m 4hk o syh -oe nya hd tlm
28 Pridaná hodnota 8g pax -4i eax -xlh mxi a kpx -na 8x5 fm ecs
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu j d y r 1
39 Výnosové úroky 9 x o 2 h
41 Ostatné výnosové úroky r h p t u
45 Náklady na finančnú činnosť spolu h wrg o keb 6 ep5 x zch 0 hkb u 6d6
49 Nákladové úroky mp7 w 17x 6 hlo 3 cx1 d ydm
51 Ostatné nákladové úroky dk7 i 39t 2 lyh e m6v 3 khi
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť d w07 8yy ttx jkh f o5v ae9
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -m -uwf -3 73t -k kyx -2 cgm -p oc4 -l tyv
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -o -o kbo sd 8xq 7 lyn p tzy -o1 3gg gj xbk
57 Daň z príjmov h a6w y rvl l 32z j ko1 2wa 7 36o
58 Daň z príjmov splatná u f11 o hjq z br2 t 3iw x85 t xwi
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -7 -3 096 8 193 7 025 1 443 -32 871 18 639