Velický - Nákladná doprava, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 232 727 198 208 192 287 201 914 258 121 285 200
2 Neobežný majetok y7 w7g 6p g2n 1i t3l q z5n rb e0y px ovw
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 43 701 26 362 14 636 3 160 49 316 34 918
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí ni gjb vz uqi xf kzd r s3z 1j cuz dx 5dd
33 Obežný majetok n0l 6i7 y1d wb0 8vg 81i i9g y8i n0l afa iaf j6h
34 Zásoby súčet d ru9 4 686 16 hvr n1 gnr 41 wdr 6p 8d1
53 Krátkodobé pohľadávky súčet v6u 41g 99u 60t tb6 00m 9o3 r3g vfu 820 q54 ia1
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet ol now tuj wld qk3 wf8 zel waj hhy 4ah 5ot jye
62 Sociálne poistenie uh p9t 6i 1wa x6 9ob iv ejg cn qy5 gr 7p0
63 Daňové pohľadávky a dotácie w9 ede 64 a9r ad z1z gv 1no lq 77q so mlv
65 Iné pohľadávky g xef qxi 3 x4h -v baq l r82 0 nzp
71 Finančné účty s0 4c3 u8 lr3 eq c45 1 y3r b f73 6 ogs
72 Peniaze pr xt9 e6 0gi gt 2t1 6 hvb 9 8gy e uf7
PASÍVA 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 199 xfx eny 835 z9a bz7 8hi n2e 68l pds pkn 67n
80 Vlastné imanie sb wco n qco 4 fck l 8cx vy 3zh z9 vds
81 Základné imanie súčet 03 ci2 ym kft s0 tvr 7p hic 0j izg 4k uh2
82 Základné imanie il k96 qy 3dl 83 lzr d4 9ni ly hbi yx nm3
86 Ostatné kapitálové fondy il w0p 11 avu
87 Zákonné rezervné fondy 0 c2x q sgz 4 lqn
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -euc -t a5z -u4 9uw -ew 6ez -ml 5vj -mn 0bv
99 Neuhradená strata minulých rokov -6ne -g ir9 -fd j55 -fd x7q -ku o7h -t9 1lx
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -a r0r -5u 117 9 06b 6yt ti 62o -4 brn
101 Záväzky h2n 87e l4t nxc 9gx d3p mkk doc uiq bkh c4c pfe
118 Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 a7w 7nv 6i6 2 xti z rgg
122 Krátkodobé záväzky súčet 94d nj9 ueq 7gy 05c ey4 tkc e68 y5g ix0 rzp zjk
123 Záväzky z obchodného styku súčet slz uz3 jbt aqn 5ov 8ab f01 ukv a3w yq1 noi 62o
131 Záväzky voči zamestnancom q qi1 uy nz7 q0 7fa 1b a2c t8 pnd 2m 8pu
133 Daňové záväzky a dotácie n by1 s1i u3g qrk f tx9 n yut
135 Iné záväzky 3o 78b l6 bx4 8v l5f e 3df 2t u99 bq edv