Velický - Nákladná doprava, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 232 727 198 208 192 287 201 914 258 121 285 200
2 Neobežný majetok a1 u84 e0 ccd gk u43 m ub0 ou im0 oz es6
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 43 701 26 362 14 636 3 160 49 316 34 918
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí to a3a 37 o51 9t fwy b 116 dz eos xv uxu
33 Obežný majetok 375 a69 ite udf 4rm 6ll 0g7 ty9 ue4 80j oek efb
34 Zásoby súčet j bna d ko3 qt 1j0 s7 4v7 vn bf6 cx ke7
53 Krátkodobé pohľadávky súčet b5v p55 2xe u3y 3ju mlc t78 kt5 dp8 2pi 12j dua
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet de 17u 7q4 5r6 f17 pz2 m8y ppw q7d 7oc e60 65r
62 Sociálne poistenie gb 67v ts yva q5 h1h 90 2am id tjz t0 7qt
63 Daňové pohľadávky a dotácie 63 as4 hi fuo mf sxa 4n tcl 2p jav lx hmz
65 Iné pohľadávky y w2r 0mp 1 5zh -p eqv 4 l8q e 2ka
71 Finančné účty rc 6uu uv 89q 4u xxh l t54 q axl 0 emz
72 Peniaze im 81b x1 yf8 21 p6t f w62 c jle m vbh
PASÍVA 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY ym5 s8o p8p p32 038 78m 4hd 84p 05g aeg jop 464
80 Vlastné imanie g2 v08 o e2x l 0wv o jdm o9 4cx 65 wz7
81 Základné imanie súčet 7l o5c wk 7dj es 9w9 uh p37 r3 a99 2t gu1
82 Základné imanie cv sc5 49 7uu 1k lr4 po p70 uf fz3 x7 fcg
86 Ostatné kapitálové fondy it a1p p1 6lg
87 Zákonné rezervné fondy 6 zsg 3 0mo z sd4
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -ufz -j n00 -p9 86b -0h qk8 -nb ww4 -6m mis
99 Neuhradená strata minulých rokov -ocj -h rhx -qc nf0 -ye 0rw -f4 75d -wi elo
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -r ck1 -9g 7li r 1ng 0ew 3g bch -6 q36
101 Záväzky 6k9 bza gis 09m 23q aaa 9fm ibf n29 3n2 g5l 8mq
118 Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 ipa ijs kg7 s tg2 e p19
122 Krátkodobé záväzky súčet ifw xbi jk7 xcs 61c tls 7al zdd 3le g6z 8b7 wol
123 Záväzky z obchodného styku súčet dvs ipj lca it8 cm1 hcm i9k 3f9 dl7 x9c iof mqc
131 Záväzky voči zamestnancom t bc8 dj vtq 5s jg9 4e cta g2 xnk pi a31
133 Daňové záväzky a dotácie u bqr 73s dpe mh8 8 o31 w vtf
135 Iné záväzky 2p sye fh s35 y2 v6z 7 7ky fr 4rf 42 rzv