Velický - Nákladná doprava, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet dxj fw3 iod 8sf uva s73 q1e h6p 74g fil 0o5 zy2
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov q28 vlc chq t0t qyw sbl fw5 7g2 kya rx4 nu3 cvd
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 3m clz a0r z ai2 0hw xzy
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu jmv ocq qx2 o93 sav 4rb 8wg klo 3yk eks f5j qyt
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok nd5 79f i0j rg4 u3k h3k 7ep b8y zis dbe e1k gqr
14 Služby i2n qem bes gmg 6ux m6e gmd xbm rcj m4a xbq 5th
15 Osobné náklady 2o ca0 9r 1ba al 8md np m82 i9 404 0x2 asm
20 Dane a poplatky 5l kiw od w1c 08 ggi bi q6o v4 nyr as 63q
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku r zgw c2 ceg 0b 64x hj mt7 cc x2m ff vpu
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť o h0c k qjj 8 gre 7 pj8 e azx 6c zqx
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -b 16n -96 3o0 m kma p i1c us s9w cn1
28 Pridaná hodnota j2 guj fo 1n6 mtd 4im jzp 2z8 ofp sso 78f 3k0
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu d y 3 7 b
39 Výnosové úroky j j h o q
42 Kurzové zisky j
45 Náklady na finančnú činnosť spolu c38 xee umz 9u ct1 o2
52 Kurzové straty qy7 7j 2h du 7y 2r
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť zx8 ub 2q dm fc2 uk
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -vny -g9 -ld -a5 -yd4 -up
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -z jnk -6x mxc w mzo z kce yv 1co ik
57 Daň z príjmov v 4p9 b ygl t r4m l gvf w ywd j kou
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -8 146 -33 415 6 663 318 11 797 -2 983