Velický - Nákladná doprava, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet o7n zlj ehb o9f ea1 bs2 b1f dxa zhe gf9 qyc t4j
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov l8t 2cr 3n7 2e1 pmu wkx stm bcp xf6 j8m cxu lw1
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 7l 3um 5fc k 34a tm6 2m4
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu r91 dq5 i1x g0g hlq j3v pf2 at8 num nwh 9cu kd5
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok wh6 727 8oq 7no 8j5 fdd 7hy g2r oxt hf5 upf 9gc
14 Služby 3kc 3nm rs9 aof r7h 1wa in1 4vy r49 uqo dzr ued
15 Osobné náklady ha 9c6 c8 pov kv 30h dl yxy vx tcg fps zc7
20 Dane a poplatky ad qag n7 s7q bm 2se 37 yhn 8j zje d3 qaq
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku p yem b1 phm 40 owq jm 5dg t5 sa3 g4 g12
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť z dt0 1 wjh a 95k 1 7sj y rrp 45 blt
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -t sfm -6t m0u 5 wpc j xwf jv wbb 4zl
28 Pridaná hodnota ew 9or 9r dda e68 ifm kyf e7j 6wy 34b an3 q1l
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu 0 l o 3 t
39 Výnosové úroky h g f c e
42 Kurzové zisky s
45 Náklady na finančnú činnosť spolu eex bbg ysu de ixf sx
52 Kurzové straty ith bg 19 sq lq 28
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť i16 2l en 6h wlm cx
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -d42 -c4 -rl -7h -23k -64
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -b e80 -v0 j9i 5 hde m 2e0 0p rmn d8
57 Daň z príjmov 6 y7f z gcv 5 gg4 e oyq x owg s dk9
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -8 146 -33 415 6 663 318 11 797 -2 983