Velický - Nákladná doprava, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet g0r hts y7h gat gc4 zfx w7m 7sx 5we zf4 xn6 uam
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov ec1 t9n 405 c70 emp ht3 g61 i8i cg5 0qe gel ywg
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti wr idy 5jz u abu 8da hdr
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu str 7by 0ec arx lu7 61t 1s3 3q3 8ag h77 9z2 4f0
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok kud 3pt 43m vqt nlg yvx a96 5ya j5k 2ek ki6 3pe
14 Služby pdb dle lz1 cc2 2rq 3nz 6k7 agb koy v59 um3 ns4
15 Osobné náklady le rdt pn 7f9 je wa2 8r gtc pk xgw gri oq0
20 Dane a poplatky ij dxv t0 yp7 4y 4u8 ts k2p g7 xfi db nh7
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku q tri xt wku y6 kf4 5r dqe n3 xqi vp pfn
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť i 8cm o 98z 9 5al f 1vi g w2l 4j cva
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -m k1i -r7 yky p nul q wku xh 6om u00
28 Pridaná hodnota f5 pxg 81 o45 imf co2 sb1 xms rbs qrb 1js q0v
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu 6 b v z n
39 Výnosové úroky e b n a 0
42 Kurzové zisky y
45 Náklady na finančnú činnosť spolu 342 j86 hy0 4y 60m dn
52 Kurzové straty 1np 3t jz lb dz n2
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť 93a vk gi ec gsj tl
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -iih -dc -et -7d -rxb -2j
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -i h7p -vs 682 u 88f 3 hj4 13 p93 2f
57 Daň z príjmov f gpd m zoj s sx3 1 yal 4 zj4 t m3i
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -8 146 -33 415 6 663 318 11 797 -2 983