AgrimaX s.r.o. - Podrobnosti

Vložka číslo
33132/N
Dátum vzniku
22.11.2012
Konanie menom spoločnosti
V mene spoločnosti koná konateľ samostatne.
Základné imanie
14 000,00 €
Predmety činnosti
 • reklamné činnosti v rozsahu voľnej živnosti (od 9.12.2014)
 • predaj tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov, bezmäsitých jedál a nápojov na priamu konzumáciu (od 9.12.2014)
 • predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, piva, vína a destilátov (od 9.12.2014)
 • poľnohospodárstvo a lesníctvo včítane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja (od 23.9.2014)
 • kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (od 22.11.2012)
 • sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu (od 22.11.2012)
 • sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb (od 22.11.2012)
 • skladovanie (od 22.11.2012)
 • prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom (od 22.11.2012)
 • prenájom hnuteľných vecí (od 22.11.2012)
 • nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla (od 22.11.2012)
 • poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve (od 22.11.2012)
Spoločníci
Výška vkladov
Štatutárny orgán
Spoločnosť zaniknutá zlúčením, splynutím alebo rozdelením
Zlúčenie, splynutie, rozdelenie spoločnosti:
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
Ďalsie právne skutočnosti
 • Rozhodnutie valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 27.11.2014 o zlúčení spoločnosti SANUS OS s.r.o., so sídlom Kmeťova 32, PSČ: 940 53 Nové Zámky, IČO: 36 559 750, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka č. 14726/N so spoločnosťou AgrimaX s.r.o. so sídlom Veľký Dvor 1607, PSČ: 937 01 Želiezovce, IČO: 46 910 077, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka č. 33132/N. Na základe zmluvy o zlúčení obchodných spoločností zo dňa 27.11.2014 vo forme notárskej zápisnice č. N 184/2014, Nz 48697/2014, sa obchodná spoločnosť AgrimaX s.r.o. so sídlom Veľký Dvor 1607, PSČ: 937 01 Želiezovce, IČO: 46 910 077, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka č. 33132/N, stáva právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti SANUS OS s.r.o., so sídlom Kmeťova 32, PSČ: 940 53 Nové Zámky, IČO: 36 559 750, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka č. 14726/N a preberá na seba všetky práva a povinnosti zanikajúcej spoločnosti ku dňu 09.12.2014.
Uložené listiny
 • výkaz ziskov a strát k 30.11.2014
 • Spoločenská zmluva
 • Úplné znenie spoločenskej zmluvy
 • Podpisový vzor konateľa - Ing. Marián Sádovský
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
 • Účtovná závierka za r.2012
 • súvaha k 30.11.2014
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
 • Zmluva o zlúčení
 • ŽO
 • Písomné vyhlásenie správcu vkladu
Dátum aktualizácie
30.01.2023