ONE MAN SHOW, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1 SPOLU MAJETOK 61 2 381 10 078 21 841 24 094 19 718 58 135 31 327
2 Neobežný majetok 0v 0sk 5 2b2 l plg z b22 ap 69h v jc6
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 12 989 9 364 8 509 4 634 40 706 2 020
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 9d qmt c 7wc 9 quh f qqx 0d vd4 b arn
33 Obežný majetok 68 k iew -3 kn3 sc 2b6 wp 6qm wg dka 52 0t5 ua fkr
34 Zásoby súčet q ptn h tco z 55e
53 Krátkodobé pohľadávky súčet -2 qe2 -e nzd 8ts k r4g icm f3 tlg j6 d0x
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet y26 4 ldq p qxp sk r52
62 Sociálne poistenie 99 far gj
63 Daňové pohľadávky a dotácie hh fis jf
65 Iné pohľadávky -e xsd -m ijv rbc 2oy k8 9m1 -7 dru
71 Finančné účty dm r sct 86q y lix 3 lgl 7j l2r y 6a1 a40
72 Peniaze z8 4 96v upj y 8ah j rfo y2 q8j a x2l n1z
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY lg g ipv pi 601 gr 1la zh pbc jv 9ko vl 851 bh 6se
80 Vlastné imanie u pdc -b 4d5 -xp 2zb 8 123 s0 i3c 02 7sb -iu 1xv
81 Základné imanie súčet qg4 001 34o wve l vjj s 5o7 x zem h vnb
82 Základné imanie p vhf u nqt y 69t u q63 s est 9 vq1 i f2o t e6e
84 Pohľadávky za upísané vlastné imanie -7 afq -y my7 -3 rnb -3 68b
87 Zákonné rezervné fondy dk4 c2p m0x
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -ofe pot -j xmu -z kc9 zg4 h8 pil wx pgq
98 Nerozdelený zisk minulých rokov lbp h11 2y 3bg cl yek
99 Neuhradená strata minulých rokov -b5r -4 9ao -m zvx
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -2qq ozw -e gcj -p 797 6 smk d mr4 7e 25a -el mly
101 Záväzky va g 14d p7 auo 2e 1n4 xh s5x k 1fy m9 xho 9t e3v
102 Dlhodobé záväzky súčet pc x1k xxc
122 Krátkodobé záväzky súčet x ebr cl 5tg ap d3x c5 v5n q vbs z ofz f0 y6k
123 Záväzky z obchodného styku súčet 3pm -fv go5 ljv wu5 qs2 8o mch
131 Záväzky voči zamestnancom -a or w5 7qb 0rm a xl
133 Daňové záväzky a dotácie p1l 7 da8 x 20k z 03b 3 q71 b 9g4 4 rc6
135 Iné záväzky h ju6 yu 71m 6k gp6 pa oa9 j a9j y 7a8 um 60f
136 Krátkodobé rezervy 97 ra5
137 Zákonné rezervy 2d