ONE MAN SHOW, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1 SPOLU MAJETOK 61 2 381 10 078 21 841 24 094 19 718 58 135 31 327
2 Neobežný majetok kw 6o1 2 0q1 m hqa 5 kov n4 c80 o xhl
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 12 989 9 364 8 509 4 634 40 706 2 020
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí e8 wgp s bu7 r dgu 7 2ep ni mfy k 7h3
33 Obežný majetok 8w y pph -t bs0 kf dqm od br9 rq tsp rg r9y zr ntd
34 Zásoby súčet s 1yu s ujh 1 qj7
53 Krátkodobé pohľadávky súčet -8 hov -o 9nt cy0 7 qou zca 0b ixv 5g 94v
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet ake v alh g uuy dy b9a
62 Sociálne poistenie hm mqn tx
63 Daňové pohľadávky a dotácie a0 8cv f6
65 Iné pohľadávky -o 46u -v 7w6 013 0b2 hm 2ox -b j1n
71 Finančné účty 5c 8 a61 zps o 5rg s ad0 qn vj8 o 7vo kqf
72 Peniaze d2 h ufr tsw p ffu 4 ciq x1 enu 9 enf 5my
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY qk e eaw 12 63a qd qx6 82 kz4 sh 0bg fj aqk 89 woy
80 Vlastné imanie n 13i -h oh3 -tv jug y dga 8u uyr 9n rdg -8i 9st
81 Základné imanie súčet 00j 934 cx1 zd7 2 zb2 1 37d a van d a3a
82 Základné imanie y a2r 1 d1n l c9x i 46s 1 38k 7 hxy 5 bl1 7 u5v
84 Pohľadávky za upísané vlastné imanie -n 547 -y 7k0 -5 otx -g s7w
87 Zákonné rezervné fondy 3fd u5p nrj
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -om1 5d7 -k pf0 -u 3ic n62 xd kzj ru 5nw
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 6mm hzb i2 jrx uy t87
99 Neuhradená strata minulých rokov -tfe -j tlv -9 cgu
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -i5k is3 -8 8rh -t cj2 b x7n x wqo 33 pcx -5q x5s
101 Záväzky hk k nza qx 65v om a05 1v pah d 95a wg 3h0 pm uai
102 Dlhodobé záväzky súčet rl op0 btj
122 Krátkodobé záväzky súčet n 9bj 3v ow7 h4 173 s5 87b z ogw c iw2 6f 4z3
123 Záväzky z obchodného styku súčet fq4 -to h13 y6n 00g ybx p2 xbs
131 Záväzky voči zamestnancom -z 5g z6 50y fsk h 1g
133 Daňové záväzky a dotácie d2j m tgd o cuf t wdv g oz3 q gtu v m2i
135 Iné záväzky d 7m5 cn n6r oj kxf lz gio 0 iht 8 dwj ry 49l
136 Krátkodobé rezervy oq ibs
137 Zákonné rezervy ll