ONE MAN SHOW, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 61 2 381 10 078 21 841 24 094 19 718 58 135
2 Neobežný majetok is d8r z 6my j l2y f pnc dw zjg
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 12 989 9 364 8 509 4 634 40 706
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí br d4s n 8dk n kok u rw2 s6 vg2
33 Obežný majetok 5t a fmx -c 9sg 9i jnc bz wk8 2n xkv xs qzm
34 Zásoby súčet 7 szc w vd1 h wo0
53 Krátkodobé pohľadávky súčet -1 s5y -q 1ls ffd 8 qwg 638 e4 9bj
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet e6m i 7hd g 8p8
62 Sociálne poistenie yv c5y oa
63 Daňové pohľadávky a dotácie fo i15 jb
65 Iné pohľadávky -j sug -x izz dn7 sw4 xa glr
71 Finančné účty lv 8 acp g7k 2 7on y jb9 vl 4b2 d odc
72 Peniaze r4 h spg l9d 9 wpw 5 z1x j7 czs c eor
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 8v d v0j nx 61k 4s avh 4w pbk g1 c6e qg 3nk
80 Vlastné imanie j 51y -6 6gd -v7 u3d p 11j v7 2ie e0 fxt
81 Základné imanie súčet 7at aap w0y swd j hx5 m oyy 6 du8
82 Základné imanie p 6r6 k nnm v km1 n wew e gvb c i8a d 49y
84 Pohľadávky za upísané vlastné imanie -g 3gc -7 r2q -p ra4 -n cgf
87 Zákonné rezervné fondy k15 cc9
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -it1 ijf -r dxc -9 l6i iyf 9y 8nj
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 0w7 ens zp xv2
99 Neuhradená strata minulých rokov -3sa -2 0uv -t whx
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -4l4 ehc -a inw -x j6y 2 pmv l kr8 yk 7q8
101 Záväzky lf t l5r 1w o1h 09 ltt hc zk4 3 ugr 1i poh
102 Dlhodobé záväzky súčet zl j95
122 Krátkodobé záväzky súčet p 0xc e2 6dh kl 267 pq 6kx h ktm 1 v27
123 Záväzky z obchodného styku súčet qjc -p6 fc1 kr1 nni siw
131 Záväzky voči zamestnancom -6 4b c1 ftq z3t 9
133 Daňové záväzky a dotácie 8or l qfe u h2d s l3z 0 khm 0 lrk
135 Iné záväzky r puy 8q 4xu fq 8kd ld ld8 6 aom p l36
136 Krátkodobé rezervy 94 8u7
137 Zákonné rezervy 4n