ONE MAN SHOW, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet 0p 4xt on rvw cxb qcs ztk 8nj r3y ris
3 Tržby z predaja tovaru 0 d6f rm 7fu xc dh5 hc 64s
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov im b8c
5 Tržby z predaja služieb 87 767 79 150 76 107 88 045
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti fu v8 4 gjj
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu c4 brt 2vq mf0 2hl n7i 0mp 40x kn5 nou
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 4 593 47 717 56 419 50 190
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 3i zzz 1 pjm hg k5o pf afl s miu
14 Služby pz q4l ue 09o qg z8d zw mj1 u4 vs8
15 Osobné náklady o7w qr3 0 k86 za h29 e 5hx
20 Dane a poplatky gp tkw wo6 no dre
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku p vjd a aia d vee 6 sol k d9g
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť 4yn qwh gi3 o m2y m osx
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -8 f55 -0 92u q u7q ml lzd ao ol7
28 Pridaná hodnota -l 06n -y 61u ql jkz hf txt 45 4ay
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu ix i0
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti tt 20
45 Náklady na finančnú činnosť spolu mr4 vkp lcl ii7 isu
49 Nákladové úroky pwt
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť iuj 0gz esf pwe 3y5
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -qra -ise -5nj -5k8 -1cs
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -j kpb -d 1wd n 5zj yi 2bd 0f lqt
57 Daň z príjmov aiu 2f3 i vyx t fgq g icp
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -6 883 -6 499 7 908 9 219 10 681