ONE MAN SHOW, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet t1 1mp os mvp 5hu pse nk2 1yt m4c 75s 9mx oo9
3 Tržby z predaja tovaru n pg1 4h kh6 ko 0fc 92 3to
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov tr obb
5 Tržby z predaja služieb 87 767 79 150 76 107 88 045 95 567
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu 3 dsm
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 79 za 7 vt4 q s18
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu vm ywj cp2 8v5 gim skr 8m8 ofy qe7 b0s ydb g87
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 4 593 47 717 56 419 50 190 159
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok vo jvt r am3 6c 22u 28 0u4 3 8fd b wwa
14 Služby td ts7 9q egp ue ylp wo n77 wc c9v k14 mos
15 Osobné náklady 24r 9iq h fvf bk qoq s 0fb o j45
20 Dane a poplatky l9 1mz wyf fg 68y tf0
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku t p34 b z4k b p0w w xs7 b 2x9 h e70
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu r7 at7
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť i1m lln xaw s oa8 a h6w 9 br0
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -d g36 -3 942 5 449 19 8al m7 dda -x7 1oj
28 Pridaná hodnota -2 mc8 -h z17 rt vbi gt o6b ge bkt -sq m2i
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu qe 5j
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti 70 5t
45 Náklady na finančnú činnosť spolu s89 zcr s09 fa2 yxp 4 veu
49 Nákladové úroky t0l q vmr
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť 5e2 fpg flk r9c 10l p8g
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -yhv -9f4 -425 -3vk -i7o -y k8j
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -a n6j -e kfd b 8h1 26 cwi qz ebe -dd b8o
57 Daň z príjmov rvj eoi m 1os e b85 u vq8
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -6 883 -6 499 7 908 9 219 10 679 -47 239