ONE MAN SHOW, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet tr 484 s1 tea go0 h73 sqv 2rl mna 15w
3 Tržby z predaja tovaru f fzp vd fkw cl 2yz 8r dby
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov 16 ub0
5 Tržby z predaja služieb 87 767 79 150 76 107 88 045
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti gh 10 d lk2
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu rs t8a iiu efj ljl q9d xju f8h sq2 fy4
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 4 593 47 717 56 419 50 190
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok fz ikg v 0hi zh lgr vu o6i z xbt
14 Služby rv j0b 5u 9fc n9 618 qe guy jq 7rb
15 Osobné náklady ih3 agq 7 wxn hc gb4 y 2qq
20 Dane a poplatky n4 rdq 5nu hw ta6
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku w eym a f4j 2 dqy 4 e3x x m3p
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť 6ww 671 7nq p 8vt 4 xoj
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -4 rmb -8 uo6 7 ib9 vb esg cg 509
28 Pridaná hodnota -o eml -k g9h x7 tlj zz 2gs fm aag
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu sy 38
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti 09 y7
45 Náklady na finančnú činnosť spolu ng0 308 c52 m9c 8h6
49 Nákladové úroky mlx
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť 2yr x9r omn 07x 76p
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -0ah -kg8 -tpl -w4o -dl9
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -y 5ia -8 m8o t t57 8i 08x zz 9mp
57 Daň z príjmov 2i5 46b j mp9 y u5m z 85i
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -6 883 -6 499 7 908 9 219 10 681