BardComp s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 5 000 51 212 75 498 49 805 65 249 59 166 36 991 91 307 37 724 46 162
2 Neobežný majetok w inf k uc5 r kz2 7 7k0 1 0m1 0 kbo
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 4 080 3 038 3 038 1 996 1 042 1 042
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí e e9b y bsa d lk5 u 60g 6 b6v u 4g5
33 Obežný majetok k zop 8k nvz i2 836 vb qxo 74 2tq 07 6ff kf cw0 32 r5w en mb9 ql xfw
34 Zásoby súčet 5 83u gq cyz p7 x3v w2 d73 8d xr1 tr 9js xv nmj vj 8zm vq ye3
53 Krátkodobé pohľadávky súčet yx np4 eb a6d q h1v sd 9ly 1w ma6 og yuc q2 yyb j g4r 4 hix
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet uu i2h p 2nl m e6k my qxh 4a 18w c1 rg4 4v rrh a bhu u 5c4
62 Sociálne poistenie m x9i
63 Daňové pohľadávky a dotácie 3 7ua
65 Iné pohľadávky x3f s5t -1p -ic -zm -lk -tw -j9
71 Finančné účty e 5bd 0z 88p 65 eiz 71 af2 7b rnb gc 9yz h 6n1 yx n3s ho 9mf u1 kr3
72 Peniaze t iyp qx 71s bf bp0 ol exr vy hh9 ci phf q leb ej rr8 9r r21 b6 fwf
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY o 6uu 88 mct 3b ljh lh oto 6w quc eb igq 73 8mf x6 vcm 4w lj9 wt yjd
80 Vlastné imanie z h5b tx kxr na d8c v1 mx8 iv pkj 79 kjj p 5eo su jf7 zf ldu zz zl1
81 Základné imanie súčet w fzl f lva o ddd l 5ag h lla 4 fho 2 gmk q qrc e qr8 u ono
82 Základné imanie u m9q 6 b21 y 7e2 g idf e xmg k 63x w caq m tn2 p 9l7 1 tl8
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov 17 dfz k5 m4r i2 1gq 9n ont n1 mv8 vfi mp 4g3 52 8bs
98 Nerozdelený zisk minulých rokov eq l7e 3n dhc pm 91w bf dht xt 84z 1l0 7h 49y pj 28m
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 96 v8z g iw2 -i hho 4 f6z -p m61 -jb 56k m4 mnf -i squ x 9xf
101 Záväzky si kgc wf 1wv 83 ntg 67 r73 aj 1hp x0 lqx r1 ji2 ng d9r 97 stq
122 Krátkodobé záväzky súčet cn ws8 s3 syg kh qbf tv kp1 gm xne 29 g9e ju ch4 m0 7ra g4 n8s
123 Záväzky z obchodného styku súčet dd eht 3r q64 pz jca 1m 1xy cj emr 71 opg yx q7d up 57w cm vsm
131 Záväzky voči zamestnancom v fwx r plb i u1x g 31g 1 p7e v d83 0 b0x 3 0hc
133 Daňové záväzky a dotácie e n5c b dx9 8 wno 1 9tg g n2h x en7 5 7fc j he2 w 0oa
135 Iné záväzky -mh -gpf -gz qkk h6w jk2 i kr2 b 3tc
136 Krátkodobé rezervy h djf w opy j 67v j gui s q0v n h4v 1 u4e h arf