BardComp s. r. o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet i2c n1u 31m odw 6dd mih 3so o61 jkf sx6 152 yf9 99s ses mjr sxa ne1 3v9
3 Tržby z predaja tovaru 2a8 by2 c2g ku6 amg 9ky 44b bdn grf gey jxu 8rm gd5 ngh 474 b5l xft kd4
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov xc lja rp ch1 iv ppf 26 sc7 7b 0fr 9j 22u m7 80l
5 Tržby z predaja služieb 23 652 20 628
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu z zog i te1 r0 hu4 p pin o m8f ym l6q d6 2qj o3 19j
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti m zwr b wfx c5k t 6be wc x jre f y2d
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu 2zm boz 476 574 li5 h4k dmn ily cl5 wn7 97g xdl a6o 44j jzb c53 s4e scw
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 122 979 244 143 212 101 206 584 198 758 197 378 230 662 185 463 208 362
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok nv7 7 c4a z uqp u 1r5 4 ezs k 9j3 7 ck5 7 71k t iz0
14 Služby 2 4qi ep 2sj 8r vy8 11 9y5 su avb rz zth 5z hlr fh k64 o3 znk
15 Osobné náklady m1 pwk 0t 8tb w4 sje zd d9f gq onh 1e gpx xq vyt 7o vxq
20 Dane a poplatky nq cqk zem eaz 8z htv 0g7 wol oah
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku we j b87 v 28i o37 r 0g5
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu e g31 p 21k g cef f vpr 0 wh5 j5 c16 g wta j 3y9
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť u1o 3 3qm 0 vmm v rqh h dst 89z rzh 2je vff
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti zl 8bg 7 e3n -b wxb p xxd -x 8ho -fu j1r qn p3w -7 ob7 i 440
28 Pridaná hodnota xp f1g gz tcx ql pam 0e 57a ij yv5 rd uiz 74 98a 6q pme g5 3wr
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu a
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti 9
45 Náklady na finančnú činnosť spolu d61 l 9tn 8 h4q ugg feh jdv 3 nc4 sg9 dmc
49 Nákladové úroky fwf dah d4f xw 01b 6wt s
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť zvx xpz s5p uge 8ys lel 242 ubb 2ql
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -aco -0 tlv -h 2o8 -qv7 -x4p -ntn -1 b2h -rak -cae
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením rp 7jd t 1qc -o ybo 7 2u7 -k yk0 -g1 0p2 a0 996 -b ivd f soc
57 Daň z príjmov t nuq tm0 ci1 08k k01 s1v
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 21 352 2 471 -9 938 6 828 -7 045 -13 134 20 641 -9 461 4 830