INNOVUS s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1 SPOLU MAJETOK 4 600 7 191 9 019 49 576 107 612 132 594 147 249 172 637 149 978
2 Neobežný majetok h m8o gk aou h cfa d oli fx pyt hq aum 9 4i6
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 3 000 12 591 9 376 8 046 20 024 12 087 7 096
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 8 tnv xl b33 z nde 5 6tl f7 si0 5v m1v e ymt
33 Obežný majetok c 6fh k 661 s 0ql 7k 5os gj w3q q2c 0eb 62v par mjs zzp ipr ylr
41 Dlhodobé pohľadávky súčet a4 fon 6l td5 yn ky7 rk 4hz
53 Krátkodobé pohľadávky súčet d e8b dk pyk fo he9 jh 90k 0r 3qy zs 2ce pn wmn
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 2 ne7 yz urd nq odz hi ybr 53 48q t3 bcw wu 48b
62 Sociálne poistenie o bb1 lm oz9 1b tqb n m0z 8 lgm 8 gwg
63 Daňové pohľadávky a dotácie c 460 cn zcc ov rp2 2 046 g pqe r lux
65 Iné pohľadávky 4py
71 Finančné účty i u26 wjq 2 x28 w r88 y2 6ns 17 3cv es zdk 9n 1yq 9l ggt
72 Peniaze b xlc 08q b x8p i axp ro lel 7e tzw bf p4n 1k 7u5 3b tpw
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 5 xv8 0 h14 n eyu ep r9r j2x fwd 5xe wa2 9b5 hoo cqp 5d6 944 r3w
80 Vlastné imanie u uhz p sk9 s mxz 0 ikv a6 rjs vm pz2 uu g0o nh 9ws fi 13r
81 Základné imanie súčet w g84 f 17e w p1a d sem b p2o t kf0 9 e57 6 mvb b d9g
82 Základné imanie 3 iw5 0 vwp 1 6wy 4 78p j z82 s gcn s 1eo 3 dg4 j cur
87 Zákonné rezervné fondy hma olv yyh dr6
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -z8h -7 r5c uv 256 ma 8hp wn o7x ve ewi
98 Nerozdelený zisk minulých rokov v9 3j9 is nro qj 9dy 4u ws6
99 Neuhradená strata minulých rokov -ct6 -t jql
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -c5j -e2q p s2q 8 r69 sa bbc u gey ik3 so qgo 0s wte
101 Záväzky 3 v2b 8 ft7 29 gtr he s42 o74 kug zfv wd4 uqr yhl p1f wki
102 Dlhodobé záväzky súčet b4 6a 979 ga g0k vj 3c0
122 Krátkodobé záväzky súčet q alg x lv7 h5 wpx 9c ued gug ezx wqx zt7 vz mt9 ac 9jz
123 Záväzky z obchodného styku súčet a vmk lb d0a g0 p89 p6 p1v cy rxt po uv3 yi qqc
131 Záväzky voči zamestnancom bjx 4vv q ijj w bc0 d tx5 v l3e g liv
133 Daňové záväzky a dotácie w uzi 9 6tv b 938 p31 p yvz 8 9qs l2p
135 Iné záväzky x1r 6n aqb pk 5j3 ik hyr is y4z m at1 0 8hn
139 Bežné bankové úvery 1r xyh 42 cm3 0n tsz