Group Integra, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 164 551 134 431 196 473 246 881 249 669 197 814
2 Neobežný majetok nm u9p jz qao cs yhj n3 vcv m 38r
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 13 885 37 089 26 734 18 118 7 763
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí sw gbz s8 nx4 fx wtc pp fq8 p kun
33 Obežný majetok ica w7l ri xma tf7 klp gi5 n4s 4vm hc3 4n7 6iy
34 Zásoby súčet k f1j
39 Tovar y lcq
53 Krátkodobé pohľadávky súčet o84 exp fp 91d z8n ia8 seb te4 m3y hny 7mi uex
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 3u pgn 5w w18 ki ip6 ngf w1v fnd afb apm rxy
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 2u miv ov qk0 jg n46 676 e8b 3do 1mh xcm nnt
63 Daňové pohľadávky a dotácie 2g rny 6s f4m 6n wws 51 dzy rt vfw m3 zlk
65 Iné pohľadávky 65n 0 sfd g p0o 8 lp5
71 Finančné účty tt xe5 cv 384 50 wfb 5 9ae 2 pz5 fh6
72 Peniaze 3 8xq h kls 6 jpn hu h spq vfl
73 Účty v bankách 8q pbx 9t a7u pb 1nk j 1wy a 995 iq
74 Časové rozlíšenie súčet 162 onp vtk fhe 1ag oyz
76 Náklady budúcich období krátkodobé agj anz epy uw4 i5e cpw
PASÍVA 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 90o ft3 ksy qri srx ph7 lqh qou tvs bba c9q awq
80 Vlastné imanie zu nej aj 2xk x1 3ng pb 24u 7q hvc f3 14k
81 Základné imanie súčet 4 h2e b 4zu p l7w g k2y k 2tn j tp1
82 Základné imanie c 6mu l ii3 w l91 c zqs 0 54t f nfu
87 Zákonné rezervné fondy esm r1i v07 nf1 81k
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond ty3 ii9 xel 4hf 48u
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov r0 9ec ib rw7 8i 6vy
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 0c sob 6x 0kx 2c o9h
99 Neuhradená strata minulých rokov -f6 i3t
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení nx mj1 2o ffy -g4 zab xf fbz ly ofm 9y zuk
101 Záväzky ugl tdk ji 1ck fgq hbv p86 9zf we4 gus g3t bgp
102 Dlhodobé záväzky súčet xm mey t3 lpc 9z 817 2g r5w v ngu dpe
110 Ostatné dlhodobé záväzky x0 4rt l7 kp9 x4 vg6 0c p3e i pym
114 Záväzky zo sociálneho fondu s e5 ba c8a z5c spq
122 Krátkodobé záväzky súčet o6n l6r 4b hup ofv 6xu nha irj me2 ccx 4c4 3q9
123 Záväzky z obchodného styku súčet ha j4f ii 3pp 6zt 0y5 y61 7xw zvn 4wo 8vz 1hl
126 Ostatné záväzky z obchodného styku 2n m2x fj iq6 d57 wuv 8j0 vlm gaf fux 3x2 e9n
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 0d
131 Záväzky voči zamestnancom cmm 9od w 6m0 mx7 h4n w 0eu
132 Záväzky zo sociálneho poistenia tn0 l3r 48z 0na rz0 iww
133 Daňové záväzky a dotácie v psa 3 wys 0 fkz pfo 6 l6v m 5i3
135 Iné záväzky is d29 t 1r3 5 di6
136 Krátkodobé rezervy 5 gty k v2q i knq k abg r xcc b 2ms
137 Zákonné rezervy l g0o x gcr g rrr j a1u 3 1xj c 9et