Group Integra, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 164 551 134 431 196 473 246 881 249 669 197 814
2 Neobežný majetok zr r9g bk i2d zs 98o 70 wb3 7 nj1
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 13 885 37 089 26 734 18 118 7 763
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí uf zlb 2v p6o 4w 4wd 35 re9 3 88y
33 Obežný majetok abo kcs x3 bml 5fu o8e g9y 952 dyc pi8 cjx 0j9
34 Zásoby súčet a e1p
39 Tovar 5 wol
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 1vh ixl fk tv0 5e4 fj5 twt b3s o17 4tz hfp c5g
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet kd j1w ga aif js zg1 6n2 uqw ysv kv6 8mh el0
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku qt 9bq aa xuy 9d jkn e0w mhv sd0 jqh 9wy 3vs
63 Daňové pohľadávky a dotácie 7j pon o7 0gh yk b8e 11 8br tw g9z ne ik9
65 Iné pohľadávky 8w1 9 3oc m ugp 0 6cx
71 Finančné účty wf 50p h1 dga 0b bz4 6 69d g dtr i0b
72 Peniaze n uxn 2 t4t t sg1 1d 4 r02 c1i
73 Účty v bankách ww c6l nl b9x 8l vjy w ze3 4 rir 43
74 Časové rozlíšenie súčet ifg son 6pq f9g aeo 5vm
76 Náklady budúcich období krátkodobé ro9 r2c snp iy3 p0n oam
PASÍVA 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY bhc bhj zs0 jme q5e nrf qx4 kpo 8mc 8qf 8td 7oi
80 Vlastné imanie hx 39s 0n 8if ua ixj vv dmn dn kpo eu gfd
81 Základné imanie súčet 3 1aj 4 u3m 8 evh b k9g l 4uy i lpu
82 Základné imanie d lig j n0c 4 hqp x 14l n hy5 r mub
87 Zákonné rezervné fondy c7y p9a 7h7 63p bs4
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 26c vsb afd 0fm dyv
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov t8 wuv l7 9zv es xkv
98 Nerozdelený zisk minulých rokov i5 wgm j0 fvd n4 zsy
99 Neuhradená strata minulých rokov -24 9rx
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení s2 if3 b3 yvk -rc 7ua go kjc b2 xmr ta myn
101 Záväzky b1z ejr ym b5e j8o 0s6 thn hrd tly ze2 xfl iua
102 Dlhodobé záväzky súčet uq hj6 96 nqh h5 pzx 7a cqx k ufb 9ea
110 Ostatné dlhodobé záväzky x9 6ok l7 jpm xa 25b fm r0a k xg2
114 Záväzky zo sociálneho fondu e fd xp khm 70x 598
122 Krátkodobé záväzky súčet awz l39 gk ygb j0o kvo sbv 17m icg nn4 ux6 sz3
123 Záväzky z obchodného styku súčet g3 y7i q8 v08 v68 mgy x20 3dj 730 0ay bnf ofg
126 Ostatné záväzky z obchodného styku mp hg1 yv wns aos xag 99x pea g9k xl4 zkd cwb
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu o4
131 Záväzky voči zamestnancom 171 d22 a v1w z26 y1r d 3j3
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 47s wes phl s2n ozz p5z
133 Daňové záväzky a dotácie c j1o u q82 k itl bu0 8 589 4 t3a
135 Iné záväzky 6g orf 0 ai4 e k4x
136 Krátkodobé rezervy g d9b s wx6 7 nni z y84 9 go6 a wdx
137 Zákonné rezervy e sw1 v 8hp 2 2ox 5 h8n o cc1 o h5a