Group Integra, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 707 827 800 752 1 256 810 1 318 407 1 205 974
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet m66 xfg uf0 de5 8bq et9 k bzf lgh d 6g8 9f4 d 8ng ynx
3 Tržby z predaja tovaru g35 xy5 7o8 yc2 vea bde p 9z1 fwm 2 cka wdk w ud6 8s4
5 Tržby z predaja služieb 37
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu m5 7jb qi cyd
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti -m zh6 -ltt -6 ubl
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu 911 gtj 2e9 5x2 4cx nwi x 4hk q5m p z8p jyf s xeq rgh
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 684 008 546 579 598 296 864 073 926 949 843 285
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 6 qq2 e x6s r ta5 2 mtv f skb d lon
14 Služby 3z fx0 m3m pts aw fsc kha bfb xml sun 264 i2r
15 Osobné náklady t1 06m yn ldw jc n3m 9s gfe p3 qrh 08 oa8
16 Mzdové náklady xd yr2 t lwp cp t5i v8 fzz l4 728 89 t2r
18 Náklady na sociálne poistenie 6 859 4 340 7 497 7 524 7 582 7 150
19 Sociálne náklady kml guy f7p 5y5 sae 9m1
20 Dane a poplatky n64 p0l 4rs i5j alt t4m
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku a kat y wmy 0b ctd kh avu zj zik h c6c
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku d w1j u 4vr it pey jz rmw p2 te5 x u58
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu p9 z8o 0k bey
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť way s4e 9j kmr 5ji 6 5bu s 912
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 9b 106 ee svr vjq sy hny 9h b9r o6 8de
28 Pridaná hodnota 4i 0dp 4e gqg afk lui xj yjh h6 bfm ir bmp
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu o gld dk 8 mq ac
39 Výnosové úroky w o c t 4m cv
41 Ostatné výnosové úroky t v x 8 99 3l
42 Kurzové zisky lqn dm nh 6
45 Náklady na finančnú činnosť spolu e bj5 1 7u8 k qh7 h9p bb0 afx
49 Nákladové úroky 85c dbi g tgr 9t3 iog 9pq
51 Ostatné nákladové úroky zbg smt s gc9 oti w8q nrn
52 Kurzové straty pcp ed fjx ml h1r
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť kbm n78 hxb pnr usw 4jb
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -l e7y -ytb -3 ure -t2i -vou -sij
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením a8 1me k2 e0w -l y0o px 1wf cr ee2 23 o48
57 Daň z príjmov p hqj c s0h 7z 5rq r um3 g 3k0 s8 jvz
58 Daň z príjmov splatná d f7p s 531 l5 tpg 9 nl7 t ocs 1o id1
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 12 681 19 011 -14 608 48 448 43 326 46 400