Group Integra, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 707 827 800 752 1 256 810 1 318 407 1 205 974
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet 70f vo3 3d2 pyw j6n mgf 9 x2v muh 8 hnu jp2 u 1md 6c0
3 Tržby z predaja tovaru ry2 cd7 714 gwk uaw mt5 8 7w3 xym y 86n zi6 r sid d6q
5 Tržby z predaja služieb 37
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu 8x 366 mc efd
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti -w pa2 -vgh -k rrl
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu fu4 w8o o3c 1ry a3l u3f d tr5 v2f l 9ee a8u c pet d55
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 684 008 546 579 598 296 864 073 926 949 843 285
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok r idj l 3wn f 00r s d8g f kyq 8 naa
14 Služby gt a8j ko9 b4k 53 jp4 rai vda xkm omj 577 e7i
15 Osobné náklady 6a mbn 0b yy6 5y 4m3 ju g1n 4r s2t si s1k
16 Mzdové náklady g8 xbk w l6n 1a 1eg 3o oc6 ug rb5 7v o84
18 Náklady na sociálne poistenie 6 859 4 340 7 497 7 524 7 582 7 150
19 Sociálne náklady 00a ch1 i9u yxh qe9 020
20 Dane a poplatky oif d4m bqb nuj iwl sux
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku m ecj e 6d3 kk 0of xz 9jz ut rcp i xlp
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku p zpm 8 62s gb 3wl vl bi8 hd x02 1 ia6
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu oz 48x 1y rv8
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť l7g aw9 q1 f53 xtb y 0hl 0 q2r
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti cf cuf 2x lvg 18i dz caw xm rar r5 hhy
28 Pridaná hodnota 5j cq0 qq eor sq7 em9 u9 vur 7b h87 q4 em8
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu l hwn sv h kq 6l
39 Výnosové úroky 1 p i r xm kr
41 Ostatné výnosové úroky c u q 1 dj 3e
42 Kurzové zisky bme gp yj o
45 Náklady na finančnú činnosť spolu f xra n 2lt 1 o2v q5w ske 765
49 Nákladové úroky oab fvu c nkl 6az dpq mko
51 Ostatné nákladové úroky jbo 4sn 4 kb7 e4m dmx lul
52 Kurzové straty jrw 95 9gv cy c2g
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť h3t qf7 xzv 4va l1h sez
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -8 ueh -8dc -b tqi -leg -jy3 -38d
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením dj bw5 as yud -w phi 61 m5r k4 2gp 1v dr6
57 Daň z príjmov 1 y26 9 f6e o4 3xy k 4oo j 8gi t0 1te
58 Daň z príjmov splatná l 6su t kf5 ju 8bu 4 1ft d eox lt u4y
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 12 681 19 011 -14 608 48 448 43 326 46 400