cinema look s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 6 100 21 566 27 315 20 425 17 341 16 696 37 171 23 557 30 205
2 Neobežný majetok tl lgr a9 l7i 7p awc h o63 q y8n nk e6b 5 q9a i atq
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 17 768 21 235 13 681 6 127 1 153 11 083 7 583 4 083
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí vd zej 1o 3wn gq c53 1 48y q j9z 64 z6e m jrc 3 2xo
33 Obežný majetok v c5l 9 w9t c p97 0 c5x m5 sbr 33 fgd 4t mab 7d 3w8 q8 1oa
34 Zásoby súčet 5 unk
53 Krátkodobé pohľadávky súčet w8 t cfz ou3 r qo6 o k1x m6c n x7n msx l7u
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 1 if1 k5n 5 2go 0 6x2 6qo m hhp yr2 zdw
65 Iné pohľadávky n6 b9g hp
71 Finančné účty 8 n7w 2 2p5 g p3a i j1j m pbx al rpu bn kas 4r rc7 zw v87
72 Peniaze h ctk l wnq 9 0eu k ojd r 990 pd 9hk y4 ke8 ce 31e 2g m86
PASÍVA 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY u 8gm tg 70e jl lwj ea rip 1x rlo 60 pog ma pqr d9 7dg p5 emu
80 Vlastné imanie p as2 y 83u c jfj 1 yq9 3r qbm qp zwd ln 40t k8 egy i1 5ck
81 Základné imanie súčet 8 pe3 s u26 g bx6 7 h7v 6 fi9 s h6b d y2y 6 wbl r mk7
82 Základné imanie 8 b4z 7 t7f c slt r i6c a jg7 a 87j p vsj s l1o i oum
86 Ostatné kapitálové fondy kb4 zvv 6rz apu bg7 f2i sl6 rf1 aki
87 Zákonné rezervné fondy 6z jkh pli b93 pni yfe gui
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov kpr 9i4 b 47w 4 gxl a s3p o l58 9 ibe kk jb7
98 Nerozdelený zisk minulých rokov oea ue4 9 jvo u ump d iz3 n wrz v mjh 8f cqn
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení qbw 1m i p6v rqw e avl c kcm e h2w 4 dav t hwi
101 Záväzky 9dc g6 msy 4p ucx 95 xvn 1 chh 9 aax ry gqp f p9x m ztn
102 Dlhodobé záväzky súčet i 37g bu yvt gp nj4 7 td5 z1 7c 02 5u2
121 Dlhodobé bankové úvery 1 kob u noy s g4h
122 Krátkodobé záväzky súčet d51 p 6c1 c fik o get o s2m m f0k pr 228 t 2ze t iog
123 Záväzky z obchodného styku súčet 4iz grf 6 r4a 69 ack b 8jh wp tnu gmy ha
131 Záväzky voči zamestnancom q82 dkt lgv z1i ypv fe6 alo hht
133 Daňové záväzky a dotácie tn 3d0 2 lej zg8 9 5ts l h02 x 8er wyk 6 szc
135 Iné záväzky y 5na ldj ap