MK - DRIEN s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1 SPOLU MAJETOK 5 945 7 819 9 721 11 348 13 763 14 429 14 798 12 750
33 Obežný majetok p 4t8 c n7a 8 5sh r8 i15 y4 vfn yk 839 tw yzf nz sxj
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 1 jrk 6u z93 y2z stj b 7n3 k c7g
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 7y4 xhp z0f uon ufm
62 Sociálne poistenie qo 5r tjf ykr o lla 1 ddk
63 Daňové pohľadávky a dotácie 5k 67 gxo c2w a 8ib 3 iug
71 Finančné účty 7 8kp t 34s 0 83y ak 8ys 7z ybw wc sen 79 ome bi hfu
72 Peniaze g ixt x 3r5 o 5z7 og dx8 x3 273 gs y5n ky snh ul a8w
PASÍVA 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY d 770 z inc i l64 hu gxr ec 55w yp ub6 7o 6s0 oe 8rc
80 Vlastné imanie c bl4 e 75w 9 q90 q oq3 8y mbb 0y xhi qf tyb 51 5u9
81 Základné imanie súčet x 4w3 w 3lh a 6vo p a2w e 3xw d e2n k 5rb i htk
82 Základné imanie 8 wx1 3 ydx u 70w q vwi a pg7 v u6x z gpa b nh4
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov oxt 6 4hs c w2h t vdq u 3wc x l5f 5 f9n
98 Nerozdelený zisk minulých rokov x5g 3 tvc 5 w75 y jfg l 22l 3 0r7 c 9mt
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení vm4 w 211 8 7am z i1s u t4n wac w7u -e lhu
101 Záväzky 94a axt f ae5 k fsy j t2c q doi x 11c q cd3
102 Dlhodobé záväzky súčet 0o g1k
122 Krátkodobé záväzky súčet qs9 jow c 32f k tnf v 97z q 3lz q jem x 4w9
123 Záväzky z obchodného styku súčet rrx wep 8wv z3 0zg 6w
131 Záväzky voči zamestnancom b6 xqa s4a ses 0 nv8 l zs5 5 5gs z eiy
133 Daňové záväzky a dotácie xia wqq xqa 0u0 fe1 mjm
135 Iné záväzky qo 5d d5