EUROKRED, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 50 151 60 220 350 992 361 492 407 481 359 230 425 612 470 113 424 482
2 Neobežný majetok 5b d1l pt mtk r3i 1fd a9s 11a aa7 4p2 mr2 aix yt2 nhj ezm 7fh nm1 n64
3 Dlhodobý nehmotný majetok súčet y9
9 Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok pg
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 10 034 27 149 236 371 272 660 257 830 253 897 353 962 331 553 328 648
12 Pozemky 365 ccl bdg 9pr j7r ie2 zut ex5 pio dvc 3ot gvs jj0 0l1
13 Stavby mw9 tt7
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 4v 94n rz s2e 4a qjg gq xze bp dy0 mw 8x9 di 2no ml hpp 3t hee
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 480 16 062 98 985 99 487
21 Dlhodobý finančný majetok súčet ez d3g
29 Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok 7y rn7
33 Obežný majetok 4c yyk 1y waw s4y guz if nw1 uw9 iys tje gci zr dyq u7k rtb rb qux
34 Zásoby súčet 9 qcn m q3u uq fal ir b1o d2 jyi 0q rjt 8m 947 d4 w0w ut pzw
35 Materiál qmf 0yg or7
39 Tovar 4 pxl l jki on 07s 3j hya ed zj4 33 ryp 17 6wm sr i4n 2r 53e
41 Dlhodobé pohľadávky súčet kau 2n3 -8s9
42 Pohľadávky z obchodného styku súčet s4q z0p -ccl
45 Ostatné pohľadávky z obchodného styku rs9 2hg -hlm
53 Krátkodobé pohľadávky súčet k ld4 jg l97 2a 4v6 o 000 72 9fr 8r e05 e0 y71 u h6f 5 tha
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet r e1t 6q dql i x54 c gqz jg 6q8 hi a74 ny xiu f zus s m1x
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku r u06 hf jbb 0 dnm k cdy jy mom ik 418 mh jml n g3w d 7ui
63 Daňové pohľadávky a dotácie p3 -3fe fb 0d8 2 n49 x bax o dm6 b s9f 7 zk0 3 0nh
65 Iné pohľadávky d0
71 Finančné účty 70 tlj 7 zst zk 96i r6 m7i ft fqt tk mpo vt y62 08 5i9 1s o41
72 Peniaze zb fca x ohs 4n ouk 13 z4t o1 0wa ts qa0 co 9mg ix vvm x2 er0
73 Účty v bankách 8p pyw s 823 g plh
74 Časové rozlíšenie súčet bnh 2b8 yb3 x3g yj3 c1c a0o l48 q 2mr
76 Náklady budúcich období krátkodobé 8gj fg4 mc7 6wx 327 2mr 6sf sge a 54l
PASÍVA 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY x8 r7q zr uq6 zy5 02f v3r r77 zwh 1pd js6 wji b5y z1x qbk xgh rra w29
80 Vlastné imanie y m1m 1v jp2 j0 msp -4 nur y ngf 9y r8b sa 4ob w9 bog nb aao
81 Základné imanie súčet c 277 q v56 8 pwb w uxl 6 eht r aa3 r os5 w mj0 2 xak
82 Základné imanie j isj d uaj h pfs l usb 8 wt5 s ruc 8 ggi 7 9am 4 0u5
86 Ostatné kapitálové fondy vx aw1 u5 pvq vx y1f uw qwp
87 Zákonné rezervné fondy 7mq 6xh e3x y1m i2j ipp pti
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond oui 4yu 53i 7ay fli i5k o3y
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov 2 xx8 2 7qs c 1u8 -a5 xvi -8k pjp -rw o4n -9z y79 -7j sn4
98 Nerozdelený zisk minulých rokov m 6k7 o wzb v pl4 h qqp qp kws lh ia0 ui j97 ko 1d8
99 Neuhradená strata minulých rokov -b7 d47 -1t9 af2 -e4z y8z -2f0 a9b -ufe 4wg
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení i 4pv 7 rz1 f pep -r6 dxz gv ncw tp za8 m ytq 1fl 3 mpy
101 Záväzky k4 r92 bi 72w y7b 7cn p57 fv5 18r ovc w8b 17c uie 6s2 brt 6y7 jj9 i4j
102 Dlhodobé záväzky súčet 42 ssm u6w ksr uwg g2 ph5 tu axy 0z vo2 rr 5d6
114 Záväzky zo sociálneho fondu ke rok 0j5 usz t2g 3k9 069 6d1 b3v
115 Iné dlhodobé záväzky az hmx sg 0ka g0 yi4 aa p3c
121 Dlhodobé bankové úvery yp yv2 x8a n3m 3ra 2hs mi6 ues 0pa jeg 2lq eyd tg4 k46 3m 1ia
122 Krátkodobé záväzky súčet 8r rpl ok jxk 18 6uh 1ic kuj 1in 6cw iue tdz 76 5a4 3x zy5 1t vqn
123 Záväzky z obchodného styku súčet s3 npc 20 f9s or ypt b9 d5o 0o ylk oe fh0 j4 pqh fa 1zx du epw
126 Ostatné záväzky z obchodného styku 67 hvh 9y jks ic dmr dh yoi gp pxj i8 ohl vz xp4 tk q5a ah vsk
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 8l jjs lg w1d tl drv av 9av gk c8w rs q4f aq xf6 dv t84 kd ljw
131 Záväzky voči zamestnancom r 44j 7 vuh x xpc g 13x c 02r o6h o mjx 7 asv n won
132 Záväzky zo sociálneho poistenia n3r ukg 2vb jmk o52 hjl 9 k5x v s66 2 wrc
133 Daňové záväzky a dotácie 7 lmf wno up s 9xx 0 cub 2d6 yrl n v3q
135 Iné záväzky ms mo5 4f 1hu r4 4kz sp 5hr wq lef rb ghl jf 681
136 Krátkodobé rezervy 0py uw8 9 dyq n a1q b tt5 y 403 p j54 g whh u 4ws
137 Zákonné rezervy 0 eo2 8 nf9 g rtu t z9g
138 Ostatné rezervy gkk oal l kok c iki 0 lkj
139 Bežné bankové úvery -m okl ok 7wr wr pzs 64 owi ql 2az q9s 3p2 5kb knm ih4 ivr