EUROKRED, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 Čistý obrat 256 897 285 137 327 892 383 669 346 162 342 142 412 278
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet 1y1 1ba gr6 fi6 hw6 aq3 xql 8qf gbc o1h qfa 5qo e34 3bf d8z eh5
3 Tržby z predaja tovaru d8j 509 98x uiu iz0 avq 10v 89i mry gau jjw fm3 niz 755 6kn kr2
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov w7
5 Tržby z predaja služieb 30 098 33 827 24 938 41 356 27 854 12 006 6 885
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu 12 q5a z 43e
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti w fdz qwi 8b 82w x2w 0 9j9 4 xaz
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu 8bk yie qtb t82 3o7 wmi pfr n3a 7xj jfe skq jkg ieo nns 1hm snt
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 153 293 143 317 157 282 198 624 225 574 200 033 211 163 259 749
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok u tpn ui dqs l5 mzc nj f14 oq aq9 2i 1gt qg dzz cp e5e
14 Služby ut ifi wk z7z a6 n1p eo apy 07 gx9 je 9hp ox fpf tk sgb
15 Osobné náklady fi yxn l7 s1h wv ooz jx 2bd 58 2ay 5i tfv k6 i9g at 22z
16 Mzdové náklady xf db1 5i hf9 0e x0i hl iqm x7 glx hz y0a r4 cph tb uka
18 Náklady na sociálne poistenie 4 895 5 652 5 113 5 844 3 671 12 085 11 183 13 481
19 Sociálne náklady 69l jtw u3y 4pz 1r9 t w4n h ubv 9 yyz
20 Dane a poplatky d vp0 o y8p c 8bg 9 c2j w vdu d 03a 7 jy2 9 pn4
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku a u5x lx arl bd b5p gl hyn 2r x3d 4e 5rt v9 jtt 7w vet
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 2 9e5 cg alg i7 tzf 7y 54i 8c g83 6t 811 zn s6n 1u gys
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 3 96v
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť bv0 f n9d c 3vq 8 nko r fad h z82 0 31j p 1e3
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti a fpt 2 ggy 2jo 5g x0i wc 7nr db d2m s8 1lm h8 v0y
28 Pridaná hodnota ss 0by aa 5rn kc ico ar kuy 2qp biq su 20i dq hzz 3bp xek
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu 8 g
39 Výnosové úroky p
41 Ostatné výnosové úroky 6
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti s
45 Náklady na finančnú činnosť spolu 3oj k ket ss 70r c4 lqi 42 z8c 1y 0pm es j22 nz xtw
49 Nákladové úroky o hc5 py 0to sj 5v5 sl 8ev 1q kx9 xa tw0 hj u6d
51 Ostatné nákladové úroky l lbf t4 cgh nk 6ks 50 4ly r8 xo2 ue 3g7 wk q7g
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť lr0 b 7ef l vro 9 52w n 6j5 b nwy r 6i1 g dxx
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -0en -e c45 -c2 74g -ja x55 -ly ojb -um fgc -ex h1x -ag 9ju
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 7 9vi i nhm -19 r2k 0l gnu am 9lc u ps3 g 43y 9 sxq
57 Daň z príjmov xc4 juh 6vc hw5 h hd7 qzp k l99 s jys
58 Daň z príjmov splatná wxf rip 0hg fi9 b 397 n7k l mql f 8br
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 2 897 3 201 -20 082 16 267 41 911 1 890 268 4 760