LABTECH s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1 SPOLU MAJETOK 32 876 42 649 73 379 71 581 136 347 139 101 140 467
2 Neobežný majetok 5 zyv f rrj sv jmy cn grp bu bks
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 4 564 3 758 36 893 27 232 17 571
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí u t9d o d6u rv 5t5 d3 vch x0 026
33 Obežný majetok ji zm9 m8 kz8 cj 5wp ig svy 1o dll 9fo o3c olv 5eg
34 Zásoby súčet d kbm lr 16c 41 vww 39 834 2p ue1 xl 2q7 u nqq
39 Tovar u rfn x2 yck 21 gtw rb 8rg h3 7x2 ve p0w d 2y0
53 Krátkodobé pohľadávky súčet v fpy bu vj3 cl 0cy w5 bkm uw yfe w3 s47 iy vi3
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet t m8k np 2zs na izm sk xom 90 0ma hv zx6 ce 2rk
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku b yzn o6 uf7 3d hi5 xl h77 d6 sd3 nq h5r p4 apw
63 Daňové pohľadávky a dotácie y ttq bj9 7x8
65 Iné pohľadávky in7 lb zme
71 Finančné účty 36 cmh y5 6m edz i yu1 qh1 yo urh n4 i9x
72 Peniaze wm obf 4q u l9w f 5m3 hhk 89 wu0 vw by7
73 Účty v bankách i fh8 u d57
74 Časové rozlíšenie súčet vu7 7vq 2 3kw
76 Náklady budúcich období krátkodobé 3l7 urh 7 t0w
PASÍVA 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY q7 o5s 0u xuh 8v yny ct 2bp d29 xtc 5mp aj7 o6l 690
80 Vlastné imanie z 5hz v 0hh f pi7 4 74x 0f 3rs ov vua 8y mfe
81 Základné imanie súčet k 0rc h fg2 y fip 9 wgk u 0qy o ch0 d ysq
82 Základné imanie u gsf p ydm e tz1 7 jvs 9 yxc 7 p0f w 83f
87 Zákonné rezervné fondy pg sx kxb f6z bvp hq6
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond t4 20 akr o03 778 nn0
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov rzp -68s u hal r n6q e 7rv s 6mt
98 Nerozdelený zisk minulých rokov qyy w49 i xqm q o0s 5 mou 0 h82
99 Neuhradená strata minulých rokov -80g -ou0 -gzp -0l0 -o35
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení gfv -d01 w r4g e x7c 8 t7h t oy5 b 2nq
101 Záväzky v3 f3m iq 9dr ph mp4 fk 06y 3o7 iqe oyr 0gp lt5 tx1
102 Dlhodobé záväzky súčet m3 p4 f8 vgj dmu q31
114 Záväzky zo sociálneho fondu um 18 qv 8mg wsq 8r4
121 Dlhodobé bankové úvery oc lht iq cy4
122 Krátkodobé záväzky súčet x5 y1o ha ydf 9u i9x f3 2h8 o9l kvm fmo hx2 bbd lnq
123 Záväzky z obchodného styku súčet 5t dx0 ff 79r n 6ak b gva q 3lt h 3dg 8 rzd
126 Ostatné záväzky z obchodného styku 1s 7qa f1 z8t 2 hbn q xbj 4 578 r c0b 0 q9k
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu zp xd3 cx d3v d8 4w7 xl jll 39 b6t pn 9ew
131 Záväzky voči zamestnancom 5bd ae5 tea i35 sd3 84c i tv1
132 Záväzky zo sociálneho poistenia vig j8j obk xem qfe 5kv tjr
133 Daňové záväzky a dotácie yp evx w 5mo h bs2 m m11 yxp rzd
135 Iné záväzky 4s yk4 tf uui ff udf
136 Krátkodobé rezervy b63 3kk xla hc1
138 Ostatné rezervy b23 x0o wg3 p9y
139 Bežné bankové úvery m md7 b htw 7 5op pm 0x cce
141 Časové rozlíšenie súčet mwj jyj
143 Výdavky budúcich období kratkodobé ezl eyz