LABTECH s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 32 876 42 649 73 379 71 581 136 347 139 101
2 Neobežný majetok 2 t5z i b2y md gt7 h9 bbx
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 4 564 3 758 36 893 27 232
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 6 hgf w ndb 2y ry4 u0 8zw
33 Obežný majetok 7s 5u5 71 wuw tx 03f ph 1b2 u1 ltx px4 k4e
34 Zásoby súčet 4 7yo ku sj4 9f hy3 d2 lyz 3h utu z1 bq3
39 Tovar a le8 jm u9h zt c93 tw zbn nc 4hq ga tjr
53 Krátkodobé pohľadávky súčet u iew wk wtz wj g24 vd ddt kj q3k eb amm
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet p xr5 ae fwu c1 5df 60 42p 1w 7e1 ef 673
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku k 9m0 mf u3h bp jbn ej 9rg vs r5f 3w ju5
63 Daňové pohľadávky a dotácie j 4xy 2i1
65 Iné pohľadávky q9a u0 g6z
71 Finančné účty 6u 93a re pd 4xw i 52j 7tc dn gxu
72 Peniaze qy 2w3 p6 m vih j w7b 2i7 p7 saf
73 Účty v bankách a yro n hds
74 Časové rozlíšenie súčet qtq zvh
76 Náklady budúcich období krátkodobé su7 mtn
PASÍVA 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 0f pd5 7d 3d1 ub syw pg pfg cp4 o6r r6k m5p
80 Vlastné imanie p o4r m jdm k xiw 3 orf au b0o pi 5be
81 Základné imanie súčet 0 8h1 j x50 h iyw u 9d6 k v89 y w1x
82 Základné imanie p akw 0 47s 9 tj8 c j9d q 510 z ghz
87 Zákonné rezervné fondy 2l p3 qrs uds 5e3
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond ex sx gw9 9od 4k4
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov zf2 -ehv 4 ghl 2 2nm a c3u
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 1nj 56h q urq p mgz r xpq
99 Neuhradená strata minulých rokov -cj3 -1f4 -bkp -xii
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení xyj -h29 i s32 c tp6 v sq9 y 026
101 Záväzky 5l ovb md 6x2 2n dtu 4u naj 030 w6b s6l s0s
102 Dlhodobé záväzky súčet dx o9 va br4 fkq
114 Záväzky zo sociálneho fondu ql xy px blk 6fy
121 Dlhodobé bankové úvery 9q yx7
122 Krátkodobé záväzky súčet d7 7z1 yq dp8 w2 adq q2 7bx i4s yjn k8f 4xz
123 Záväzky z obchodného styku súčet cw jrw lo hp9 y dl4 l k1t 7 5zv 3 u1y
126 Ostatné záväzky z obchodného styku of 2hr 0p 1kl i yd2 1 n09 r 5o3 f 3gd
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu z8 5x0 ga fuk hq vnq pc 9qy 5s l45
131 Záväzky voči zamestnancom ubw zln 9wn omn rto e2e
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 2ph 0tw qxh gbd f31 6ec
133 Daňové záväzky a dotácie 3d ym0 2 hsb h oat s who nt1
135 Iné záväzky jh egk lp t79
136 Krátkodobé rezervy ff4 mvl 89y
138 Ostatné rezervy zr5 fr5 ecm
139 Bežné bankové úvery c 892 x nbc i 1wa 1l
141 Časové rozlíšenie súčet 3sh
143 Výdavky budúcich období kratkodobé yyy