KREBES AUTO, s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1 SPOLU MAJETOK 3 446 8 535 7 048 15 845 11 575 38 779 46 328 62 183
2 Neobežný majetok 6 5rq 6 jn9 3 e7j j ksn 80 pwg of 5px 43 yzd
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 4 217 3 373 2 529 1 685 12 674 23 550 17 759
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí m 82s r tra q xno x 6zw 0u a63 gf s2e rb rvc
33 Obežný majetok 3 ph1 7 qwk n 5q9 rf sh7 9 u12 c0 hsi hw ggm 4z ncd
53 Krátkodobé pohľadávky súčet xn kgn 3 jpf d z8p l yjw t vxf eb t67 d txw
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 5w km3 i 7fd e m4o n 95p y 2pn gf gip 2 zc0
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku i9
71 Finančné účty v 0xd 0 en7 o 5o4 28 z02 s 7s6 25 rbd v pln 4a 3rm
72 Peniaze d rf1 p 2in e y5c i4 mzc 2 i33 uc 1hp 9 3tp dk g4s
73 Účty v bankách xog
PASÍVA 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY o ry2 9 akn z vwi f4 e07 dd qxn 3h thu eo c3c rx 7x2
80 Vlastné imanie 6 us2 0 jsm -k q58 a 4zd 3 yk0 fi rpb w9 32z 4y ghm
81 Základné imanie súčet t ihb b 1lc 2 1ex e onh n hcs ls fj1 n5 7xn p4 csi
82 Základné imanie 4 tkr 8 a3m t oqb q hbq y 0ao 4k 990 l2 nkq aa o4x
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -0 j14 -8 m9d -6 9bd tha gg8 a 4fx
98 Nerozdelený zisk minulých rokov zzm np1 w 3xp
99 Neuhradená strata minulých rokov -h 4sk -c h4l -z pl5
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -u v61 -2lh -e hgw i my8 cst -ym7 s 3gz 8 gh8
101 Záväzky qpu 2 thk e fc3 og o5x 3 4hk qb c87 ns x37 75 9h9
122 Krátkodobé záväzky súčet xpb u grd d v74 fz dlb 3 nww i3 che 8w nu2 zp 2mc
123 Záväzky z obchodného styku súčet md 8u lnv yv 9o8 cdz s6x
131 Záväzky voči zamestnancom gf6 6pp wb0 r bxq 8 0pu d f1y k r62 7 zwq
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 6jm
133 Daňové záväzky a dotácie q0k sna ku9 05z 3 xcy w zf9 q 68r 0 n7m
135 Iné záväzky l psa f u80 u6 5gv h mea h das 63 dui eh gyh