SLIM - STUDIO s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 6 552 7 699 8 969 10 689 10 689 10 689
2 Neobežný majetok h s9x
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 4 347
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí l srp
33 Obežný majetok c 2j5 x 7xo 6 loz 3q v79 c8 oaa mb l3i
41 Dlhodobé pohľadávky súčet m igl cd 8bt ql hkr e3 oqf
53 Krátkodobé pohľadávky súčet rbw
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet ygs
71 Finančné účty i ks5 b 0h7 y 0ro 2mx 6l8 rpu
72 Peniaze 9 uzm c w5g w 669 pj3 645 2g3
PASÍVA 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 9 8hj f wvr n 0og fj n7f 84 g8v yn ik2
80 Vlastné imanie d d4i w 1kn j yq3 9t vq6 o uqd m 80y
81 Základné imanie súčet c v41 0 0cu e iep 8 0ex n axg 8 bl7
82 Základné imanie h 89r e hy9 u 4k0 1 yox 0 ta9 c v18
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov oa9 t t8q 2 zo7 y 2g8 1 352
98 Nerozdelený zisk minulých rokov ib4 b 5vy 1 7rq h efq p 18a
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 4uy h 14e 6 tjs a yz1 -ezo
101 Záväzky y t8v orv 4y5 45g 1v4 q0f
122 Krátkodobé záväzky súčet t g79 y2n 2vq 0vz nra tkk
123 Záväzky z obchodného styku súčet thi
131 Záväzky voči zamestnancom 5zo n8o
133 Daňové záväzky a dotácie 6h zg4 pzn b0v mzb svj
135 Iné záväzky trr knr