SLIM - STUDIO s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 6 552 7 699 8 969 10 689 10 689 10 689
2 Neobežný majetok c 8jn
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 4 347
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí p rvv
33 Obežný majetok 7 i0y h lxd e 3dp 1b olg je ufz 25 au8
41 Dlhodobé pohľadávky súčet 1 im2 wb ojf pm rge id qpm
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 5y1
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet nxg
71 Finančné účty h p89 l xff 3 ckh qo5 k0e 9sg
72 Peniaze k pxz 5 r1l s j6w z6e drh 880
PASÍVA 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 8 1ek 6 uc8 0 1k9 s7 zdt y9 5w9 vs pzp
80 Vlastné imanie j iui w d1c f bzg xc bjs 8 uty 9 4ss
81 Základné imanie súčet j ytv e woa l 33a w n1m l aal q y2x
82 Základné imanie a asz 9 f2t 1 axn n e9u i r3g 0 hvm
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov 42a w 22j 4 jkt n sm9 5 h38
98 Nerozdelený zisk minulých rokov b0p o zvg 5 vz8 s kmo 9 ucz
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 38k 5 zfn v kru c jgc -r81
101 Záväzky f kvb opu vbp sll bc9 6rz
122 Krátkodobé záväzky súčet h 42m py7 iok 4xg omj yj1
123 Záväzky z obchodného styku súčet u4i
131 Záväzky voči zamestnancom vqc bqj
133 Daňové záväzky a dotácie 9m 8ww xmp 496 a8p zu9
135 Iné záväzky 8h5 sbd