HRIVA, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 42 082 46 386 76 807 94 108 75 213 93 925 109 999 103 916 91 570
2 Neobežný majetok 9g 10s wi 7hp 5h bjc vp rhk cq 6wg wb qoj 8k 48v
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 27 120 37 128 25 053 43 334 51 333 46 338 34 356
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí u5 l76 6g a7v 9g 14p rn 64n m4 87d oy i7w 5o b4x
33 Obežný majetok 67 2dt n9 3kv vw pgc js gff on l7p ow m0i rt vne ld p2i em vh1
34 Zásoby súčet a nn4 mj
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 14 wpj w2 23t w3 a76 en 00i cf 34d s9 m3f cn prb o0 pak yk vrf
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 21 2xf oc 07k of rdy jz 6kl 4k t87 mz wla 29 rvn is z0k ro t6g
62 Sociálne poistenie d 5ua r g9t 2 wf5 20n 9rt h40 m 93q g ikp 2yi
63 Daňové pohľadávky a dotácie b 1zo o 7x7 t ly6 ml1 cg0 rnp r afa k oxl w2r
65 Iné pohľadávky 8 gsj wz3 p asa n ulm f 4po ebb
71 Finančné účty o h3c n r83 2 gir ve zor u6 f66 d gyu h 3e3 bm hzh 8 sed
72 Peniaze y mcf g dtz w 9pn xh an4 4x ury h qe8 7 kll ls 71q 3 1di
PASÍVA 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY z3 9wd 5r a8q y9 njw 66 x30 30 l9i 1s gus p9d ii0 j3p ljp lu 8lk
80 Vlastné imanie dx 1ag g2 494 uv 2l0 3i 05p sv wqb lq qjw 2s k2q b4 j51 gd hof
81 Základné imanie súčet tg ciu f0 brl pz 4sl ud o7i dj 2n2 ly 954 rn 1m1 q8 brg ks pgp
82 Základné imanie 90 e90 aw xwp 7e 514 uo qrx 2q kfi lx ym3 09 6gu hw r45 bt j7k
87 Zákonné rezervné fondy vj2 4 kmb k o2y 4 lwd z q6h z 2tc b f1l e tne
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov 8 vah k hz7 s 0g8 9 32l 5 q4l c hzh 1 aqn
98 Nerozdelený zisk minulých rokov p oqx t p9n h xwf n i70 q zfw 2 z42 b pic
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení l30 c dwo 2 qfk 2 egf 9 ux1 -u oox -z 0ss -8ki -a r02
101 Záväzky 77 t3w xu xvh 5n h6a sk 3r2 x4 opv ng 5ou op wtt hz 3vo yn q49
102 Dlhodobé záväzky súčet bv ifp db ivj 7 pjo 4 obj
122 Krátkodobé záväzky súčet 5p h96 7q jks gr 3si x6 llr o3 zh3 o8 vpa sd 6s6 uu 7mi m7 49x
123 Záväzky z obchodného styku súčet n tz3 8k i1c i 0dv u 9mi 4 uir bde h 02o s mwu a jce
131 Záväzky voči zamestnancom klp x5u a4t 1 htv 2eh 5 9s6 n 7ic w amy 6 2b8
133 Daňové záväzky a dotácie 0or 8k8 7 9nn 3 5gp 3f5 rm6 5 r1x dr0
135 Iné záväzky 8b o6e r xm6 dh 6rw nx f3o 30 1x8 mr o37 ak hgx 79 wro pk edz