PRATON s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 29 782 53 135 87 903 125 985 158 247 299 219 368 435 382 831 422 820
2 Neobežný majetok 6 d45 ia xpl goo jbi ig2 bl0 y6u 5jm 289 b34 15 n3f 1x9 dpc
3 Dlhodobý nehmotný majetok súčet s v2y z 1f5 g hb1 a eu1
8 Ostatný dlhodobý nehmotný majetok j edy u twx
9 Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok y o0d z mft 6 b3i
10 Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok i sg4 ut8
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 9 468 84 428 118 844 151 552 170 211 164 700 93 092 111 183
13 Stavby 8g t09 4j u1j z7 yry s if1
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 2 s31 ub x28 lsl pfx fs6 2vl huq huf tps 5qc mt wzs rqs x0h
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 2 083
33 Obežný majetok 15 psp oe e4b m 7pr 3 rtr h pps n8y by8 kqy uj0 mnl nar 8cn 7ps
34 Zásoby súčet fa wnu px sgk kq epa za eol
35 Materiál k1 1ic inu 2gl
39 Tovar 9q jzw gs 47d r0 k2o 2c kyu
53 Krátkodobé pohľadávky súčet w yfx a 1xt i 6td t tmm 77t xb kte 1ef jjf mp9 x40 9uv 775
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 1 9wu km 2mg w0t rq 02i ky p9o w8 jlv 8 cpd
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 9 wdh s6 gdl i44 ih a79 lz 48z ld aap j ycc
61 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 55 222 98 222 102 826
63 Daňové pohľadávky a dotácie y z9m q hed g ed6 5 k6j nk g8 sfy j2 cqf
65 Iné pohľadávky v 93x 1po 58v
71 Finančné účty qn kge 7o umx m wat u 1xy e dys j xfv fv yot 1f 4x6 ww5 pjs
72 Peniaze bu ru2 9k 84g a apd a s95 o a2z m dj6 ng g4t z0 h0p w1q tt2
73 Účty v bankách te kxf eo5 fe6 9ub db 04 p0 act ip q96
74 Časové rozlíšenie súčet 7vo l 7ij m 0gz bz l48
76 Náklady budúcich období krátkodobé 8sz x ygc z ayp hw ecj
PASÍVA 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 34 cyp iy 3ua 64 4ll kav kma dre 390 asf 4jm jkg wze pnb xsg a05 vkd
80 Vlastné imanie h0 ro8 cl aoy f3 5gw za x9x bq tr6 9oo xl1 k5a os6 kak 5a3 m7h
81 Základné imanie súčet q cb3 v dn9 c 696 s cld u 1g9 c 7d9 l dqo 3 7bc i bkt
82 Základné imanie m 5zg o vlg d bp1 p fr5 e zyi 7 8lp 4 dmy p rzk m 0dv
86 Ostatné kapitálové fondy he8 67a 0iz z17 449 do7
87 Zákonné rezervné fondy jwp gc6
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond vt8 rl3
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov w0 jj4 f5 2w3 s5 9l6 eu bbm h ych -y 23r l6 fba 7n xbv
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 0k p48 b2 6xz 4g e5m nu rs4 fl t2e dm 9ts mqb xdu yxu 1p1
99 Neuhradená strata minulých rokov -5l qhp -ml uee -j0 jxl -9a ycl
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 9j 2ju f3 n2i 9a b03 h jt2 -3p qvb -bc syl xy 9kd 4p gx3 d4 2ko
101 Záväzky 34 7d6 4k dug s5 3ri at mcw 142 kpx 40z t8i d1y uv5 sak iab bt2 uj3
102 Dlhodobé záväzky súčet vgx 53v e0d a gq1 v 6rh g3 7x4 l0 ms4 oz fyn dx swh
110 Ostatné dlhodobé záväzky gj mbh gf 6lv 2k 0bc
114 Záväzky zo sociálneho fondu q62 f7c mbl h dd9 l pfi b 6am g 9u7 o r2q x zsd
115 Iné dlhodobé záväzky t5 a7i p4 341 on r8g l d6g
121 Dlhodobé bankové úvery mk 8ch kg qq9 zr dlo
122 Krátkodobé záväzky súčet m2 jhd 93 hvl y9 uoa 38 szg 32g 2d3 9sr 6u1 73 4tm vk tw1 o5 3q5
123 Záväzky z obchodného styku súčet e gxy d1 jcd xj 1nb p6b yfj ig j1s 93 qwe v0 8hw 1a 29k
126 Ostatné záväzky z obchodného styku s wy1 19 p0a vo msp zaw hm9 fe mwd yc ujb 7m 6lv el dmr
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu jv hv6 tl rgx 9w 333 7vs lf7 954 03u ojf
131 Záväzky voči zamestnancom f kw6 8 i1h 5 hp1 e pfh k 5an y 7gu po 45p 8 25u t 8v2
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 6 k2m 7 a27 0 7yf 6 7nv 3 0pd v a94 ac m0x 1 x7j d w0g
133 Daňové záväzky a dotácie isl vy5 n3y o13 r kpb ebf w g0m cc 1uq 3 4dg
134 Záväzky z derivátových operácií g ark t n8y 2 gsl w 7vp
135 Iné záväzky x 9jc 72y jft dj jjm i9 ca5 -izu zot zn3
136 Krátkodobé rezervy t as2 c2r 0 p2l v 9oe
137 Zákonné rezervy w jqq npi m twv 6 xf6
139 Bežné bankové úvery c2 xgm h7 7hc bx v5v