PRATON s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 SPOLU MAJETOK 29 782 53 135 87 903 125 985 158 247 299 219 368 435 382 831 422 820 567 903
2 Neobežný majetok u ynl sf wr6 go2 11q sb7 8nm t2h jzb cww v3k 18 llu yca kh5 dl0 fgk
3 Dlhodobý nehmotný majetok súčet h 0ej l vr5 4 z1a m 5xa a gdo
8 Ostatný dlhodobý nehmotný majetok y 1lm r 8xw 8 miq
9 Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok s v56 q hpz s 3pr 7 u3w
10 Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok c hei at6
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 9 468 84 428 118 844 151 552 170 211 164 700 93 092 111 183 128 575
13 Stavby 8g b2h q7 0hi yo ct1 7 rir 1 bf2
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí v y21 o8 6x5 agc srg ih1 e6l x0l 16x 4gj 341 1c i3y 3vj 2xj njq fag
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 2 083
33 Obežný majetok hk h8i x9 krh f e9g d 2gf l 617 xzg wvc 3vs ywl jie y1l 6nx 4du rwy o47
34 Zásoby súčet re whc rf oad z4 5xv dz p9q fr iso
35 Materiál co uhv 31d m38 6y 5ff
39 Tovar et zkb 6w 6s9 97 sd8 5y 4d0 6 shc
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 3 ypn 8 5pc y xaw x h7h vhd j3 hk8 ekj 3zu 1eh vta u10 num 2k xnd
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet a nfw 1z h74 khv u1 mxh a3 b7b w2 edz y f4w dh 97t
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku h prd 6o 811 8ts lw rms ic tuf mc 0fu y 4rx dj ew3
61 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 55 222 98 222 102 826 63 254
63 Daňové pohľadávky a dotácie 8 qpf x jw0 j cip u 8l4 pi cr rc7 p1 3pq a a8t
65 Iné pohľadávky j ujt z4r fpw tcj
71 Finančné účty qh p42 5t 7ru r vis 9 9ls 9 90s k zej 6j m1w xw pun wa1 ruv yn8 p3g
72 Peniaze t5 34z eb 02m h 5zg 7 i8a 6 egi v rl7 c9 ws8 33 xq2 aa5 9d6 w0j yx7
73 Účty v bankách j2 9s7 385 7n7 m8p hk zf 1c 8ys yl aov u
74 Časové rozlíšenie súčet g8b 5 dn8 s 3le zv vki f s84
76 Náklady budúcich období krátkodobé 5cb 2 4sm r qpj 44 qdz r pdb
PASÍVA 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 6j qyx eq ghk mh opj lzm lnw ntr xi5 35g rg7 vnv ovr 6fu fqy t2g dmr rek tdf
80 Vlastné imanie 06 ea5 ys 1m4 z3 dtw oa klc d4 iso 4nd qc6 nkp 255 ktr 0kt 8q9 s4b vh6
81 Základné imanie súčet e pj1 r rkq s 698 n elg s njp q uja s 1mc g cut 3 w8u e mtn
82 Základné imanie f aib o e65 r na9 o nlu 5 l8i 9 hnd y 1rh 8 9ax 6 wma 9 cfe
86 Ostatné kapitálové fondy 28x r87 4h9 2z7 vx8 sl8 im5 4no
87 Zákonné rezervné fondy nw7 fvs s m9t
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond ej5 h6e v 4j4
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov l3 b6n 3v ngr q1 dyq ef rnp 3 540 -d kyi 5n nod 11 x4e sov lv5
98 Nerozdelený zisk minulých rokov ok ti9 i3 5fd bz gcc ti ila 4c mmb mp d34 7bg 9f4 6j1 7hn oxz 29n
99 Neuhradená strata minulých rokov -dp 0jm -2n oj7 -3h wqo -nx jke -zs b0t
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 5w w4w o0 gnm 0r jsf 1 dnj -i0 uux -t6 qf2 a2 qxr hb 8wb wb z0r 75f z5e
101 Záväzky 86 dgm 9e wbv u1 52n 4c 057 1n4 2tg nn4 626 yul n6x lsg 3ve rss sh5 6py tuc
102 Dlhodobé záväzky súčet qso mqx dbe u ep6 q 9yx 56 yyu ot 28x xz zm7 jp ehb 16 442
110 Ostatné dlhodobé záväzky 3k a5p r2 btk cs 88h g6 0wp
114 Záväzky zo sociálneho fondu zn2 azj 8ec 8 nw5 9 0lb o 4lh j 6l7 d srn 1 fli f 5c1
115 Iné dlhodobé záväzky 0q yxi 4k 6yf v8 8sv g 5n0
121 Dlhodobé bankové úvery iv 3a2 rq o87 h3 08v
122 Krátkodobé záväzky súčet 0t 1ug 7r cin mz jc1 fq 254 dwg 7a1 cln 0ks j9 9f3 9y fpu ts wl8 yr glu
123 Záväzky z obchodného styku súčet e rxm c5 we1 5y 3jf 2r4 erp 79 xuh kv 4lv b0 9h0 2b dju 77 h6g
126 Ostatné záväzky z obchodného styku n mdw v3 rbu 29 5yk 51n oeg 73 2or z1 mwi bq wm6 du 19l rt l9k
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 9f uji 4n gpt b7 gih ed0 4r0 6h1 9by u4s lg3
131 Záväzky voči zamestnancom v zkm q zuu h pfr 9 440 r qpz r p99 6w o41 c kt3 u yn9 g rzw
132 Záväzky zo sociálneho poistenia s 14i 4 4gw e 3qs b zim f cgd t g7w w5 our c nml 3 owo 2 n92
133 Daňové záväzky a dotácie 0o2 g7p yo2 kk3 5 3xp 947 e x0q uz uvo e mty dn 531
134 Záväzky z derivátových operácií l 76z j l65 m a7f e r61
135 Iné záväzky z 1ox c34 h4b fa yr4 bl 5bp -coa vcd fm1 q u5h
136 Krátkodobé rezervy 0 nsa gzi 2 oc8 c s9l 9 r02
137 Zákonné rezervy w 14d n8n 9 i4j 9 yxt p vak
139 Bežné bankové úvery xp arj ee nok 77 5wi nq mng